Sosedsko pravo

Spori in konflikti med sosedi so precej pogosti, zato se naša odvetniška pisarna pri svojem delu velikokrat srečuje s področjem sosedskega prava. Marsikdaj se soseda ne strinjata o tem, kje poteka meja, nujna ali služnostna pot, jih motijo drevesa na meji ali veje, ki segajo na njihovo parcelo, pogosto pa težave povzroča tudi odtekanje meteornih padavin z ene parcele na drugo.

SOSEDSKO PRAVO

Kako čim hitreje razrešiti takšne spore? Če se soseda o rešitvi nikakor ne moreta dogovoriti sama ali kakršno koli dogovarjanje vodi celo v vedno večje prepire, je najbolje za pomoč prositi odvetnika, specializiranega za sosedsko pravo.

SOSEDSKO PRAVO: SOSEDI SE MEDSEBOJNO NE SMEJO VZNEMIRJATI IN SI POVZROČATI ŠKODE

Temeljno načelo sosedskega prava, ki je opredeljeno tudi v Stvarnopravnem zakoniku, pravi, da morajo lastniki sosednjih nepremičnin oziroma sosedi svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode. Če sosed drugemu povzroča škodo ali ga s svojimi dejanji vznemirja, ga drugi na to lahko opozori. V primeru, da s svojim početjem sosed ne preneha ali ne želi poravnati storjene škode oziroma poskrbeti za povrnitev v prejšnje stanje, pa se je najbolje obrniti na pravnika. Ta bo najprej skušal pomiriti sprte strani oziroma poskrbeti za razrešitev spora po izvensodni poti, v primeru, da to ne bo možno, pa bo treba na sodišče, saj je pomembno, da se taki spori čim hitreje skušajo razrešiti. V nasprotnem primeru se namreč velikokrat še poglabljajo, saj soseda nimata potrpljenja in razumevanja za dejanja drug drugega, nočeta dati potrebnih soglasij ali se zapletata v prepire, ki ne vodijo nikamor. Veliko bolj učinkovito je, če se takšni spori med sosedi rešujejo z zato namenjenimi pravnimi sredstvi.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

Naša odvetniška pisarna vam lahko pomaga pri razreševanju različnih sosedskih sporov, kot so na primer:

URDITEV MEJE NA PODLAGI SOSEDSKEGA PRAVA

Med sosedi marsikdaj pride do sporov glede poteka ali ureditve meje. Meja v naravi marsikje ni določena ali pa se soseda ne strinjata o tem, kje poteka. Ureditev meje lahko predstavlja vir nenehnih konfliktov, prihaja lahko tudi do prestavljanja mejnih znamenj ter različnih prepirov, ki jih je najbolje reševati s pomočjo pravnika. Naša odvetniška pisarna je sodelovala že v številnih primerih ureditve meje, zato lahko pri tem uspešno pomaga tudi vam.

MEJNE OGRAJE IN PREGRADE IN UREDITEV PO SOSEDSKEM PRAVU

Stvarnopravni zakonik določa, da so mejne ograje, pregrade, drevesa in vse ostalo, s čimer je označena meja, skupna lastnina, zato morata stroške vzdrževanja takšnih mejnih znamenj nositi oba lastnika sosednjih nepremičnih v enakih delih. Kaj narediti, če se eden od sosedov s tem ne strinja? Najbolje je za nasvet vprašati pravnika, ki se spozna na sosedsko pravo in ki vam bo točno znal povedati, kako ravnati, da bo spor čim prej razrešen.

