Varuh pacientovih pravic

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) določa, da imajo pacienti pravico do brezplačne pomoči pri varovanju pravic ali v primeru njihovih kršitev.

VARUH PACIENTOVIH PRAVIC

Ustrezno pomoč in svetovanje na tem področju brezplačno nudi varuh pacientovih pravic oziroma zastopnik pacientovih pravic (ZPP), prav tako pa vam je za to na voljo tudi naša odvetniška pisarna, ki vam v primeru večjih kršitev ali zdravniških napak lahko pomaga priti tudi do ustrezne odškodnine.

KDAJ SE LAHKO OBRNETE NA VARUHA PACIENTOVIH PRAVIC?

Zastopnik oziroma varuh pacientovih pravic pacientom lahko pomaga v primeru, ko so kršene njihove pravice ali teh ne morejo uveljaviti na način, ki je predpisan z zakonom. Pacientom nudi pomoč in vse potrebne informacije s področja pacientovih pravic ter jim svetuje ali zastopa pri njihovem uresničevanju ali odpravljanju kršitev. Gre za pravice, ki se nanašajo na:

 • zdravstveno varstvo
 • zdravstveno zavarovanje
 • izvajanje zdravstvene dejavnosti.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

KAKŠNE PRAVICE IMATE KOT PACIENT?

Zakon o pacientovih pravicah natančno določa, katere so pravice pacientov. To so:

 1. Pravica do dostopa do zdravstvene obravnave in zagotavljanja preventivnih storitev

Temeljna pacientova pravica, k čemur sodi tudi pravica do nujne medicinske pomoči, ki je ni mogoče kakor koli pogojevati (ne s plačilom ne z napotnico). Prav tako pa je pomembno, da ima pacient dostop do ustreznih preventivnih storitev.

 1. Pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni obravnavi

Dostop do zdravstvenih storitev in obravnava morata biti za vse enaka oziroma so pri tem vsi pacienti enakopravni (ne glede na spol, narodnost, starost itd.), določene posebne pravice imajo lahko le otroci in druge ogrožene skupine.

 1.  Pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev

Vsak pacient ima pravico, da sam izbere zdravnika ali izvajalca zdravstvene dejavnosti v skladu s predpisi zdravstvenega zavarovanja.

 1.  Pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe

Zdravstvena oskrba mora biti skladna s pacientovimi potrebami in zmožnostmi zdravstvenega sistema in dosegati uspešne, pravočasne in učinkovite izide zdravljenja brez škode za pacienta.

 1.  Pravica do spoštovanja pacientovega časa

Izvajalci zdravstvene dejavnosti morajo poskrbeti za najkrajši možni čakalni čas, pri čemer se morajo držati stopnje nujnosti zdravljenja in vrstnega reda na čakalnem seznamu ali v naročilni knjigi. Pri tem so določene tudi najdaljše dopustne čakalne dobe, v nujnih primerih pa mora izvajalec medicinsko ali zobozdravstveno pomoč oziroma zdravljenje nuditi takoj. Prav na tem področju velikokrat pride do kršitev, ko so čakalne dobe predolge ali pa določen pacient neupravičeno pride na vrsto prej kot drugi. V takšnih primerih lahko učinkovito posreduje varuh pacientovih pravic.

 1.  Pravica do obveščenosti in sodelovanja

Izvajalec zdravstvene dejavnosti mora pacienta informirati o poteku zdravljenja in vseh posegih, možnih tveganjih, zapletih in stranskih učinkih, pa tudi o njegovem zdravstvenem stanju. Pacient mora biti o vsem tem obveščen v slovenskem jeziku (ali v jeziku narodne skupnosti). Prav tako pa mora biti obveščen o predvidenih stroških zdravstvenih storitev, če to delno ali v celoti plača sam.

 1.  Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju

Pacient ima pravico do samostojnega odločanja o zdravljenju oziroma mora vanj privoliti. Prav tako ima pravico tega tudi zavrniti ali preklicati svojo privolitev.

 1.  Pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje

Namesto pacienta lahko slednjega zastopa tudi pacientov zdravstveni pooblaščenec, ki ga določi pacient sam. Prav tako lahko pacient vnaprej izrazi svojo voljo glede tega, kakšne zdravstvene obravnave ne dovoljuje, če sam ne bi bil sposoben dati veljavne privolitve.

 1.  Pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja

Pri zdravstveni obravnavi morajo biti preprečene vse nepotrebne bolečine, povezane z medinskim posegom, prav tako pa ima pacient pravico do ublažitve bolečin in drugega trpljenja, povezanega z njegovo boleznijo.

