Hipoteka na nepremičnino stanovanje in hišo

Hipoteka na nepremičnino je prednostna poplačilna pravica, s katero se torej banka zavaruje, da bo od dolžnika dobila povrnjen kredit oziroma posojilo, ki mu ga je odobrila.

Nakup nepremičnine, za večino nas predstavlja največji finančni zalogaj v življenju. Kljub dolgoletnemu varčevanju pa nam privarčevani denar ne omogoča financiranje nepremičnine v celoti in si moramo denar sposoditi.

HIPOTEKA NA NEPREMIČNINO

Kadar  si sposodimo denar od banke za nakup nepremičnine, govorimo o hipoteki ali  zastavni pravici. V tem primeru izposojen denar pri banki zavarujejo z vrednostjo nepremičnine.

HIPOTEKA NA NEPREMIČNINO IN NJENA DEJSTVA:

 • Učinkuje šele z vpisom v zemljiško knjigo, saj s tem upnik pridobi varstvo vrstnega reda.
 • V primeru neplačevanja hipoteke, torej ko dolžnik ne plačuje redno obveznosti do svojega upnika, je ta upravičen do realizacije hipoteke, ki predstavlja zavarovanje za posojilo.
 • Hipoteka preneha potem, ko se opravi izbris iz zemljiške knjige, v vsakem primeru pa preneha s potekom desetih let od dneva dospelosti zavarovane terjatve.
 • Vsak solastnik lahko ustanovi hipoteko na svojem deležu brez soglasja ostalih solastnikov.
 • Hipoteka na nepremičnino vedno obsega nepremičnino v celoti, tudi njene pritikline (npr. pohištvo), ki so v lasti zastavitelja.
 • Za zavarovanje iste terjatve se lahko hipoteka ustanovi na več nepremičninah in tako lahko hipotekarni upnik zahteva poplačilo svoje terjatve s prodajo nepremičnine vsakega od zastaviteljev, v kakršnemkoli vrstnem redu.
 • Pri ustanovitvi hipoteke se lahko določi najvišji znesek, do katerega za zavarovane terjatve jamči nepremičnina, kar imenujemo maksimalna hipoteka.
 • Na eni nepremičnini je možno ustanoviti več hipotek. V tem primeru, se upniki poplačajo po vrstnem redu in šele ko se prvi upnik poplača v celoti, se poplača drugi upnik.
 • S prenosom zavarovane terjatve se praviloma prenese tudi hipoteka, vendar ta učinkuje šele z vpisom v zemljiško knjigo.
 • V primeru delnega poplačila hipoteke (polog dolžnika) se vknjižba hipoteke ne zmanjša.
 • Brez vpisa hipoteke v zemljiško knjigo, upnik še nima prednostnega vrstnega reda pri poplačilu.
 • Upnik ima še vedno terjatev, tudi v primeru, če dolžnik nepremičnino proda. V tem primeru ima upnik terjatev proti novemu lastniku nepremičnine.
 • Če zastavitelj s svojim ravnanjem zmanjšuje vrednost v hipoteko dane nepremičnine ali kako drugače slabša njeno stanje, lahko hipotekarni upnik zahteva prisilno izterjavo zavarovane terjatve še pred njeno zapadlostjo.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

HIPOTEKARNO POSOJILO IN KAJ VSE POTREBUJETE ZA PRIDOBITEV?

 • Ožigosana dokumentacija sodnega cenilca. Banka na osnovi sodnega ocenjevalca opravi cenitev nepremičnine (v primeru, da se z cenitvijo stranka ne strinja, lahko pred odobritvijo pošlje svojega cenilca, vendar na lastne stroške).
 • Kupoprodajna pogodba overjena pri notarju.
 • Vloga za najem posojila, potrjena z strani vašega delodajalca.
 • Potrdilo delodajalca o zadnjih treh neto plačah.
 • Bančni izpisek o višini in rednosti prilivov, na osnovi katerih vas bonitetno ocenijo.
 • Zemljiškoknjižni izpisek nepremičnine.

Stroški povezani z najemom hipotekarnega posojila, vključujejo stroške odobritve pri banki, stroški cenilca, notarski stroški ter sodne takse in se gibljejo v skupni višini približno 1.000 € (seveda, se ti razlikujejo od vrsta potrebnih stroškov, od kraja, kjer se nahaja nepremičnine, njene vrednosti, vrste banke in drugo).

KDAJ SE ZGODI REALIZACIJA HIPOTEKE IN KAJ TO POMENI ZA NEPREMIČNINO?

V primeru, da se dolgovi do upnika redno plačujejo in se na koncu tudi v celoti izplačajo, ni upravičenja in bojazni po realizaciji hipoteke. Kadar pa dolžnik ne plačuje svojih obveznosti do upnika, mora upnik pridobiti sodno odločbo, na podlagi katere sme nepremičnino prodati in se z njeno kupnino poplačati. Za pridobitev sodne odločbe, je potrebno vložiti hipotekarno tožbo, v kateri se zahteva plačilo terjatev ter v primeru neplačila prodaja nepremičnine. Po pravnomočnosti odločbe, se nepremičnina lahko proda. Sodišče razpiše javno dražbo, na kateri se izvrši prodaja, z kupnino pa se poplačajo upniki. Morebitni ostanek denarja se vrne dolžniku.

Hipoteka na nepremičnino je velikokrat nujno potreben korak ob nakupu nepremičnine. Ker gre za odločitev, ki ima dolgoročne posledice, je še kako pomembno, da je ta premišljena ter ustrezna. K temu zagotovo pripomore strokoven nasvet usposobljene osebe, zato vam v naši odvetniški pisarni z veseljem svetujemo, vas opozorimo na vsa dejstva in okoliščine, odgovorimo na vsa vaša vprašanja in pomagamo pri administrativnih poslih!

Ocena

Call Now ButtonPOKLIČITE