javna naročila male vrednosti

Poraba javnega denarja mora biti transparentna, gospodarna in zakonita, kar velja tudi za področje javnih naročil. Razpisi za javna naročila morajo biti zato pripravljeni v skladu s predpisi, enako pa velja za vse postopke javnega naročanja in odločanja o izbranem ponudniku.

ODVETNIK ZA JAVNA NAROČILA JE STROKOVNJAK NA TEM PODROČJU IN JE  PRIPOROČENA IZBIRA ZA TOVRSTNO PRAVNO POMOČ.

V primeru, da se želite prijaviti na kakšen tak razpis za javna naročila ali pa ga pripraviti, vam pri tem lahko pomaga naš odvetnik za javna naročila. Prav tako pa vam lahko pomagamo v primeru, da ste v razpisnih pogojih ali postopkih javnega naročanja zaznali kakršne koli nepravilnosti.

POSTOPKI JAVNEGA NAROČANJA S POMOČJO ODVETNIKA ZA JAVNA NAROČILA

Javno naročanje je namenjeno dobavi blaga, storitev ali gradbenih del, kar je treba urediti z ustreznim razpisom in natančno predpisanim postopkom. Kakšni morajo biti postopki javnega naročanja, določa zakonodaja, ki jo mora naročnik javnega razpisa dosledno upoštevati.

Na razpisih za javna naročila male vrednosti lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje razpisa oziroma lahko opravijo storitev, gradbena dela ali dobavijo blago, ki je predmet javnega naročila. Vsa javna naročila so objavljena tudi na temu namenjenemu spletnem Portalu javnih naročil. Pri tem vam lahko pomaga odvetnik za javna naročila.

Naročnik javnega naročila mora skrbno pripraviti razpis ( priporočamo pomoč odvetnika za javna naročila), v skladu z zakonom, podjetje, ki se želi pridobiti javno naročilo, pa mora podrobno prebrati vse razpisne pogoje ter se seznaniti s postopki javnega naročanja ter se jih dosledno držati, če želi biti med izbranimi ponudniki.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

PRIPRAVA JAVNEGA RAZPISA IN IZVEDBA POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA

Priprava javnega razpisa in pravilna izvedba postopka javnega naročanja je zelo zahtevna naloga. Dokaz za to so tudi številni razveljavljeni razpisi, pri katerih je prišlo do različnih nepravilnosti in napak. Še pogosteje pa do njih pride pri samih postopkih javnega naročanja, zato je pri tem nujna pomoč odvetnik za javna naročila, ki bo poskrbel, da bo vse potekalo tako, kot je treba.

Naš odvetnik za javna naročila lahko za vas pripravi javni razpis oziroma naročnikom javnih razpisov svetuje pri pripravi razpisne dokumentacije in vseh aktov, ki so povezani z njo. Poskrbimo lahko tudi za izvedbo ustavitve ali dopolnitve javnega razpisa. Prav tako vam lahko svetujemo glede izvedbe postopka javnega naročanja in poskrbimo za to, da bo ta izveden v skladu s pravili in da bo odločitev o izbiri ponudnika veljavna in zakonita.

PRIPRAVA USTREZNE PONUDBE S POMOČJO ODVETNIKA ZA JAVNA NAROČILA

Kako ustrezno pripraviti ponudbo za javno naročilo? Podjetja, ki želijo sodelovati na javnih razpisih oziroma pridobiti javno naročilo, imajo običajno glede priprave ponudbe veliko vprašanj. Na marsikatero vprašanje v zvezi z razpisom vam lahko odgovori naročnik razpisa, še bolje pa je, če pri pripravi vaše ponudbe za javno naročilo sodeluje tudi odvetnik za javna naročila, ki bo poskrbel, da bo ta pripravljena ustrezno, in vam bo znal odgovoriti tudi na vsa vaša vprašanja.

Pred oddajo ponudbe na razpisu za javna naročila se je tako pametno posvetovati z odvetnikom za javna naročila, ki se dobro spozna na postopke javnega naročanja, da pregleda sam razpis in njegova določila ter po potrebi od naročnika zahteva tudi dodatno obrazložitev posameznih pogojev ali ga opozori na nedoslednosti in napake, zaradi katerih bo ta primoran dopolniti razpis.

Vseh razpisnih pogojev in pravil se je treba namreč natančno držati, saj je zaradi neupoštevanja razpisnih pogojev ponudnik lahko izločen iz odločanja. Ponudba mora biti zato pripravljena zelo skrbno, priložiti pa ji je treba tudi vso potrebno dokumentacijo ter jo oddati v predpisanem roku in po predpisanem postopku.

