Odvetnik za delovno pravo

Odvetnik za delovno pravo vam bo pravno pomagal za dosego vaših pravic, ki vam pripadajo na podlagi delovnopravne zakonodaje in upravnih odločb. Področje delovnega prava je tisto področje, s katerim se srečuje velika večina aktivno – delovne populacije, tako v vlogi delavca kot v vlogi delodajalca. Večina nas, tretjino svojega življenja posveti svojemu poklicu, zato je izjemnega pomena kakšen poklic opravljamo, predvsem pa kako se počutimo na delovnem mestu, kakšni so odnosi znotraj podjetja in klima v njem. Zadnje raziskave namreč kažejo, da so ravno odnosi tisti, ki so marsikateremu zaposlenemu pomembnejši, kot recimo višino plačila, ali oddaljenost od kraja bivanja.

KAJ UREJA ODVETNIK ZA DELOVNO PRAVO?

Odvetnik za delovno pravo ureja delovna razmerja med delodajalcem in zaposlenim. Pravice in dolžnosti delovnega razmerja pri nas ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR – 1).

DOBER ODVETNIK ZA DELOVNO PRAVO SE PRIPOROČA V PRIMERU KRŠITEV DELOVNOPRAVNE ZAKONODAJE.

Delovno pravo je torej skupek zakonov in upravnih odločb, ki obravnavajo pravice in obveznosti delavcev in njihovih delodajalcev, vsebuje urejanje odnosov med zaposlenimi, reševanje sporov (tudi s pomočjo mediacije), urejajo varstvo pri delu, izvajanje obveznosti pri zagotavljanju zdravega delovnega okolja in drugo.

Odvetnik za delovno pravo vam svetuje glede vseh vprašanj iz delovnega razmerja, opozarja na pravice in dolžnosti delovnega prava in delovnega razmerja, pomaga pri pripravi vseh dokumentov povezanih z zaposlovanjem (pogodba o zaposlitvi, kolektivne pogodbe, odpovedi pogodbe o zaposlitvi,..), pomaga pri pripravi notranjih aktov delodajalca, pri oblikovanju strateških politik in pristopov za boljšo izrabo človeških virov, pomagajo pri pogajanjih s sindikalisti, pri preprečevanju sporov (mediacije) in odškodninskih tožbah (zastopanje na sodiščih), opozarja stranke na spremembo zakonodaje in drugo.

V naši odvetniški pisarni Odvetnik za delovno pravo svetuje in zastopa tako delodajalce kot delavce.

NAJPOGOSTEJŠI PRIMERI ZASTOPANJA DELODAJALCEV  S STRANI ODVETNIKA ZA DELOVNO PRAVO SO SLEDEČI:

 • odvetnik za delovno pravo pripravi splošne in posamične akte, ki so potrebni za urejanje delovnih razmerij ( sestava različnih tipov pogodb o zaposlitvi,..),
 • odvetnik za delovno pravo svetuje in sodeluje v primerih disciplinskih postopkov,
 • odvetnik za delovno pravo pomaga v primeru rednih, izrednih odpovedi in presežnih delavcev,
 • odvetnik za delovno pravo svetuje v delovnopravnih zadevah,
 • odvetnik za delovno pravo sodeluje v disciplinskih postopkih,
 • odvetnik za delovno pravo sodeluje in svetuje pri reševanju konfliktov med delodajalci in delavci, med delavci, ali med podjetjem in državo,
 • odvetnik za delovno pravo se pogaja s predstavniki delavcev,
 • odvetnik za delovno pravo zastopa v primeru odškodninske odgovornosti delavca,
 • odvetnik za delovno pravo zastopa delodajalce pred sodišči ali drugimi organi,
 • odvetnik za delovno pravo nudi svetovanje v delovnopravnih zadevah,
 • odvetnik za delovno pravo nudi pomoč pri intervenciji delovne inšpekcije,
 • in drugo.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

PRIMERI ZASTOPANJA INTERESOV DELAVCA S POMOČJO ODVETNIKA ZA DELOVNO PRAVO, PA SO NASLEDNJI:

 • pomoč zaradi kršitve pogodb o zaposlitvi v primeru neizplačila plač, regresov, odmera letnega dopusta, odpravnin, odpovedi pogodb,..
 • svetovanje pri sklepanju pogodb,
 • varstvo pri odpovedi pogodb,
 • svetovanje in zastopanje v primeru mobinga,
 • zastopanje in svetovanje v primeru disciplinskega postopka,
 • pritožbe ali tožbe v primeru kršitve delavskih pravic in delovni spori,
 • zastopanje in svetovanje v primeru odškodninske tožbe,
 • in drugo.
odvetnik za delovno pravo
Odvetnica Nina Šibila je pravna strokovnjakinja za delovno pravo. Dober odvetnik za delovno pravo se mora spoznati na delovno zakonodajo.

