Odvetnik za družinsko pravo

ODVETNIK ZA DRUŽINSKO PRAVO

Družinsko pravo obsega številne predpise in zakone, s katerim država posega v posameznikovo zasebnost ter tako ureja razmerja zakonske zveze, zunajzakonske skupnosti, razmerje med starši in otroki, posvojitev, rejništvo, skrbništvo, rojstvo in smrt. Odvetnik za družinsko pravo vam pravno pomaga na podlagi novega družinskega zakonika in dolgoletne pravne prakse na sodiščih.

DELOVANJE ODVETNIKA ZA DRUŽINSKO PRAVO ZAJEMA NASLEDNJA PODROČJA:

 • Razvezo zakonske zveze in zastopanje pred sodiščem,
 • sporazumna razveza zakonske zveze,
 • urejanje postopka dodelitve otrok v varstvo in vzgojo oziroma skrbništva,
 • sestava dogovorov o dodelitvi preživnine,
 • poskrbijo za redna izplačila preživnin
 • delitev premoženja med zakoncema,
 • urejanje premoženjskih razmerij v zunajzakonski skupnosti,
 • sestava tožbe za ugotovitev očetovstva in materinstva,
 • sestava tožbe za izpodbijanje očetovstva in materinstva,
 • delovanje v primeru nasilja v družini,
 • in drugo.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

Odvetnik za družinsko pravo nudi pravno pomoč in pravne nasvete na vseh področjih družinskega prava, predvsem pa na področjih preživninske obveznosti staršev, na področjih premoženjskih razpolaganj in zahtevkov, priprave tožb oz. sporazumov glede ločitev oz. razvez zakonskih zvez, nasvetov v zvezi z rejništvom, posvojiteljstvom, skrbništva in drugih oblik državne ali zasebne intervencije pri vzgoji otrok.

Dober odvetnik za družinsko pravo poleg obširnega poznavanja družinskega prava in pravnega znanja na splošno potrebuje tudi izjemen občutek do sočloveka, čustveno inteligenco ter individualen pristop.

Odvetnik za družinsko pravo se zavzema za pravico otrok in zastopa njihove koristi. Slovenija je namreč kot članica EU in Sveta Evrope podpisnica nekaterih mednarodnih konvencij in drugih aktov, ki so namenjena predvsem družinskemu pravu otrok in zaščiti njihovih pravic.

Ena najbolj občutljivih področij delovanja odvetnika za družinsko pravo je preživljanje otrok in zagotavljanja stikov v primeru razveze njunih staršev. Mnogo je primerov, ko se starši ne uspejo dogovoriti in sporazumno določiti, komu bo dodeljen otrok  v varstvo in vzgojo, kako bodo potekali stiki tako z enim, kot drugim staršem in ostalo. Takrat potrebujejo pomoč tretje osebe in kar nekaj je primerov , ko se zakonca uspeta dogovoriti z pomočjo mediacije, v ostalih primerih se obrnejo na pomoč odvetnika in sodišča.

Najpogosteje se na odvetnike za pravo obrnejo stranke, ki jim v razvezi zakonske ali zunajzakonske skupnosti ne uspe doseči sporazumno ločitev in se odločijo za tožbo za razvezo na pristojnem sodišču. Po vložitvi tožbe za razvezo zakonske zveze, se zahteva tudi dodelitev otroka v varstvo in vzgojo in določitev stikov ter preživnine ter razdelitev skupnega premoženja.

V primeru sporazumne razveze zakonske zveze odvetnik za družinsko pravo pripravi vse potrebne dokumente za izvedbo sporazumne razveze zakonske zveze, sporazumnega dogovora o varstvu in vzgoji otrok in sporazumni delitvi premoženja.

Preživnine so naslednji izjemno pogost razlog zastopanja odvetnika za družinsko pravo, predvsem takrat kadar se zakonca ne uspeta sporazumeti o višini le te, ko je izplačilo preživnine neredno oziroma se ta ne izplačuje in ostalo.

Vedno več je prisotnega tudi nasilja v družinah, kjer je ravno odvetnik za družinsko pravo, tisti prvi naslov, kamor se obrnejo stranke, za pridobitev zaščite in vloge ustreznih pravnih sredstev.

Družinsko pravo je izjemno široko in specifično  področje civilnega prava. Njegova posebnost, je ta, da potrebuje ogromno strokovnega znanja, sočutja, čustvene inteligence, razumevanja, potrpežljivosti in potrpljenja. Gre za človeška življenja, mnogokrat življenja otrok in na nek način določanje njihove prihodnosti.

V naši odvetniški pisarni vam zagotavljamo, da vam bomo poleg strokovnosti, nudili v prvi vrsti moralno podporo, se individualno posvetili izključno vaši zgodi in storili vse kar je v naši moči, da bo vaša zgodba, zgodba s srečnim koncem.

Call Now ButtonPOKLIČITE