Civilno pravo

Civilno pravo ureja različne odnose med zasebniki, kot so dedovanje in razdelitev dediščine, urejanje meje in služnosti, nujni deleži, odškodnine, delitev premoženja ob razvezi, urejanje preživnin in stikov, delitev solastnine ali skupne lastnine, izterjave dolgov in podobno. Gre za zelo obsežno in raznoliko področje, ki ureja tako osebna kot premoženjska razmerja med posamezniki.

Če v razmerjih med posamezniki pride do sporov, nesporazumov ali konfliktov, je te veliko lažje razrešiti, če nam pri tem pomaga za to usposobljen pravnik, ki se dobro spozna na prav vsa področja civilnega prava. Strokovni pravni nasvet je v takšnih situacijah lahko vsem vpletenim v veliko pomoč ter jim pomaga k lažji razrešitvi sporov. Pri tem vam lahko pomaga tudi naša odvetniška pisarna, saj je civilno pravo področje, ki ga zaradi izkušenj in strokovnega znanja naših odvetnikov zagotovo dobro obvladamo.

KAJ VSE SPADA POD CIVILNO PRAVO?

Kot že rečeno, je civilno pravo zelo obsežno področje, ki je tudi zelo razvejano, saj so razmerja med posamezniki nadvse različna. Civilno pravo lahko razdelimo na:

 • obligacijsko pravo (kamor spadata tudi pogodbeno in odškodninsko pravo),
 • stvarno pravo (kamor spada tudi sosedsko pravo),
 • dedno pravo,
 • družinsko pravo, – civilno izvršilno pravo.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

OBLIGACIJSKO PRAVO

Civilno pravo se deli na več področjih, med katere spada tudi obligacijsko pravo. Slednje ureja različne obveznosti med zasebniki, kot so na primer pogodbe oziroma pravnoposlovne obveznosti ali neposlovne oziroma odškodninske obveznosti. Na to področje spada na primer uveljavljanje odškodninskih in zavarovalnih zahtevkov, pri čemer je treba slediti predpisanemu postopku in rokom za oddajo takšnih zahtevkov, predvsem pa jim dodati vsa potrebna dokazila. Zaradi tega je svetovanje odvetnika, ki je specializiran za obligacijsko oziroma odškodninsko pravo pri tem zelo zaželena, saj boste z njegovo pomočjo lahko dosegli izplačilo višje odškodnine. Prav tako pa vam naša odvetniška pisarna lahko pomaga pri sestavljanju in preverjanju različnih pogodb ter vas zastopa v morebitnih sporih, ki nastanejo zaradi kršenja ali neupoštevanja pogodbenih določil.

STVARNO PRAVO

Stvarno pravo ureja predvsem področje lastništva oziroma različne stvarne pravice, kot so lastninska, zastavna in stavbna pravica, pravica do služnosti in pravica stvarnega bremena. Velikokrat gre v takšnih primerih za tako imenovano sosedsko pravo oziroma za ureditev meje med dvema sosednjima parcelama, dodelitev ali preklic služnosti, motenje posesti in druge sosedske spore, prav tako pa med stvarno pravo spada urejanje ali delitev skupne lastnine, solastnine ali etažne lastnine. Na vseh teh področjih ima naša odvetniška pisarna veliko izkušenj, zato vam lahko nudi odlično pravo svetovanje.

DEDNO PRAVO

Pomembno področje civilnega prava je vsekakor tudi dedno pravo. Prav pri dedovanju namreč velikokrat prihaja do različnih sporov med dediči. Zapuščinski postopki so zaradi tega lahko zelo dolgi in mučni, pa tudi, ko se končajo, to še ne pomeni, da je dediščina takrat ustrezno razdeljena – lastništvo nepremičnin si lahko deli več dedičev z zelo različnimi interesi, nujni deleži velikokrat niso določeni v naravi, nekaterim dedičem se delitev zdi nepravična, zato je ne spoštujejo in tako dalje. Dedno pravo je lahko precej zapleteno, pomoč odvetnika za civilno pravo pa v takšnih situacijah več kot dobrodošla, saj vam bo pojasnil vaše pravice in razložil vse, kar vas zanima v zvezi z dedovanjem. Pri svetovanju na tem področju vam lahko pomaga tudi naša odvetniška pisarna.

DRUŽINSKO PRAVO

V primeru razveze oziroma ločitve je treba razdeliti premoženje, določiti preživnine, če sta imela bivša partnerja skupne otroke, predvsem pa razrešiti morebitne spore, kar zaradi vpletenosti čustev in jeze ni vedno lahko. Naša odvetniška pisarna vam nudi celostno pravno svetovanje v primeru prenehanja zakonske ali zunajzakonske skupnosti, delitve premoženja, urejanja preživnin in stikov ter vseh ostalih zadev, ki jih ureja družinsko pravo.

CIVILNO IZVRŠILNO PRAVO

Če dolžnik ne poplača svojih terjatev do upnika, slednji lahko vloži predlog za izvršbo oziroma izterjavo. To področje ureja civilno izvršilno pravo, ki upniku omogoča povračilo terjatev. Naša odvetniška pisarna lahko poskrbi za uspešno izterjavo preživnine ali različnih drugih dolgov ter vam pomaga v vseh postopkih civilnega izvršilnega prava. Za vas lahko sestavimo tudi opomin pred izvršbo ali tožbo dolžnika oziroma vam pomagamo sestaviti ugovore ali odgovore na ugovore v postopku.

PRAVNA POMOČ NA PODROČJU CIVILNEGA PRAVA

Naša odvetniška pisarna se ukvarja z vsemi naštetimi področji, zato civilno pravo zelo dobro poznamo. Pri svojem delu se srečujemo s konflikti med dediči, sosedi, bivšimi zakonci ali drugimi posamezniki, ki se vlečejo že leta in leta, a bi jih lahko razrešili že veliko prej, če bi udeleženi pravočasno poiskali pomoč odvetnika. V primeru, da se s podobnimi težavami spopadate tudi sami, nikar ne dopustite, da bi se spor po nepotrebnem vlekel več let ter vas vsakodnevno obremenjeval, ampak čim prej poiščite strokovno pravno pomoč, saj se bo zadeva tako veliko hitreje razrešila.

Naša odvetniška pisarna vam lahko pomaga pri:

 • sestavi različnih pogodb civilnega prava,
 • odškodninskih zahtevkih,
 • razdelitvi solastnine ali skupne lastnine,
 • ureditvi meje,
 • uveljavljanju služnosti in nujne poti,
 • posestnih sporih oziroma motenju posesti,
 • ureditvi gradnje čez mejo,
 • zavarovanju vaših vlaganj v tujo nepremičnino ali nepremičnino v skupni lasti,
 • postopkih, ki so vezani na dedovanje in razdelitev zapuščine umrlega,
 • dediščinski tožbi in nujnih deležih,
 • postopkih razdedinjenja dedičev v skladu z zakonsko dopustnimi razlogi,
 • postopkih odpovedovanja dediščine (npr. zaradi dolgov ali drugih razlogov),
 • delitvi skupnega premoženja ob razvezi,
 • urejanju preživnin in stikov,
 • izvršbah in izterjavah,
 • pripravi poravnav,
 • razrešitvi sporov, ki nastanejo na področju civilnega prava,
 • tožbah s področja civilnega prava,
 • vseh postopkih s področja civilnega prava in vas zastopa v njih,
 • pripravi strokovnega pravnega mnenja in svetovanju pri zaščiti vaših pravic in lastnine.
Call Now ButtonPOKLIČITE