Odvetnik za družinsko pravo

Odvetnik za družinsko pravo se mora spoznati na postopek ločitve, delitve premoženja, skrbništva, preživnine in ostale pravne zadeve.

Kdaj je priporočljivo najeti odvetnika za družinsko pravo?

Družinsko pravo obsega številne predpise in zakone, s katerim država posega v posameznikovo zasebnost ter tako ureja razmerja zakonske zveze, zunajzakonske skupnosti, razmerje med starši in otroki, posvojitev, rejništvo, skrbništvo, rojstvo in smrt. Odvetnik za družinsko pravo vam lahko pravno pomaga na podlagi novega družinskega zakonika in dolgoletne pravne prakse na sodiščih.

DELOVANJE ODVETNIKA ZA DRUŽINSKO PRAVO ZAJEMA NASLEDNJA PODROČJA:

 • Razvezo zakonske zveze in zastopanje pred sodiščem s pomočjo odvetnika za družinsko pravo,
 • sporazumna razveza zakonske zveze,
 • urejanje postopka dodelitve otrok v varstvo in vzgojo oziroma skrbništva,
 • sestava dogovorov o dodelitvi preživnine,
 • poskrbijo za redna izplačila preživnin
 • delitev premoženja med zakoncema,
 • urejanje premoženjskih razmerij v zunajzakonski skupnosti,
 • sestava tožbe za ugotovitev očetovstva in materinstva,
 • sestava tožbe za izpodbijanje očetovstva in materinstva,
 • delovanje v primeru nasilja v družini,
 • in drugo.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

Odvetnik za družinsko pravo nudi pravno pomoč in pravne nasvete na vseh področjih družinskega prava, predvsem pa na področjih preživninske obveznosti staršev, na področjih premoženjskih razpolaganj in zahtevkov, priprave tožb oz. sporazumov glede ločitev oz. razvez zakonskih zvez, nasvetov v zvezi z rejništvom, posvojiteljstvom, skrbništva in drugih oblik državne ali zasebne intervencije pri vzgoji otrok.

Odvetnik za družinsko pravo lahko uredi obstoj in obseg skupnega premoženja.

Odvetnik za družinsko pravo vam bo pomagal v primeru, ko partnerja v postopku ločitve nikakor ne moreta skleniti dogovora, kako na pravičen način razdeliti skupno premoženje. V tem primeru bo odvetnik za družinsko pravo na okrajno sodišče v nepravdnem postopku vložil predlog za razdelitev skupnega premoženja. V primeru, da v nepravdnem postopku ne bo sklenjenega sporazuma, bo odvetnik za družinsko pravo vložil tožbo na ugotovitev obsega in obstoja skupnega premoženja, s pomočjo katere bo prišlo do sodne delitve premoženja.

Odvetnik za družinsko pravo lahko uredi zaščito otrokovih pravic glede preživljanja, kadar obstaja zunajzakonska zveza.

Odvetnik za družinsko pravo lahko pomaga v primeru, da se zunajzakonska partnerja ne moreta sporazumeti glede ureditve preživljanja otroka. V takšnih zadevah odvetnik za družinsko pravo predlaga, da eden od partnerjev pri pristojnem sodišču vloži predlog o tem, kako se uredi preživljanje, po potrebi pa tudi dodelitev otrok. V kolikor se partnerja ne moreta sporazumeti o tem dejstvu, odvetnik za družinsko pravo vloži tožbo za preživnino in višino preživnine. Odvetnik za družinsko pravo pri določanju višine preživnine upošteva korist otroka na področju njegovega duševnega in telesnega razvoja. Pri tem odvetnik za družinsko pravo upošteva otrokove življenjske potrebe, kot so stroški za prebivanje, hrana, oblačila, obutev, dopusti, hobiji, izobraževanje itd.

