Motenje posesti

O motenju posesti govorimo takrat, kadar na primer sosed ali katerakoli druga oseba počne ali stori nekaj takega, kar nas ovira, da dejansko nimamo posesti nad svojo nepremičnino (skupni prostori v večstanovanjski hiši ali bloku, na našem travniku, dvorišču, parkirišču,….)

KDAJ SE POJAVI MOTENJE POSESTI in KAJ JE POSEST?

Motenje posesti se pojavi takrat, ko nekdo omejuje posestnika pri izvajanju svoje posesti in je prepovedano.

Posest je neposredna dejanska oblast nad stvarjo, ki je na zunaj razvidna, a ne pomeni tudi pravico ali v določenih primerih lastnino (posestnik je lahko tudi najemnik, ki ima varstvo pred lastnikom).
Posest nad nepremičnino je pravno varovana dobrina, katero ureja Stvarnopravni zakonik.

Stvarnopravni zakonik namreč določa, da mora vsak lastnik nepremičnine, ki je povezana z nepremičnino drugega lastnika uporabljati tako, da drugim sosedom pri tem ne povzroča škode, ali jih s dejanji ne moti in vznemirja.

Vsak ima pravico uporabljati svoje zemljišče ali svoje stanovanje kot želi, vendar mora vsak lastnik nepremičnine upoštevati, da lastninska pravica in z njo povezana pravica do uporabe stvari ni neomejena, temveč se konča tam, kjer se začne pravica drugega.

PRIMERI MOTENJA POSESTI:

 • Izvajanje kakršnih koli aktivnosti na nepremičnini z strani ne posestnika ali ne lastnika (odlaganje odpadkov na travniku, hlodovine na skupnem dovozu,..).
 • Izvajanje škode nad našo nepremičnino (sosed kosi ob meji in ob tem lomi veje, sosed uporablja močna kemična sredstva na svoji parceli, ki je tik ob našem zelenjavnem vrtu,..).
 • Sosed samovoljno postavi ograjo preko naše služnostne poti in nam tako onemogoči prehod oziroma dostop do nepremičnine.
 • Omejevanje prehoda stanujočih v večstanovanjski hiši ali bloku, zaradi postavitve stvari na skupnih prostorih (hodniku, pralnici,..).
 • Odvzemanje površine skupnih prostorov zaradi postavitve stvari brez predhodnega dogovora solastnikov (v pralnico se odlaga pohištvo).
 • Najemodajalec zamenja ključavnico in ne izroči ključa najemniku.
 • Odklop elektrike, telefonskega priključka ali katerega drugega omrežja brez dogovora ali opozorila najemnikom.
 • Odstranitev poštnega nabiralnika.
 • Močen hrup (zabave, prepiri, otroški glasovi, adaptacija stanovanja, lajež psa,…..) brez predhodnega obvestila ali če je ta izven zakonsko določenega okvirja časa.
 • Izpuščanje škodljivih emisij zaradi kurjenja nedovoljenih snovi.
 • In drugo.

Posestnik mora izvajati mirno posest, brez sile, groženj ali prevare, ne glede na pravico do posesti.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

KAJ STORITI V PRIMERU MOTENJA POSESTI?

Zakonodaja določa, da je lastninska pravica vsakega posameznika omejena tako, da jo je potrebno izvrševati pošteno v skladu z krajevnimi običaji in na način, ki najmanj obremenjuje lastnike drugih nepremičnin.

Od osebe, ki neupravičeno moti posest lahko najprej sami zahtevate naj z motenjem posesti preneha, naj vrne posest v prvotno stanje, torej naj vzpostavi takšno stanje, kot je bilo pred motenjem ali odvzemom posesti oziroma naj poravna nastalo škodo in povrne ob tem nastale stroške.

V skrajnem primeru neupoštevanja opozoril, neodzivnosti in izogibanju morebitnega dogovora se lahko vloži tožba zoper motenja posesti, ki se vloži v zakonsko določenem roku in sicer v 30 dneh od dneva, ko je posestnik zvedel za nastalo motenje posesti, najpozneje pa v 1 letu, ko je motenje nastalo.

Sodišče upošteva le zadnje stanje posesti ter nastalo motenje posesti in ne lastništvo posesti. V primeru, da sodišče ugotovi, da je bila vaša posest dejansko motena in je bilo motenje protipravno, izda odločbo, s katero lahko prepove motenje posesti, zahteva vrnitev motene oziroma odvzete posesti ali odredi katere druge ukrepe, ki so potrebni za zaščito posesti (zahteva odstranitev stvari, ki jo je protipravno odložil).

Motenje posesti je izjemno pogost pojav v našem prostoru in času. Če se tudi vi ali vaši najbližji soočate z motenjem posesti na vaši nepremičnini, vam v prvi vrsti svetujemo, da najprej poizkusite z mirnim pogovorom s težnjo po doseganju mirnega dogovora in ustrezne rešitve. Vsekakor, vam svetujemo, da pokličete v našo odvetniško pisarno, kjer bomo prisluhnili vašemu primeru, vam ustrezno po najvišjih moralnih načelih svetovali in vas v skrajnem primeru tožbe tudi zastopali.

Ocena

Call Now ButtonPOKLIČITE