Odvetnik za delovno pravo vam lahko pomaga, če opravljate nočno delo

Odvetnik za delovno pravo se spozna na delovnopravno zakonodajo, ki govori o nočnem delu in pravicah delavcev, ki delajo ponoči. Za nočno delo se šteje, če delavec opravlja vsaj tretjino polnega delovnega časa. Delodajalec je delavcu, ki opravlja nočno delo, dolžan zagotoviti daljši dopust. Zagotovljena mora biti tudi periodična izmenjava, če je delo organizirano v izmenah. Nočno delo se lahko nepretrgano opravlja najdlje en teden, razen če delavec pisno soglaša s podaljšanjem. V kolikor delavec nima urejenega prevoza na nočno delo, ga delodajalec ne sme uvrstiti v nočno izmeno. Naš odvetnik za delovno pravo vam bo pomagal, če so bile kršene pravice, ki vam pripadajo zaradi nočnega dela.

Odvetnik za delovno pravo vam lahko pomaga glede dodatka za izmensko delo

Naš odvetnik za delovno pravo vas opominja, da vam za izmensko delo v popoldanskem času ali v popoldanski in nočni izmeni pripada dodatek v višini 75 % urne postavke osnovne plače, če ste zaposleni v javnem sektorju oziroma ste javni uslužbenec. Za izmensko delo se šteje, če delavec izpolni več kot 75 % redne delovne obveznosti po 12. uri.

Odvetnik za delovno pravo vam lahko pomaga, če vam delodajalec ne želi izplačati pravične plače, dodatka ali odpravnine

Če ste utrpeli krivice, ki so opisane v zgornjem naslovu, vam priporočamo, da se obrnete na našega dobrega odvetnika za delovno pravo. Pogosto se namreč soočamo s primeri, ko delodajalci ne želijo izplačati pravičnih plač, odpravnin, dodatkov ipd. Odvetnik za delovno pravo lahko pomaga tudi delodajalcu, ko recimo delavec zahteva določene pravice, ki so neupravičene. Veliko je torej sporov, pri katerih ima delavec pravno podlago, možno pa je tudi obratno, tj. da ima delodajalec pravni temelj, da se obrani pravic delavca. Naš odvetnik za delovno pravo seveda stranko, ki se odloči za določen postopek, sprejme ne glede na to, ali gre za delavca ali delodajalca, če ugotovi, da ima stranka možnost zmagati v sporu.

Odvetnik za delovno pravo vam lahko pomaga pri dodatku za popoldansko delo

Dodatek za popoldansko delo ni določen v Zakonu o delovnih razmerjih. Delodajalec lahko v pogodbi o zaposlitvi opredeli dodatek na popoldansko delo, pogosto pa ga opredeljujejo tudi kolektivne pogodbe. Običajno dodatek za popoldansko delo po kolektivnih pogodbah trgovinske dejavnosti znaša 10 % od osnovne plače, v drugih sektorjih pa tudi do 20 % osnovne plače in več. Odvetnik za delovno pravo vam lahko svetuje in pomaga uveljaviti pravice do pravičnega dodatka za popoldansko delo.

Odvetnik za delovno pravo vam lahko pravno pomaga tudi, če opravljate honorarno delo

V kolikor opravljate ali želite poleg redne zaposlitve opravljati tudi honorarno delo, lahko naš odvetnik za delovno pravo preuči vašo pogodbo o zaposlitvi. Pozorni morate biti namreč na morebitno konkurenčno klavzulo. Dodatno se moramo pozanimati, ali potrebujete soglasje delodajalca za opravljanje dodatnega dela pri drugem delodajalcu ali pa je morda potrebna le obvestitev vašega delodajalca o tem delu. Odvetnik za delovno pravo bo pripravil vso potrebno dokumentacijo in ustrezno pripravil pogodbe.

Poznamo več vrst honorarnega dela. Honorarno delo je lahko avtorsko delo, delo prek podjemne pogodbe ali osebno dopolnilno delo. Odvetnik za delovno pravo vam bo lahko svetoval, kdaj je bolje skleniti podjemno pogodbo in kdaj morda avtorsko pogodbo. Podjemna pogodba je bolj širokega pravnega spektra ter je bolj časovno omejena kot avtorska pogodba. Vezana je tudi bolj na obrtniška dela, in ne toliko intelektualna dela kot avtorska pogodba. Obstajajo pa seveda določene specifike, ki so odvisne od primera do primera, in jih bo preučil naš dober odvetnik za delovno pravo.

