Prepis nepremičnine

Prepis nepremičnine in kako poteka

S prepisom nepremičnine se  soočamo takrat, kadar želimo svojo nepremičnino prodati, jo želimo prepisati na svojega družinskega člana oziroma drugo osebo ali nepremičnino preprosto zamenjati.

Osnova za prepis nepremičnine največkrat predstavlja sklenitev pravnega posla, kot je kupoprodajna pogodba za nepremičnino ali sklenitev darilne pogodbe na podlagi katere prenesemo lastninsko pravico in opravimo vpis lastništva v zemljiško knjigo.

Sklenitev kupoprodajne pogodbe se izvrši med kupcem in prodajalcem nepremičnine in je v pisni obliki, katero sestavi pravnik, odvetnik ali izkušen nepremičninski posrednik.

Pred prepisom nepremičnine oziroma sestavo ustrezne pogodbe je nujno najprej preveriti dokumentacijo, s katero ugotovimo ali je nepremičnina, ki je stvar posla bremena prosta.

POTREBNI KORAKI PRI PREPISU NEPREMIČNINE SO NASLEDNJI:

 • Pridobitev naslednjih dokumentov: izpisek iz zemljiške knjige za nepremičnino, potrdilo o namembnosti parcele, EMŠO, fotokopije osebnih izkaznic, fotokopija poročnega lista.
 • Sestava ustrezne pogodbe, glede na to za kakšen posel gre (pogodbo sestavi pravnik ali odvetnik).
 • Dva izvoda pogodbe se predloži na DURS, da se lahko odmeri davek.
 • Vpis nepremičnine v zemljiško knjigo.
 • Sodišče nato vpiše plombo na nepremičnino in opravi odpravek (potrebno je plačati tudi sodno takso, ki se odmeri glede na vrednost nepremičnine).

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

VSAK PRAVNI POSEL OZIROMA POGODBA SE OBDAVČI, VIŠINA OBDAVČITVE PA SE RAZLIKUJE GLEDE NA:

 • Vrsto pravnega posla (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba,..),
 • vrsto nepremičnine,
 • vrednost nepremičnine,
 • kdo sta si stranki v pogodbi (ali so družinski člani, zakonca, sosedi, nepovezani stranki,..).

CENA PREPISA NEPREMIČNINE JE ODVISNA OD VEČIH DEJAVNIKOV IN SICER OD:

 • Zahtevanih dokumentov potrebnih ob prepisu nepremičnine,
 • vrste in vrednosti nepremičnine,
 • od vrste sklenjenega posla oziroma vrste pogodbe.

STROŠKI PREPISA NEPREMIČNINE VKLJUČUJEJO:

 • Stroške sestave pogodbe.
 • Stroške notarske overitve podpisov na pogodbi.
 • Stroški zemljiškoknjižnega vpisa.

Prepis nepremičnine naj bo izpeljan v skladu z zakonodajo in pravilno, saj se le tako lahko zagotovi varnost in zaščita za obe stranki, tako za kupca, kot prodajalca nepremičnine.

Po opravljenem prepisu je še strošek nepremičninski davek (davek na promet z nepremičninami), ki se razlikuje glede na tip nepremičnine in vrste pravnega posla. V primeru, da gre za darilno pogodbo, kjer darovalec prenese na obdarjenca lastninsko pravico na nepremičnini neodplačno in z nekom, ki je v sorodstvenem razmerju, ki izhaja iz prvega dednega reda, je obdarjenec oproščen davka na promet z nepremičninami.

Za veliko večino  prepis nepremičnine predstavlja zapleteno, neznano in kompleksno področje. Resnici na ljubo je zaradi nepoznavanja zakonodaje in posedovanje pravilnih in potrebnih informacij povezanih z prepisom nepremičnine priporočljivo to vrstne posle prepustiti izkušenim in strokovno usposobljenim pravnikom ali odvetnikom. Zagotovo si želite vaš posel zaključiti pravilno, v skladu z zakonom in se ob tem počutiti pomirjeni in zadovoljni. Zato je prav, da se obrnete na našo odvetniško pisarno, kjer bomo zato poskrbeli.

Call Now ButtonPOKLIČITE