Darilna pogodba

DARILNA POGODBA – KAJ POMENI IN KDAJ SE UPORABLJA

Obligacijski zakonik v 533. členu med drugim navaja «Z darilno pogodbo se ena oseba (darovalec) zaveže na drugo osebo (obdarjenca) neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drug način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja«.

Darilna pogodba je torej pogodba, ki med dvema strankama pisno določa, da ena stranka drugi podari neko določeno premoženje, ki je lahko nepremična (stanovanje, hišo, počitniško hišico, zemljišče…) ali premičnina (avto, pohištvo, računalnik,…).

KAJ VSE JE LAHKO PREDMET DARILNE POGODBE?

Predmet darilne pogodbe je lahko vse, kar je lahko predmet izpolnitve prodajne pogodbe. Lahko gre  tudi za premoženjske pravice, ki so lahko bodoče, v danem trenutku še negotove ali nepričakovane.

Oblike darilnih pogodb so naslednje:

 • Darilna pogodba za denar,
 • darilna pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo,
 • darilna pogodba za motorno vozilo (avtomobil, motor, traktor,…),
 • darilna pogodba za nepremičnino,
 • darilna pogodba za premičnino.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

KAKO UREDITI DARILNO POGODBO?

Darilne pogodbe morajo biti sklenjene v pisni obliki (posebni obrazci), darilna pogodba, ki se sklene med zakoncema, pa mora biti zapisana v obliki notarskega zapisa in overjene pri notarju. Pri darilni pogodbi glede premoženja in pravic pisna oblika zapisa ni nujna, v primeru, ko obdarjenec takoj pridobi predmet darila, stvar ali pravico in z njo lahko tudi prosto razpolaga.

PLAČILO DAVKA NA PREDMET DARILNE POGODBE?

Po zakonu o davku na dediščino in darila (ZDDD), so davka oproščene tiste osebe, ki dobijo darilo iz prvega dednega reda (zakonec, izven zakonski partner, otroci zapustnika, posvojenci, vnuki ter pravnuki in tudi zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec, ki je živel z zapustnikom). Vsi ostali obdarjenci, pa morajo plačati davek, ki je odvisen od dednega rodu po progresivni lestvici, navedeni v 8. členu zakona na dediščine in darila.

PREKLIC DARILNE POGODBE IN NJENI RAZLOGI

Obligacijski zakon omogoča, da darovalec iz točno določenih razlogov zahteva povrnitev podarjenega. Darilno pogodbo je možno kadarkoli preklicati, vendar mora to storiti izključno darovalec (oseba, ki preklicuje pogodbo) in sicer v enem letu od dneva, ko je napovedal preklic in navedel razlog. Razlogi za preklic darilne pogodbe so sledeči:

 • Preklic darilne pogodbe zaradi stiske  darovalca (kadar je ogroženo preživljanje darovalca),
 • preklic darilne pogodbe zaradi hude nehvaležnosti (če se po sklenitvi darilne pogodbe odnos obdarjenca tako spremeni do darovalca ali njegovim bližnjim, da si z moralnega stališča obdarovanec ne zasluži darila),
 • preklic darilne pogodbe, zaradi pozneje rojenih otrok (velja v primerih, kadar darovalec pred sklenitvijo pogodbe, ni imel svojih otrok),
 • preklic darilne pogodbe zaradi dopolnitve nujnega deleža,
 • preklic darilne pogodbe zaradi postopka stečaja.

OSTALE KORISTNE INFORMACIJE

 • Pri darilni pogodbi ne pridejo v poštev predkupne pravice,
 • darovalec odgovarja za napake, če je bila darovalcu povzročena škoda ali je bila podarjen predmet z napako,
 • pogodba, v kateri bi se darovalec želel v naprej odpovedati možnosti preklica je nična,
 • vzorci darilnih pogodb je možno pridobiti na spletu,
 • za darilno pogodbo se šteje tudi odpoved pravici, če se s tem strinja zavezanec.

V primeru, da se odločate o sklenitvi darilne pogodbe, vam vsekakor svetujemo, da se pred končnim dejanjem ustrezno informirate in pridobite čim več nujno potrebnih in koristnih informacij o obveznostih in dolžnostih, ki nastopijo ob sklenitvi darilne pogodbe. Naša odvetniška pisarna je tu za vas, da vam pravno svetuje, posreduje vsa dejstva povezana s sklenitvijo pogodbe in omogoči, da bo vaša darilna pogodba, vaša prava odločitev!

Skupna ocena storitve
Ocena: 5, Glasov 1
Call Now ButtonPOKLIČITE