Motenje posesti

Kljub ukinitvi zemljiškega dolga leta 2013, se  v praksi še vedno pojavlja, da so nekatere nepremičnine obremenjene z zemljiškimi dolgovi. Kaj je pravzaprav zemljiški dolg, kako in kdaj lahko nastane ter kakšen je njegov pomen bomo razložili v tokratnem članku.

KAJ JE ZEMLJIŠKI DOLG?

Zemljiški dolg je pravica zahtevati poplačilo določenega denarnega zneska iz vrednosti nepremičnine pred drugimi upniki s slabšim vrstnim redom, vendar plačilo zemljiškega dolga ne sme biti vezano na pogoj. Povedano drugače, zemljiški dolg je samostojna stvarna pravica na nepremičnini ter oblika stvarnopravnega zavarovanja plačila, ki pomeni pravico zahtevati poplačilo določenega denarnega zneska iz vrednosti nepremičnine pred drugimi upniki s slabšim vrstnim redom.

KAKO NASTANE ZEMLJIŠKI DOLG?

Zemljiški dolg nastane na osnovi enostranskega pravnega posla, z vpisom v zemljiško knjigo, ki s svojo pravno-prometno funkcijo nastopi šele z izstavitvijo zemljiškega pisma, brez katerega zemljiški dolg ne more nastati. Zemljiško pismo predstavlja vrednostni papir z inkorporirano stvarno pravico iz zemljiškega dolga. Zemljiško pismo izstavi sodišče in mora vsebovati podatke o: ustanovitelju, zemljiškoknjižno označbo obremenjene nepremičnine, višino ter pogoje zapadlosti zneska, čas izdaje ter žig sodišča.

KDO LAHKO USTANOVI ZEMLJIŠKI DOLG?

Zemljiški dolg lahko ustanovi lastnik nepremičnine ali hipotekarni upnik, ki v soglasju in dogovorom z lastnikom nepremičnine, lahko spremeni hipoteko v eno ali več zemljiških dolgov. V tem primeru, ni potrebno pridobiti soglasja ostalih imetnikov zemljiškega dolga ali hipoteke, ki imajo isti ali kasnejši vrstni red.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

KAKO MORA BITI SESTAVLJEN ZEMLJIŠKI DOLG?

Enostranski pravni posel o ustanovitvi zemljiškega dolga mora biti sestavljen v obliki overjenega notarskega zapisa, ki vsebuje ime ustanovitelja, zemljiškoknjižno označbo obremenjene nepremičnine, višino ter pogoje zapadlosti zneska.

Prenos zemljiškega dolga se prenaša skupaj z zemljiškim pismom, zemljiški dolg pa je samostojno zastavljiv.

PLAČILO ZEMLJIŠKEGA DOLGA

Lastnik obremenjene nepremičnine mora plačati zemljiški dolg ob njegovi zapadlosti upravičenemu imetniku zemljiškega pisma. Zemljiško pismo je izvršilni naslov, poplačilo zemljiškega dolga pa ne more zahtevati lastnik obremenjene nepremičnine.

PRENEHANJE ZEMLJIŠKEGA DOLGA

Zemljiški dolg preneha z izbrisom iz zemljiške knjige in se lahko opravi ob predložitvi zemljiškega pisma.

Če imate kakršnokoli vprašanje vezano na zemljiški dolg vam v naši odvetniški pisarni z veseljem odgovorimo nanj.

Ocena

Skupna ocena storitve
Ocena: 0, Glasov 0
Call Now ButtonPOKLIČITE