Zavedati se je treba, da je konkurenca pri javnih razpisih običajno zelo velika, zato je pomembno, da ponudnik izpolni res vse razpisne pogoje ter poskuša pripraviti čim boljšo ponudbo, saj bo le tako lahko izbran. Pri oddaji ponudbe si tako ne smete privoščiti prav nobenih napak, oddana ponudba pa mora biti tudi formalno ustrezna. V nasprotnem primeru je namreč lahko zavrnjena.

REVIZIJA JAVNIH NAROČIL S POMOČJO ODVETNIKA ZA JAVNA NAROČILA

Pogoji javnih razpisov in natečajev morajo biti jasni in transparentni ter ne smejo diskriminirati nobenega ponudnika, ampak morajo imeti vsi ponudniki enake možnosti, da dobijo javno naročilo. V primeru, da v postopku javnega naročanja ali pri sami odločitvi o ponudniki pride do kakršnih koli nepravilnosti ali kršitve, se razpis lahko tudi razveljavi. Razpis se lahko razveljavi le delno ali v celoti, kar pomeni, da ga je treba izvesti ponovno.

V primeru nepravilnosti pri razpisu ali razpisnem postopku za javna naročila je možno podati tudi pritožbo oziroma zahtevo po reviziji postopka. Pri tem vam lahko pomaga naš odvetnik za javna naročila. V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) lahko zahtevo za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima interes za to oziroma ki je bila v postopku zaradi kršitve kakor koli oškodovana.

Običajno zahtevo za revizijo s pomočjo odvetnika za javna naročila podajo neizbrani ponudniki, ki glede na to, za kakšne nepravilnosti gre, lahko zahtevajo:

 • revizijo razpisa in razpisnih pogojev,
 • revizijo javnega natečaja,
 • revizijo odločitve naročnika.

O zahtevi za revizijo odloča naročnik javnega naročila, ki presodi, ali je zahteva utemeljena ali ne ter se na podlagi tega odloči za nadaljnje ukrepanje. V primeru, da naročnik zahtevo po reviziji zavrne, pa o njej odloča Državna revizijska komisija, ki lahko na podlagi zahteve za revizijo tudi razveljavi postopek javnega naročanja oziroma od naročnika zahteva, da odpravi nepravilnosti v njem. Tudi pri tem postopku vam lahko pomaga naš odvetnik za javna naročila.

PRAVNA POMOČ NA PODROČJU JAVNIH NAROČIL S POMOČJO ODVETNIKA ZA JAVNA NAROČILA

Postopki javnega naročanja so lahko precej zapleteni, enako pa velja že za samo razpisno dokumentacijo za javna naročila, ki je običajno zelo obsežna in za nekoga, ki nima izkušenj s takšnimi dokumenti, na več mestih tudi nejasna ali ne povsem razumljiva. Že pri tolmačenju razpisnih pogojev je marsikdaj potrebna pomoč odvetnik za javna naročila, ki bo znal tudi presoditi, ali so razpisni pogoji skladni z zakonodajo in nediskriminatorni do ponudnikov.  Odvetnik za javna naročila vam lahko pomaga v prav vseh fazah postopka ter vam nudi vso potrebno podporo in pomoč na področju javnih naročil, ne glede na to, ali bi pravno svetovanje potrebovali kot naročnik javnega naročila, ki pripravlja razpis, ali pa kot ponudnik.

Naš odvetnik za javna naročila vam nudi celovito podporo na področju javnih naročil. Nudimo vam naslednje storitve:

 • pomoč odvetnika za javna naročila pri pripravi razpisa in vse potrebne razpisne dokumentacije,
 • pravno svetovanje s odvetnika za javna naročila na področju javnih naročil,
 • pomoč odvetnika za javna naročila pri prijavi na javni razpis,
 • pregled razpisnih pogojev za javna naročila s strani odvetnika za javna naročila ,
 • priprava zahteve po obrazložitvi razpisnih pogojev,
 • pripravo vse potrebne dokumentacije in listin,
 • pomoč odvetnika za javna naročila pri pripravi ponudbe,
 • revizijo javnega naročila,
 • zastopanje s pomočjo odvetnika za javna naročila  v vseh postopkih.

Ocena

Skupna ocena storitve
Ocena: 5, Glasov 1
Call Now ButtonPOKLIČITE