Naš odvetnik za delovno pravo nudi pravne storitve delodajalcem in delavcem

Naš odvetnik za delovno pravo pomaga tako delavcem kot delodajalcem, ki se obrnejo na našo odvetniško pisarno. Vsekakor pa pred samim začetkom dobro preučimo zadevo, da vidimo, ali imamo možnost zmagati oziroma ugoditi strankinim pričakovanjem.

Upoštevanje in uresničevanje strogih in neprestano spreminjajočih se pravil delovnopravne zakonodaje je osnovna in temelj vsake delovne organizacije ter njenih zaposlenih. Visoka storilnost, konkurenčnost in uspešnost podjetja je na dolgi rok odvisna od urejenih odnosov znotraj vsake delovne organizacije.

Naš odvetnik za delovno pravo zastopa tudi sindikate

Pomembno vlogo odigrajo tudi sindikati, ki se potegujejo za dodatne pravice delavcev in skrbijo za njihov dobrobit. Če vas zanima, kakšne so vaše možnosti glede na vašo prekinitev delovnega razmerja, vam svetujemo, da se nemudoma obrnete na odvetnika za delovno pravo.

Odvetnik za delovno pravo vam lahko pomaga pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

V primeru, da ste delodajalec ali delavec, vam lahko naš odvetnik za delovno pravo pomaga pri pravilnem urejanju odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Pomembno je, da delodajalec ali delavec odpoved pogodbe izvedeta v skladu z veljavno zakonodajo. Nepravilno podana odpoved pogodbe lahko namreč nima pravnega učinka ter povzroči nove pravne zaplete in posledice. V takšnih primerih vam lahko naš odvetnik za delovno pravo nudi pomoč. V situacijah, ko se odpovedi pogodbe o zaposlitvi rešujejo na sodišču, vas bo naš odvetnik z veseljem zastopal. Odpoved pogodbe o zaposlitvi je lahko sporazumna ali nesporazumna. V primeru nesporazumne odpovedi govorimo o redni ali izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

V naši odvetniški pisarni se je odvetnik za delovno pravo srečal z mnogimi primeri nesporazumnih odpovedi pogodb o zaposlitvi. Dodatno je pomembno še dejstvo, ali je pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen ali za nedoločen čas. Včasih pogodbe o zaposlitvi za določen čas pridobijo elemente pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. V vseh naštetih primerih je treba v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih na pravilen način urediti odpoved pogodbe, pri teh situacijah pa vam svetujemo, da se obrnete na dobrega odvetnika za delovno pravo.

Veliko delodajalcev pogodbo o zaposlitvi odpove zaradi poslovnih razlogov. Naš odvetnik za delovno pravo lahko učinkovito pomaga urediti takšno odpoved. V tem primeru morate kot delodajalec seveda izkazati, da ukinjate delovno mesto, na katerem dela delavec, ki ga želite odpustiti. Enako velja za delavca, ki ima pravico do pritožbe zoper odpoved iz poslovnih razlogov, če lahko dokaže, da je poslovni razlog neupravičen za njegovo odpoved, saj ne obstajajo dejavniki, ki bi to dokazovali. V obeh primerih vam lahko naš odvetnik za delovno pravo pravno pomaga.

Odvetnik za delovno pravo vam lahko tudi pomaga pri vprašanju, kako napisati odpoved pogodbe ali narediti preklic odpovedi pogodbe o zaposlitvi, če so se spremenile okoliščine med delodajalcem in delavcem, ki omogočajo normalen potek sodelovanja tudi v prihodnje.

Naš odvetnik za delovno pravo vam lahko zagotovi učinkovito zastopanje pred delovnim sodiščem in v komunikaciji z vodstvom družbe. Nudimo tudi pomoč pri sestavi pritožb ali odpovedi pogodb. Če menite, da ste bili deležni pravne krivice in želite kakovostnega odvetnika za delovno pravo, vas vabimo, da nas pooblastite za zastopanje. Zavezujemo se, da bomo vaše interese zastopali na strokoven in predan način.

