Izredna odpoved delovnega razmerja

IZREDNA ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA OZIROMA POGODBE O ZAPOSLITVI

Izredna odpoved delovnega razmerja, pomeni odpoved delovnega razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi, z strani delodajalca brez odpovednega roka. Tovrstna odpoved je možna in dopustna zgolj v taksativno naštetih zakonskih razlogih, ki so navedeni v Zakonu o delavnih razmerjih (ZDR).

Delodajalec lahko izredno odpove pogodbo o zaposlitvi iz razlogov, ki so so določeni v Zakonu o delavnih razmerjih (3. odstavek 83. člena ZDR – 1). Splošna pravila, ki veljajo za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi predpisuje 109. člen ZDR – 1.

IZREDNA ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA JE MOŽNA, KO DELAVEC:

 • Krši pogodbeno ali katero drugo obveznost iz delovnega razmerja,
 • z naklepom ali iz hude malomarnosti krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja,
 • v postopku izbire kandidata za iskano delovno mesto navede lažne osebne podatke ali dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela,
 • pet dni ali več ne pride na delo in o tem ne obvesti svojega delodajalca ali nadrejenega,
 • zaradi pravnomočne odločbe o prepovedi opravljanja določenega dela, ali mu je bil izrečen vzgojni, varnostni ali varstveni ukrep za prekršek, zaradi katerega ne more opravljati svoje delo več kot šest mesecev (prestajanje zaporne kazni),
 • zavrne prehod in opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku,
 • pet dni po prenehanju suzpenza ne vrne na delo,
 • v času odsotnosti od dela zaradi bolniškega staleža (bolezni, poškodbe, varstvo otroka,…) ne spoštuje in upošteva navodil zdravnika ali zdravstvene komisije.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

V PRIMERU IZREDNE ODPOVEDI DELOVNEGA RAZMERJA;

 • ni odpovednega roka,
 • delavec ni upravičen do odškodnine in
 • nima pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.

PRAVICE DELAVCA OB IZREDNI ODPOVEDI DELOVNEGA RAZMERJA:

 • Zagovor oziroma obramba delavca,
 • pravico do zagovornika,
 • da se ne odzove na razgovor in odkloni sodelovanje na zaslišanju,
 • lahko zahteva, da se o dejanju izredne odpovedi obvesti in zaprosi za mnenje sindikat, katerega član je.

Vročanje izredne odpovedi in pisnega vabila na zagovor je možno osebno, v prostorih delodajalca ali na naslov, ki je bil naveden ob sklenitvi delovnega razmerja ali naknadno sporočen.

ZAGOVOR OZIROMA OBRAMBA DELAVCA

Kadar delodajalec meni, da obstaja eden izmed razlogov za izredno odpoved po 110. členu ZDR – 1, mora delavcu omogočiti obrambo oziroma zagovor, ki je predpisan v 85. členu ZDR – 1, ta pa ne sme biti krajši od treh delovnih dni. Delavcu je tako omogočena temeljita in kakovostna priprava na svoj zagovor. Delodajalec je dolžan delavca pisno obvestiti o kršitvah in nepravilnosti, zaradi katerih namerava izredno odpovedati delovno razmerje ter navesti kraj, datum in uro zagovora.

ZAKONITOSTI CELOTNEGA POSTOPKA IZREDNE ODPOVEDI DELOVNEGA RAZMERJA SO:

 • spoštovanje in upoštevanje zakonsko določenih rokov,
 • pravočasno opozorilo pred podano izredno odpovedjo,
 • jasna obrazložitev v pisni obliki,
 • vabilo na zagovor oziroma obrambo,
 • pravilen in zakonit način vročanja,
 • natančno in jasno obrazložena odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Izredna odpoved delovnega razmerja je lahko nepričakovan, stresen in čustven dogodek, ki je neprijeten tako za delodajalca kot delavca. Izjemnega pomena je, da je ta zakonsko, strokovno in natančno izpeljan, predvsem, pa na miroljuben, spoštljiv in sočuten način. V primeru, da imate kakršnokoli vprašanje vezano na izredno odpoved delavnega razmerja, ne odlašajte, le pokličite in vprašajte! Tu smo za vas!

Skupna ocena storitve
Ocena: 0, Glasov 0
Call Now ButtonPOKLIČITE