Avtorska pogodba

AVTORSKA POGODBA – KDAJ JO JE SMISELNO SKLENITI?

V primeru, kadar želimo opraviti neko storitev ali se odzvati na priložnost ali ponudbo po dodatnem zaslužku izven delovnega razmerja, nam to omogoča sklenitev avtorske pogodbe ali podjemne pogodbe.

V tokratnem članku, si bomo podrobneje ogledali zakonitosti pri sklenitvi avtorske pogodbe, v kakšnem primeru jo je smiselno skleniti, za kakšna vrsta dela, kakšni so njeni davčni vidiki in kako je urejeno glede socialnih prispevkov. Res je sicer, da obstaja tudi možnost odprtja popoldanskega s.p., vendar je ta smiselna le kadar so naročila redna in prisotni kontinuirani mesečni prilivi.

Avtorska pogodba je zapisana v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah RS, kjer je v 99. členu določeno, da se z avtorsko pogodbo o naročilu dela avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo ta plačal honorar.

KDAJ PRIDE V POŠTEV SKLENITEV AVTORSKE POGODBE?

Avtorska pogodba pride v poštev v primeru, ko posameznik (izvajalec pogodbe) po predhodnem dogovoru opravi začasno delo, vendar ga zaradi narave dela, naročnik ne namerava zaposliti, oziroma z njim skleniti pogodbo o zaposlitvi.

KAJ JE AVTORSKO DELO?

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah vsebuje naslednjo definicijo: Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene«

POGOJI, DA LAHKO NEKO DELO OKVALIFICIRAMO KOT AVTORSKO:

 • Individualnost, ki je najpomembnejša lastnost avtorskega dela, ki pa nujno, da je absolutno izvirnost ali novost, kot je to v primeru patentnega varstva,
 • intelektualnost, ki nakazuje na to, da da je delo odraz človeškega duha, njegovih misli, čustev oziroma občutkov, ter naznani, da je avtorsko delo nematerialna dobrina.
 • avtorsko delo je vedno rezultat človekovega ravnanja in ne dela s stroji ali živali in vključuje lastno ustvarjalnost,
 • področje književnosti, znanosti in umetnosti je potrebno razlagati zelo široko
 • izraženost pomeni manifestacijo svojega dela, da ga ostali zaznajo z zaznavnimi čutili( vidijo, slišimo, otipajo, ..).

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

KATERA PODROČJA VKLJUČUJE AVTORSKA POGODBA?

Vsebina avtorske pogodbe je avtorsko delo z področja znanosti, književnosti in umetnosti, kamor sodijo sledeče storitve in dela;

 • Govorjena dela kot na primer vodenje prireditev, govori, pridige, predavanja in podobno,
 • pisana dela in sicer pisanje člankov, raznih objav, leposlovna dela, priročnikov, študije in drugo,
 • glasbena dela z besedilom ali brez besedila (nastop pevca na prireditvi, nastop instrumentalista na dogodku,…),
 • gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela,
 • koreografska in pantomimska dela,
 • fotografska dela na prireditvi, dogodku, seminarju, predavanju,..,
 • avdiovizualna dela ob koncertu, seminarju, prireditvi,..,
 • likovna dela (slike, grafike, kipi,…),
 • arhitektura dela (skice, načrti, izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture),
 • dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja,
 • kartografska dela,
 • predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja,…).

KAKŠNI SO DAVČNI VIDIKI PRI SKLENITVI AVTORSKE POGODBE?

Dohodek iz avtorske pogodbe se obravnava, kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in se upošteva v letno dohodninsko osnovo. Davčno osnovo predstavlja dohodek, ki je zmanjšan za normirane stroške za 10 odstotkov dohodka. Posameznik lahko poleg normiranih stroškov uveljavlja tudi dejanske stroške, kot so stroški prevoza, prenočitev in so povezani z opravljanjem dela ali storitev iz avtorske pogodbe. Dejanske stroške lahko posameznik uveljavlja le na podlagi dokazil, kot so računi, potrdila in drugo. Naročnik storitev oziroma izplačevalec dohodka, pa je dolžan plačati akontacijo dohodnine v višini 25 odstotkov od davčne osnove ob izplačilu dohodka.

AVTORKA POGODBA IN SOCIALNI PRISPEVKI:

V primeru sklenitve avtorske pogodbe je potrebno plačilo za prispevek zdravstvenega zavarovanja in sicer v višini 6,36 odstotkov od bruto dohodka, ki je obvezen na strani avtorja pogodbe ter 0,53 odstotka od bruto dohodka, ki je obvezen na strani naročnika oziroma izplačevalca dohodka.

Avtorska pogodba je v določenih primerih priporočljiva, včasih celo edina možnost pri dodatnem zaslužku izven delovnega razmerja. Poznavanje vseh zakonitosti, obveznosti in pravic ter pravni vidik ob sklenitvi avtorske pogodbe so zagotovo izjemnega pomena, ki pripomorejo k odločitvi ob sklenitvi to vrstne pogodbe. V naši odvetniški pisarni vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja in poskrbeli, da bo vaša odločitev prava odločitev.

Skupna ocena storitve
Ocena: 5, Glasov 1
Call Now ButtonPOKLIČITE