najemna pogodba

Najemna pogodba

Najemna pogodba je pravni dokument, ki predstavlja dogovor med dvema strankama – najemnikom in najemodajalcem. Gre za dvostranski pravni posel, s katerim najemodajalec nepremičnino ali premičnino v uporabo preda najemniku, ta pa je dolžan plačati najemnino.

Menjalna pogodba

Kaj je menjalna pogodba? Menjalna pogodba je pogodba, ki omogoči prenos lastninske pravice ali zamenjanih stvari na drugega, novega lastnika (sopogodbenika).

Odvetnik za pogodbe

Odvetnik za pogodbe je odličen poznavalec pogodbenega prava in iz tega naslova tudi nepogrešljiv pri sklepanju poslov med različnimi subjekti. Preden se posel sklene, je vedno smiselno, da se dogovorjene elemente zapiše, tudi če zakon tega eksplicitno ne zahteva....

Darilna pogodba za kmetijsko zemljišče

Z darilno pogodbo za kmetijsko zemljišče darovalec lastninsko pravico za kmetijsko zemljišče ali delež zemljišča, ki lahko predstavlja gozd, stavbno zemljišče, kmetijo, idr., neodplačno prenese na obdarjenca, ki je sorodnik darovalca. Darilna pogodba za kmetijsko zemljišče lahko vsebuje kmetijska...

Posojilna pogodba

S posojilno pogodbo se stranki dogovorita, kolikšen znesek denarja bo posojilodajalec posodil posojilojemalcu, kdaj bo ta znesek vrnil ter kakšna so zavarovanja pri poplačilu.

Pogodba o preužitku

Pogodba o preužitku je odplačne narave, kar pomeni, da se kaže v interesih zapustnika po zagotovitvi svojega preživljanja do smrti v zameno za prenos premoženja na tisto osebo, ki zanj skrbi.

Pogodba o prostovoljnem delu

Pogodba o prostovoljnem delu oz. prostovoljstvu določa obveznosti organizacije. Ta mora prostovoljcu zagotavljati ustrezne pogoje za delu. Prostovoljno delo je stvar dogovora med osebami, kljub temu pa svetujemo, da se sklene pogodba o prostovoljnem delu, saj se na ta...

Call Now ButtonPOKLIČITE