 1.  Pravica do drugega mnenja

Če se pacientu strokovno mnenje določenega zdravnika ali specialista ne zdi ustrezno, je pomanjkljivo ali nezadostno, lahko zaprosi za mnenje drugega zdravnika na podlagi predložene zdravstvene dokumentacije ali dodatnega pregleda.

 1.  Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo

Pacient ima pravico do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša nanj, prav tako pa mora izvajalec zdravstvene dejavnosti zagotoviti njeno fotokopiranje ali drugo reproduciranje, če pacient to zahteva.

 1.  Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov

Pacient mora imeti pri zdravstveni obravnavi vso potrebno zasebnost oziroma je to treba spoštovati, prav tako pa mora izvajalec zdravstvene dejavnosti zagotavljati varstvo in zaupnost pacientovih osebnih podatkov, vključno s podatki o obisku pri zdravniku in drugih podrobnosti o njegovem zdravljenju.

 1.  Pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic

Če so pacientu kršene pravice, ima pravico do obravnave kršitev v skladu s postopki, ki jih določa zakon. Pri tem mu lahko pomaga tudi zastopnik oziroma varuh pacientovih pravic.

 1.  Pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic

Zastopnik pacientovih pravic pacientu pomaga, svetuje ali ga zastopa pri uresničevanju njegovih pravic. Pomoč zastopnika je za paciente brezplačna.

KATERE SO NAJPOGOSTEJŠE KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC, KI JIH OBRAVNAVA VARUH PACIENTOVIH PRAVIC?

Varuh pacientovih pravic svetuje in posreduje v številnih primerih, ko pacienti ne morejo uveljavljati svojih pravic v skladu z zakonom ali so njihove pravice kršene. Najpogosteje pa se kršitve nanašajo na:

 • predolge čakalne dobe,
 • nepravilnosti pri vodenju čakalnih vrst ali naročniške knjige,
 • varstvo osebnih podatkov in zasebnosti pacienta,
 • neprimeren odnos zdravstvenega osebja,
 • nekakovostno zdravstveno storitev,
 • neustrezno diagnozo,
 • nepotrebno trpljenje,
 • zaplete pri zdravljenju,
 • zdravniške napake.

KAKO VAM LAHKO POMAGA VARUH PACIENTOVIH PRAVIC?

Naloge varuha oziroma zastopnika pacientovih pravic so:

 • informiranje glede pravic in možnosti njihovega uveljavljanja,
 • nudenje strokovne pomoči in svetovanje v primeru kršitev pacientovih pravic,
 • predlaganje možnih rešitev glede uveljavljanja pacientovih pravic in odpravljanja njihovih kršitev,
 • pomoč pri vlaganju pravnih sredstev v primeru kršitev pacientovih pravic,
 • opravljanje poizvedb glede domnevnih kršitev pri izvajalcih zdravstvenih dejavnosti,
 • neformalno posredovanje pri izvajalcih zdravstvenih storitev,
 • napotitev pacienta na pristojno osebo ali državni organ, ki mu lahko pomaga v njegovem primeru,
 • zastopanje pacienta v različnih postopkih.

KDAJ SE OBRNITI NA POMOČ ODVETNIKA ZA ZDRAVNIŠKO NAPAKO?

Varuh pacientovih pravic lahko pacientom učinkovito pomaga v številnih primerih, zavedati pa se je treba, da varuh ni odvetnik pacienta, ampak samo njegov svetovalec, ki lahko posreduje v postopkih ali poskrbi za to, da pacient pridobi možnost uveljaviti svoje pravice. Varuh oziroma zastopnik pacientovih pravic lahko poskrbi za to, da se kršitev odpravi ali da pacient pride do zdravstvene storitve, ki jo potrebuje, pridobi drugo mnenje ali pa se mu izvajalec zdravstvene storitve opraviči, mu posreduje dodatna pojasnila itd.

V primeru manjših kršitev je to vsekakor lahko primerna rešitev, če pa gre za zaplete z resnimi zdravstvenimi posledicami, se je pametno obrniti na pomoč odvetnika, ki bo poskrbel tudi za to, da boste dobili ustrezno denarno odškodnino. Naša odvetniška pisarna se pri svojem delu velikokrat srečuje s primeri kršitev pravic pacientov, ti pa se na nas pogosto obračajo tudi zaradi zapletov pri zdravljenju ali zdravniških napak.

Ocena

Call Now ButtonPOKLIČITE