PREDPOROČNA POGODBA ALI NATANČNEJE POGODBA O UREDITVI PREMOŽENJSKOPRAVNEGA RAZMERJA

Sklenitev zakonske zveze ali začetek izvenzakonske skupnosti prinese partnerjema spremembe tako na osebnem kot tudi finančnem področju. Žal pa so te spremembe najbolj očitne in neprijetne takrat, ko se zgodi razpad partnerske zveze. Ločitveni postopki pogosto pripeljejo do sporov glede finančnih sredstev in razdelitve premoženja. Stari rek pravi, da se pri denarju vse začne in tudi konča. Različni so pristopi in načini reševanja tovrstnih dilem in vprašanj, a tokrat vam želimo predstaviti eno izmed možnosti reševanja vprašanj povezanih z delitvijo premoženja po razpadu zakonske ali izvenzakonske skupnosti, in sicer s pomočjo Predporočne pogodbe.

Koliko stane predporočna pogodba? Cena predporočne pogodbe je odvisna od vrednosti predmeta pogodbe.

Predporočna pogodba ali natančneje pogodba o ureditvi premoženjskopravnega razmerja je v Sloveniji novost, ki je stopila v veljavo 15. aprila 2019, ko je začel veljati nov Družinski zakonik, ki ureja zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost ter razmerje med starši in otroki.

Družinski zakonik je med drugimi na novo uredil vprašanja glede rejništva in skrbništva, opredelil pravico otrok do zagovornika, uredil pomoč parom in staršem v težavah, reševanje nekaterih zadev prenesel na notarje in sodišča ter predvsem prinesel bolj transparentne postopke in večjo zaščito otrok ter tistih oseb, ki niso sposobne skrbeti same zase.

KAKO IN KDAJ SE ODLOČITI ZA PREDPOROČNO POGODBO?

Predporočna pogodba omogoča zakoncema ali partnerjema v izvenzakonski skupnosti pred sklenitvijo skupne zveze ali med njo, da izbereta in določita vsebino lastnega premoženjskega režima, ki se razlikuje od zakonitega, kar pomeni, da si partnerja lahko razdelita skupno in posebno premoženje tako, kot jima ustreza. V praksi to pomeni, da lastnina, ki jo je imel zakonec pred sklenitvijo zakonske zveze ostane po razvezi samo njegova last in lahko z njim upravlja po svoji volji, saj gre za njegovo posebno premoženje, medtem ko premoženje, ki ga zakonca ali izvenzakonska partnerja pridobita v času trajanja njune zveze in gre za njuno skupno premoženje, imata z novim zakonom možnost, da ga upravlja in z njim razpolaga le eden od partnerjev, in sicer celotno ali le delno skupno premoženje. Partnerja si tako lahko od sredine aprila dalje razdelita skupno in/ali posebno premoženje, tako kot njima odgovarja in lahko en partner prejme vse in en nič. Pomembno je le, da vsebina ne nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim načelom.

Del predporočne pogodbe sta lahko tudi sporazum o medsebojnem preživljanju in sporazum o preživnini, za primer razveze zakonske ali zunajzakonske skupnosti.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt
Odvetnik za ločitve
Družinski zakonik v 85. členu navaja tudi, da:

  • za zakonca velja pogodbeni premoženjski režim od sklenitve pogodbe dalje razen, če se ne dogovorita drugače;
  • Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, ki jo skleneta bodoča zakonca začne veljati z dnem po sklenitvi zakonske zveze;
  • je pogodbo o ureditvi premoženjsko pravnih zadev treba vpisati v register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij;
  • morata biti oba zakonca seznanjena z vsemi določili in navedbami pogodbe;
  • vse določbe tega zakonika veljajo tudi za zveze izvenzakonske skupnosti.

Zakon o družinskem pravu jasno določa, da morata partnerja pred sklenitvijo in podpisom predporočne pogodbe drug drugega seznaniti s svojim premoženjskim stanjem, sicer se lahko pogodba izpodbija.

KAJ SE S POGODBO O UREDITVI PREMOŽENJSKOPRAVNIH RAZMERIJ LAHKO UREDI?

Z omenjeno pogodbo se lahko uredi vse kar se tiče prihodkov in premoženja. Zakonca lahko po svoji lastni volji uredita svoj premoženjski režim tako kot si želita.

ALI JE PREDPOROČNA POGODBA OBVEZNA IN KOMU JE NAMENJENA?

Predporočna pogodba ni obvezna in je namenjena parom pred sklenitvijo poročne zveze, že poročenim parom ter parom, ki živijo v izvenzakonski skupnosti. Za vse tiste, ki jim obstoječa ureditev ustreza, predporočne pogodbe ni treba skleniti. V primeru, da se zakonca nočeta ali ne uspeta sporazumeti o svojih premoženjskih razmerjih, zanju še vedno velja zakonski premoženjski režim.

KJE SE LAHKO OPRAVI SKLENITEV PREDPOROČNE POGODBE?

Pogodba se sklene pri notarju v pisni obliki, ki mora zakonca opozoriti in ju natančno poučiti o zakonitem premoženjskem režimu, o sami pogodbi ter o vseh možnih posledicah, ki izhajajo iz pogodbe.

ALI SO SKLENJENE PREDPOROČNE POGODBE JAVNE IN KDO IMA VPOGLED V PODATKE?

Država je uvedla nov register pogodb o pravno premoženjskih razmerjih, ki ga bo vodila Notarska zbornica. V njem bodo javnosti vidni le osnovni podatki, torej kdo je pogodbo sklenil, ne pa predmet sklenitve. Vpogled bodo imele zgolj tiste osebe, ki imajo za to zakonsko pooblastilo.

V primeru, da bi želeli skleniti predporočno pogodbo ali o tem le razmišljate in potrebujete dodatna pojasnila, odgovore na vaša vprašanja in pravno podporo, je naša odvetnik za družinsko pravo zagotovo vaš pravi naslov.

Ocena

Skupna ocena storitve
Ocena: 0, Glasov 0
Call Now ButtonPOKLIČITE