DREVO NA MEJI IN KAKO TO UREJA SOSEDSKO PRAVO

Eden od pogostih razlogov za spore med sosedi je tudi drevo, ki stoji na meji. Pogosto se zgodi, da se eden od sosedov jezi na drugega zaradi vej drevesa, ki segajo na njegovo parcelo, drugi pa se jezi, ker njegov sosed obira sadeže z drevesa na njegovi strani. Do tega ima sicer v skladu z zakonodajo vso pravico, kot ima tudi pravico do tega, da odstrani veje, ki segajo v zračni prostor njegove nepremičnine. Enake velja tudi za korenine, ki rastejo v njegovo nepremično, pri čemer pa je pomembno, da to lahko stori le, če tega na njegov poziv ne stori lastnik sosednje nepremičnine. Če sta soseda v konfliktnem odnosu, je najbolje, če je poziv pisen oziroma če ga pošlje odvetniška pisarna, saj boste tako imeli dokaz, da je bil res poslan.

Odtekanje meteornih padavin

Konflikte med sosedi pogosto povzroča tudi odtekanje meteorne vode oziroma deževnice na sosednjo parcelo, kjer lahko povzroča škodo. Glede na 87. člen Stvarnopravnega zakonika bi moral lastnik nepremičnine narediti vse potrebno, da meteorne padavine z njegove zgradbe ne odtekajo oziroma ne padajo na tujo nepremičnino. Sosed mora zadevo torej urediti tako, da deževnica ne bo več odtekala na sosednjo parcelo. Če tega kljub vašim prošnjam ne naredi, lahko naša odvetniška pisarna sestavi dopis, v katerem bo vašega soseda opozorila na njegovo dolžnost oziroma vam do odprave spornega odtekanja pomaga po sodni poti.

DOLOČITEV NUJNE POTI NA PODLAGI SOSEDSKEGA PRAVA

Marsikdaj preglavice sosedom povzroča tudi določitev nujne poti. Sprti strani se lahko ne strinjata o poteku nujne poti, pa tudi o tem, ali je ta sploh res potrebna. Stvarnopravni zakonik pravi, da mora nujna pot potekati tako, da čim manj obremeni tujo nepremičnino oziroma čim manj ovira njeno uporabo. Prav tako pa določa, da je za nujno pot upravičenec dolžan plačati zavezancu primerno nadomestilo. Ne glede na to, ali ste tisti, ki želite po sosednji parceli pridobiti možnost uporabe nujne poti ali pa bi nujno pot na vaši parceli želel uporabljati vaš sosed, je pomoč odvetnika v takšnih primerih skorajda nujna. Pomembno je namreč, da je določitev nujne poti ustrezno urejena, saj se s tem izognete težavam, do katerih bi lahko prišlo v prihodnje.

PRENEHANJE NUJNE POTI NA PODLAGI SOSEDSKEGA PRAVA

Stranke se na nas velikokrat obračajo tudi z željo po prenehanju nujne poti na njihovi parceli. Če ima sosed drug dostop do javne ceste, potem nujna pot ni več potrebna, zato se jo lahko odpravi ali spremeni. Naša odvetniška pisarna lahko podrobno preuči vaš primer ter vam pojasni, ali bi bilo prenehanje nujne poti možno, predvsem pa, kako ga izvesti na zakonsko ustrezen način. Za vas lahko v tem primeru pripravimo tudi vso potrebno dokumentacijo oziroma vam svetujemo glede nadaljnjih postopkov, s katerimi preprečite nepotrebne konflikte s sosedom.

RAZREŠITE SPORE S SOSEDI S POMOČJO ODVETNIKA ZA SOSEDSKO RPAVO

Odvetnik za sosedsko pravo vam lahko učinkovito pomaga pri različnih konfliktih, do katerih pride med sosedi. Ti se lahko vlečejo leta in leta, ne da bi jih razrešili, zaradi česar prihaja do prepirov, nerazumevanja, odtujenih odnosov ali celo finančne škode. V takšnih primerih je nujno ukrepati ter poskrbeti za to, da se spor čim prej razreši na ustrezen način. Pri tem vam je lahko v pomoč tudi naša odvetniška pisarna, v kateri so zaposleni izkušenimi pravniki, ki vam lahko nudijo strokovno pravno svetovanje s področja sosedskega prava.

Ocena

Call Now ButtonPOKLIČITE