SPORAZUMNA RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE

Odločitev ali vztrajati še naprej in ostati v zakonski zvezi ali vse skupaj razdreti in se ločiti ter odpreti novo poglavje svojega življenja, je zagotovo ena težjih odločitev v življenju. Veliko vprašanj, strahu, sramu in bolečine se pojavi že ob sami misli na ločitev.

Vendar vsakomur v življenju pripada in si zasluži biti ljubljen, spoštovan, sprejet, varen in svoboden in če temu v zakonski zvezi ni tako, je lahko ločitev tista prava rešitev in odločitev, ki zapira stara in odpira nova vrata vašega življenja.

Kot pri vseh večjih odločitvah v življenju, je tudi pri ločitvi izrednega pomena, da na tej poti nismo sami, temveč smo obdani z ljudmi, ki nas razumejo, podpirajo in nam pomagajo skozi celoten proces razveze zakonske zveze, istočasno pa, da razpolagamo z vsemi informacijami in pomembnimi podatki o obveznostih, pravicah in posledicah, ki se nanašajo na ločitev.

Aprila 2019 je v veljavo stopil nov Družinski zakonik z nekaterimi novostmi, in sicer: na novo in širše zastavljen pojem družina, prenos nekaterih pristojnosti odločanja iz centra za socialno delo na sodišča, možnost odločanja sodišča o skupni vzgoji in varstvu otrok brez soglasja staršev, nov institut podelitve starševske skrbi sorodnikom, možnost razveze partnerske zveze pred notarjem v obliki notarske listine, uvedba pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, možnost mediacije v družinsko pravnih zadevah tudi pred začetkom in po koncu sodnega postopka in drugo.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt
Sporazumna ločitev

V SLOVENIJI SO MOŽNOSTI ZA LOČITEV NASLEDNJE:

  • sporazumna ločitev pred notarjem – v primeru, če zakonca nimata skupnih otrok in sta se sporazumela o delitvi skupnega premoženja in ostalih premoženjskopravnih razmerjih.
  • sporazumna ločitev pred sodiščem – v primeru kadar imata zakonca skupne mladoletne otroke, za katere sta se sporazumela o njihovi vzgoji, varstvu in preživljanju. Ravno tako pa sta se sporazumela o delitvi skupnega premoženja in ostalih premoženjskopravnih razmerjih;
  • ločitev brez sporazuma z tožbo na sodišču – v primeru, da soglasja med zakoncema ni bilo možno doseči (če razvezo želi le eden od zakoncev ali ni bilo možno doseči sporazum glede delitve skupnega premoženja ali vzgoje in varstva skupnih otrok, ali če eden od zakoncev živi v tujini).

V nadaljevanju si bomo podrobneje pogledali bistvene zakonitosti in potek sporazumne ločitve.

SPORAZUMNA LOČITEV PRI NOTARJU

Je priporočljiva in primerna za zakonca, ki nimata skupnih otrok, nad katerimi izvajata starševsko skrb, torej polnoletnih otrok in sta se sporazumela o delitvi skupnega premoženja, o tem kateri od zakoncev ostane ali postane najemnik stanovanja, v katerem živita, in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen. Sporazum se napiše v obliki notarskega zapisa in z dnem njegovega podpisa s strani obeh zakoncev se smatra, da je zakonska zveza razvezana. Notarski zapis je pravna podlaga za vpis razveze zakonske zveze v matični register, ki jo izvede upravna enota v osmih dneh po podpisu notarskega sporazuma.

SPORAZUMNA LOČITEV PRED SODIŠČEM

Sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi sporazuma zakoncev, če sta se sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s starši in če sta se sporazumela in v obliki notarskega zapisa sodišču predložila sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja, o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja, in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen. V sporazumu o preživljanju skupnih mladoletnih otrok morata zakonca določiti pri kateremu od staršev bodo otroci bivali po ločitvi, stike drugega starša z mladoletnimi otroki ter preživnino, ki jo mora ta zakonec plačevati. Sporazum lahko zakonca sestavita sama. Sporazum o delitvi skupnega premoženja mora biti napisan v obliki izvršljivega notarskega zapisa. Preden sodišče razveže zakonsko zvezo, mora ugotoviti, ali je z sporazumom zakoncev poskrbljeno za varstvo, vzgojo in preživljanje skupnih otrok ter za stike med otroki in starši v skladu s koristjo otrok. Če sodišče ugotovi, da sporazum zakoncev ni v skladu s koristjo otrok (pred tem lahko pridobi tudi mnenje otroka), predlog za sporazumno razvezo zavrne. Sodišče pošlje sodbo o razvezi upravni enoti, ki vpiše razvezo zakonske zveze v matični register v osmih dneh po izdaji sodbe.

Interes vseh vpletenih, predvsem pa obeh zakoncev je zagotovo s čim manj zapleti in v doglednem času opraviti celoten proces ločitve, ki ga sporazumna ločitev zagotovo ponuja.

Naša odvetniška pisarna je tu za vas, da vam prisluhne, vam svetuje, odgovori na vsa vaša vprašanja in dileme, vas seznani o vaših obveznostih in dolžnostih ter vam ponudi natančne in strokovne pravne nasvete za vaš primer ločitve!

Skupna ocena storitve
Ocena: 4.7, Glasov 3
Call Now ButtonPOKLIČITE