posest

Je na skupnem hodniku v bloku velika omara, ki ovira prost prehod in vas moti? Vam je sosed zaprl dostop do vaše parcele ali služnostno pot? Ali pa vam z različnimi ukrepi nagaja najemodajalec, ki želi, da zapustite njegovo stanovanje in se preselite drugam?

POSEST in MOTENJE POSESTI

V vseh teh primerih gre za motenje posesti, kar zakonsko ni dovoljeno. Kako rešiti take primere oziroma kako preprečiti nadaljnje motenje posesti? Naša odvetniška pisarna vam lahko učinkovito pomaga pri tem kako zavarovati vašo posest.

POSREDNA IN NEPOSREDNA POSEST

Posest je posebna kategorija v stvarnem pravu, s katero se pravno zaščiti lastnino in lastnika. Posest je neposredna dejanska oblast nad stvarjo, je zapisano v 24. členu Stvarnopravnega zakonika (SPZ). Pri tem gre za neposredno posest, medtem ko ima posredno posest tisti, ki izvršuje dejansko oblast nad stvarjo preko koga drugega, ki ima neposredno posest. Preprosto povedano, gre pri posesti neke stvari za to, da ima nekdo oblast nad njo oziroma to oblast izvršuje, kot na primer v naslednjih primerih:

 • lastnik stanovanja ima tako posest nad svojim stanovanjem, če to ni dano v najem,
 • najemnik ima posest nad stanovanjem, čeprav ne gre za njegovo lastnino,
 • lastniki stanovanj v bloku imajo soposest nad skupnim hodnikom itd.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

KAJ VSE SPADA POD MOTENJE POSESTI?

Pod motenje posesti spada kakršno koli omejevanje posestnika oziroma motenje njegove mirne posesti. Takšni primeri so na primer:

 • prestavljanje mejnih označb v vašo škodo,
 • rast rastlin na sosednjo parcelo,
 • parkiranje na vaši parceli,
 • vožnja preko vaše parcele, čeprav ne obstaja nobena služnostna pravica za to,
 • postavitev drv ali česa drugega na vašo parcelo,
 • poškodovanje vaše ograje ali žive meje,
 • zamenjava ključavnice na vratih najemniškega stanovanja,
 • odklop elektrike v stanovanju, ki ga imate v najemu,
 • postavitev omare na skupni hodnik, kjer je zaradi tega oviran prost prehod,
 • zamenjava ključavnice na skupni kolesarnici, pri čemer novega ključa ne dobijo vsi skupni lastniki,
 • veje sosedovega drevesa segajo na vašo parcelo ali na cesto in ovirajo preglednost ipd.

KAKO UKREPATI V PRIMERU MOTENJA POSESTI?

Kot je razvidno iz zgornjih primerov, do motenja posesti največkrat prihaja med sosedi ali lastniki bližnjih parcel oziroma med najemodajalci in najemniki. Vse takšne primere motenja posesti je najbolje najprej skušati reševati po mirni poti, tako da se s sosedom ali najemodajalcem pogovorite o težavi.
Naša odvetniška pisarna vas lahko pred takšnim pogovorom tudi ustrezno informira o vaših pravicah in zakonodaji, da boste na vse skupaj bolje pripravljeni, ter vam razloži možnosti za nadaljnje ukrepanje v takšnih sporih. Prav tako pa vam pomaga pri izvensodni ureditvi spora, tako da motilcu posesti pošlje opozorilo pred tožbo v primeru motenja posesti. Zaradi vsega naštetega je zelo priporočljivo, da v primeru kakršnega koli motenja posesti, čim prej kontaktirate pravnega strokovnjaka, ki vam bo svetoval o vseh nadaljnjih korakih in postopkih.

MOTENJE POSESTI IN SODNO VARSTVO

Če pride do motenja posesti, je treba čim prej ukrepati in vložiti tožbo. SPZ določa, da je možno sodno varstvo pred motenjem oziroma odvzemom posesti zahtevati v 30 dneh. Ta rok začne teči od dneva, ko je posestnik izvedel za motenje in storilca, najpozneje pa v enem letu, odkar je motenje nastalo. Ker je rok za ukrepanje dokaj kratek, se z ukrepanjem v takšnim primerih ne sme zavlačevati. Zelo pomembno pa je tudi, da ukrepate na ustrezen način, saj lahko z neprimernim ukrepanjem spor le še poglobite. Pred kakršnim koli ukrepanjem zato za nasvet obvezno vprašajte pravnika.

SAMOPOMOČ V PRIMERU MOTENJA POSESTI

Čeprav zakon kot možnost za varstvo posesti poleg sodnega varstva navaja tudi samopomoč, pa je to priporočljivo uporabiti le res v izjemnih primerih. Veliko pametneje je čim prej poiskati pomoč pravnika za stvarno pravo, ki vam bo znal najbolje svetovati v takšnih primerih. Naša odvetniška pisarna ima zaposlene strokovno usposobljene pravnike, ki vam bodo lahko pomagali ukrepati proti motenju posesti oziroma slednje celo preprečiti.

Če recimo veje sosedovega drevesa segajo na vašo parcelo, se sicer lahko poslužite samopomoči in veje odstranite sami, vendar morate najprej na to opozoriti soseda oziroma ga prositi, da veje odstrani sam. Pri tem je težko dokazati, da ste ga na to res opozorili, če tega ne storite pisno.

Gre za preprost primer, a že iz njega je razvidno, da je treba v primeru motenja posesti ravnati preudarno, predvsem pa dobro premisliti, ali je samopomoč v našem primeru res upravičena, da kasneje ne pride do dodatnih zapletov. Prav tako je treba razmisliti, kako ukrepati, da boste spor razrešili sebi v prid in da se motenje posesti ne bo nadaljevalo tudi v prihodnosti. O tem se lahko posvetujete tudi s pravnikom, ki se spozna na stvarno pravo in varovanje posesti. Podal vam bo ustrezen pravni nasvet za vaš primer ter vam predlagal možne rešitve nastalega spora glede posesti. Pri vsem tem vam lahko pomaga tudi naša odvetniška pisarna, zato nas kontaktirajte in razložili vam bomo, kako bi bilo najbolje reševati vaš primer za vašo posest.

 

Ocena

Zapisi na blogu iz kategorije nempremičninskega prava

Prodaja zaščitene kmetije

Prodaja zaščitene kmetije poteka prek upravne enote, in sicer mora lastnik za prodajo ponudbo predložiti na upravno enoto tistega območja, na katerem kmetija leži.

Davek na premoženje

Davek na premoženje je davek, ki ga plačujejo fizične osebe glede na svoje premoženje, če imajo v lasti več kot eno nepremičnino, ne glede na njeno velikost. Davek na premoženje se ne plača v primeru, ko lastnik in družinski člani stalno prebivajo v nepremičnini in ta ni večja od 160 m2.

Izpraznitev nepremičnine ali deložacija

Izvršba za izpraznitev nepremičnine oziroma deložacija poteka tako, da izvršitelj naredi izročitev nepremičnine v posest upniku, ki je sprožil postopek deložacije.

Skupna ocena storitve
Ocena: 0, Glasov 0
Call Now ButtonPOKLIČITE