Odvetnik za družinsko pravo lahko sestavi pogodbo o ureditvi premoženjskih razmerij. Pogodba o ureditvi premoženjskih pravnih razmerij, ki jo lahko sestavi odvetnik za družinsko pravo, se vpiše v register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij in mora biti notarsko overjena. V pogodbi odvetnik za družinsko pravo določi način delitve skupnega premoženja in višino deležev na obstoječem premoženju. Sestava pogodbe lahko zajema tudi sporazum o preživnini, v kolikor bi prišlo do ločitve.

Dober odvetnik za družinsko pravo poleg obširnega poznavanja družinskega prava in pravnega znanja na splošno potrebuje tudi izjemen občutek do sočloveka, čustveno inteligenco ter individualen pristop.

Odvetnik za družinsko pravo se zavzema za pravico otrok in zastopa njihove koristi. Slovenija je namreč kot članica EU in Sveta Evrope podpisnica nekaterih mednarodnih konvencij in drugih aktov, ki so namenjena predvsem družinskemu pravu otrok in zaščiti njihovih pravic.

Ena najbolj občutljivih področij delovanja odvetnika za družinsko pravo je preživljanje otrok in zagotavljanja stikov v primeru razveze njunih staršev. Mnogo je primerov, ko se starši ne uspejo dogovoriti in sporazumno določiti, komu bo dodeljen otrok  v varstvo in vzgojo, kako bodo potekali stiki tako z enim, kot drugim staršem in ostalo. Takrat potrebujejo pomoč tretje osebe in kar nekaj je primerov, ko se zakonca uspeta dogovoriti z pomočjo mediacije, v ostalih primerih se obrnejo na pomoč odvetnika za družinsko pravo in sodišča.

Najpogosteje se na odvetnika za družinsko pravo obrnejo stranke, ki jim v razvezi zakonske ali zunajzakonske skupnosti ne uspe doseči sporazumno ločitev in se odločijo za tožbo za razvezo na pristojnem sodišču. Po vložitvi tožbe za razvezo zakonske zveze, se zahteva tudi dodelitev otroka v varstvo in vzgojo in določitev stikov ter preživnine ter razdelitev skupnega premoženja.

V primeru sporazumne razveze zakonske zveze odvetnik za družinsko pravo pripravi vse potrebne dokumente za izvedbo sporazumne razveze zakonske zveze, sporazumnega dogovora o varstvu in vzgoji otrok in sporazumni delitvi premoženja.

Preživnine so naslednji izjemno pogost razlog zastopanja odvetnika za družinsko pravo, predvsem takrat kadar se zakonca ne uspeta sporazumeti o višini le te, ko je izplačilo preživnine neredno oziroma se ta ne izplačuje in ostalo.

Vedno več je prisotnega tudi nasilja v družinah. V tovrstnih primerih je ravno odvetnik za družinsko pravo tisti prvi naslov, na katerega se stranke obrnejo za pridobitev zaščite in vloge ustreznih pravnih sredstev.

Družinsko pravo je izjemno široko in specifično  področje civilnega prava. Njegova posebnost, je ta, da potrebuje ogromno strokovnega znanja na področju ločitve in ločitvenega postopka, delitve premoženja, preživnine, skrbništva, in ostalega pravnega znanja. Odvetnik za družinsko pravo mora imeti tudi sočutja, čustvene inteligence, razumevanja, potrpežljivosti in potrpljenja. Gre za človeška življenja, mnogokrat življenja otrok in na nek način določanje njihove prihodnosti. Odvetnik za družinsko pravo mora imeti vse omenjene karakteristike.

V naši odvetniški pisarni zagotavljamo, da vam bo odvetnik za družinsko pravo poleg strokovnosti, nudil v prvi vrsti moralno podporo, se individualno posvetil izključno vaši zgodbi in storil vse kar je v njegovi moči, da bo vaša zgodba, zgodba s srečnim koncem.

 

Ocena

Call Now ButtonPOKLIČITE