Ponosni smo, da delodajalci že vnaprej radi najamejo našega odvetnika za delovno pravo, saj lahko tako delovne zadeve tekoče urejajo. Naš odvetnik za delovno pravo delodajalcem pomaga pri pripravi pogodb, ki se nanašajo na sklenitev delovnih razmerij ali pogodb o sodelovanju. Poudarjamo, da je izrednega pomena, da so te pogodbe ustrezno pripravljene v skladu z delovno zakonodajo. Pogodbe o sklenitvi sodelovanja ali delovnih razmerij morajo vključevati številna pomembna pogodbena določila, ki jih ni mogoče najti v splošnih vzorcih pogodb na internetu.

V večini primerov se delodajalci zatečejo k iskanju kvalificiranega odvetnika za delovno pravo, če se pojavi potreba po zastopanju pred delovnimi sodišči. V takih primerih je ključnega pomena, da delodajalec najde dobrega odvetnika za delovno pravo, ki je sposoben zagovarjati njihove interese na sodišču. Poleg tega pa lahko odvetnik za delovno pravo, ki zastopa delodajalce, vloži različne tožbe, opomine in pritožbe v zvezi z delovnimi spori ali spori na podlagi sodelovanj. Vse te ukrepe je treba izvesti z namenom reševanja in urejanja zadev v skladu z željami delodajalca.

Odvetnik za delovno pravo pogosto vlaga tudi odškodninske zahtevke

Pri opravljanju zahtevnejših fizičnih del lahko pride do poškodb na delovnem mestu. Delavec ima pravico do odškodnine, ne glede na to, ali je zavarovan proti poškodbam ali ne. Zakon narekuje, da mora delodajalec nujno zagotoviti primerne delovne pogoje, ki so za delavca povsem varni. Spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu je temeljna dolžnost delodajalca. Delavec lahko prejme odškodnino, tudi če delodajalec ni upošteval varnosti in zdravja pri delu, če gre za opravljanje zahtevnega dela, kjer so poškodbe pogoste. Prav tako lahko delavec zahteva odškodnino, če je na delovnem mestu doživel nadlegovanje, trpinčenje ali mobing. Naš odvetnik za delovno pravo vam lahko pomaga na področju odškodninskih upravičenj.

Odvetnik za delovno pravo lahko pomaga tudi glede diskriminacije na delovnem mestu

Na delovnem mestu lahko velikokrat pride tudi do diskriminacije zaposlenih zaradi spola, rase, etičnega porekla ali verske izpovedi. Ob tem je treba poudariti, da mora delodajalec v času trajanja zaposlitve ali ob prekinitvi delovnega razmerja vse delavce obravnavati enakovredno, ne glede na omenjene dejavnike. Zakon o delovnih razmerjih vsebuje predpise in načela o enakem obravnavanju ter predpise o enakih možnostih žensk in moških, ki jih mora upoštevati vsak delodajalec.

Zakaj je pomembno, da si izberete kakovostnega odvetnika za delovno pravo?

Izbira dobrega odvetnika za delovno pravo je zelo pomembna, saj zahteva izjemno dobro razumevanje delovne organizacije, poznavanja Zakona o delovnih razmerjih in delovno – pravnih procesih, poznavanje človeške narave, sposobnost reševanja konfliktov, sposobnost pogajanja in urejanja odnosov med delavci in delodajalci.

Odvetnik za delovno pravo in naša odvetniška pisarna vam lahko pomaga, svetuje in zastopa interese delavca in delodajalca, ne glede na to kakšen je vaš izziv znotraj delovnopravnega razmerja. Vsako vprašanje in vsak problem ima svojo rešitev in svoj odgovor, zato ne odlašajte in nas pokličite. Tu smo za vas!

Ocena

 

Zapisi na blogu iz kategorije delovnega prava

Odpoved pogodbe o zaposlitvi in vzorec

Odpoved pogodbe mora biti pravilno urejena. Odpoved pogodbe se razlikuje glede na vrsto sklenjene pogodbe.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

Razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je mnogo in se od primera do primera razlikujejo. Poskrbite, da vaša odpoved delovnega razmerja ne bo neprijetna in stresna. Obiščite nas in z veseljem vam bomo pomagali!

Odpoved iz poslovnih razlogov

Odpoved iz poslovnih razlogov je odpoved, ki jo delodajalec da zaradi določenih sprememb v organizaciji, zaradi katerih delavec več ni potreben. Odpoved iz poslovnih razlogov narekuje, da se lahko pogodba o zaposlitvi odpove le v celoti in mora biti izražena v pisni obliki.

Skupna ocena storitve
Ocena: 5, Glasov 18
Call Now ButtonPOKLIČITE