Odvetnik za delovno pravo

ODVETNIK ZA DELOVNO PRAVO

DOBER ODVETNIK ZA DELOVNO PRAVO SE PRIPOROČA V PRIMERU KRŠITEV DELOVNOPRAVNE ZAKONODAJE.

Odvetnik za delovno pravo vam bo pravno pomagal za dosego vaših pravic, ki vam pripadajo na podlagi delovnopravne zakonodaje in upravnih odločb. Področje delovnega prava je tisto področje, s katerim se srečuje velika večina aktivno – delovne populacije, tako v vlogi delavca kot v vlogi delodajalca. Večina nas, tretjino svojega življenja posveti svojemu poklicu, zato je izjemnega pomena kakšen poklic opravljamo, predvsem pa kako se počutimo na delovnem mestu, kakšni so odnosi znotraj podjetja in klima v njem. Zadnje raziskave namreč kažejo, da so ravno odnosi tisti, ki so marsikateremu zaposlenemu pomembnejši, kot recimo višino plačila, ali oddaljenost od kraja bivanja.

Odvetnik za delovno pravo ureja delovna razmerja med delodajalcem in zaposlenim. Pravice in dolžnosti delovnega razmerja pri nas ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR – 1).

Delovno pravo je torej skupek zakonov in upravnih odločb, ki obravnavajo pravice in obveznosti delavcev in njihovih delodajalcev, vsebuje urejanje odnosov med zaposlenimi, reševanje sporov (tudi s pomočjo mediacije), urejajo varstvo pri delu, izvajanje obveznosti pri zagotavljanju zdravega delovnega okolja in drugo.

Odvetnik za delovno pravo : vam svetuje glede vseh vprašanj iz delovnega razmerja, opozarja na pravice in dolžnosti delovnega prava in delovnega razmerja, pomaga pri pripravi vseh dokumentov povezanih z zaposlovanjem (pogodba o zaposlitvi, kolektivne pogodbe, odpovedi pogodbe o zaposlitvi,..), pomaga pri pripravi notranjih aktov delodajalca, pri oblikovanju strateških politik in pristopov za boljšo izrabo človeških virov, pomagajo pri pogajanjih s sindikalisti, pri preprečevanju sporov (mediacije) in odškodninskih tožbah (zastopanje na sodiščih), opozarja stranke na spremembo zakonodaje in drugo.

V naši odvetniški pisarni Odvetnik za delovno pravo svetuje in zastopa tako delodajalce kot delavce.

NAJPOGOSTEJŠI PRIMERI ZASTOPANJA DELODAJALCEV SO SLEDEČI:

 • Priprava splošnih in posamičnih aktov, ki so potrebni za urejanje delovnih razmerij ( sestava različnih tipov pogodb o zaposlitvi,..),
 • svetujemo in sodelujemo v primerih disciplinskih postopkov,
 • primeri rednih, izrednih odpovedi in presežnih delavcev,
 • svetovanje v delovnopravnih zadevah,
 • sodelujemo v disciplinskih postopkih,
 • sodelujemo in svetujemo pri reševanju konfliktov med delodajalci in delavci, med delavci, ali med podjetjem in državo,
 • pogajanja s predstavniki delavcev,
 • v primeru odškodninske odgovornosti delavca,
 • zastopamo delodajalce pred sodišči ali drugimi organi,
 • nudimo svetovanje v delovnopravnih zadevah,
 • nudimo pomoč pri intervenciji delovne inšpekcije,
 • in drugo.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

PRIMERI ZASTOPANJA INTERESOV DELAVCA PA SO NASLEDNJI:

 • pomoč zaradi kršitve pogodb o zaposlitvi v primeru neizplačila plač, regresov, odmera letnega dopusta, odpravnin, odpovedi pogodb,..
 • svetovanje pri sklepanju pogodb,
 • varstvo pri odpovedi pogodb,
 • svetovanje in zastopanje v primeru mobinga,
 • zastopanje in svetovanje v primeru disciplinskega postopka,
 • pritožbe ali tožbe v primeru kršitve delavskih pravic in delovni spori,
 • zastopanje in svetovanje v primeru odškodninske tožbe,
 • in drugo.

Upoštevanje in uresničevanje strogih in neprestano spreminjajočih se pravil delovnopravne zakonodaje je osnovna in temelj vsake delovne organizacije ter njenih zaposlenih. Visoka storilnost, konkurenčnost in uspešnost podjetja je na dolgi rok odvisna od urejenih odnosov znotraj vsake delovne organizacije.

Izbira dobrega odvetnika za delovno pravo je zelo pomembna, saj zahteva izjemno dobro razumevanje delovne organizacije, poznavanja Zakona o delovnih razmerjih in delovno – pravnih procesih, poznavanje človeške narave, sposobnost reševanja konfliktov, sposobnost pogajanja in urejanja odnosov med delavci in delodajalci.

Odvetnik za delovno pravo in naša odvetniška pisarna vam lahko pomaga, svetuje in zastopa interese delavca in delodajalca, ne glede na to kakšen je vaš izziv znotraj delovnopravnega razmerja. Vsako vprašanje in vsak problem ima svojo rešitev in svoj odgovor, zato ne odlašajte in nas pokličite. Tu smo za vas!

 

Ocena

Skupna ocena storitve
Ocena: 4.5, Glasov 6
Call Now ButtonPOKLIČITE