Nakup nepremičnine na Hrvaškem je za mnoge Slovence veliko vprašanje, saj niso dobro informirani in seznanjeni s postopki nakupa in prodaje, hrvaško davčno zakonodajo ter ostalimi elementi nepremičninskega posla. Ob tem je treba poudariti, da nakup nepremičnine na Hrvaškem ni precej drugačen od nakupa v Sloveniji, treba se je le seznaniti z malenkostmi, zaradi katerih bi se lahko nakup na Hrvaškem zapletel. Iz tega naslova strankam vedno svetujemo, da si ob takšni odločitvi poiščejo pravnega strokovnjaka na področju nepremičninskega prava, saj jih bo ta najbolje in najučinkoviteje vodil skozi celoten postopek nakupa nepremičnine na Hrvaškem.

DAVČNA ZAKONODAJA TER OSTALI ELEMENTI NEPREMIČNINSKEGA POSLA

Stranke se za nakup nepremičnine na Hrvaškem odločajo predvsem zato, ker so cene nepremičnin na Hrvaškem v povprečju za skoraj 20 % nižje kot v Sloveniji. Takšen nakup lahko za mnoge predstavlja privlačno naložbo, bodisi za lastno uporabo nepremičnine bodisi za njeno oddajanje.

ODVETNIK ZA NAKUP NEPREMIČNINE NA HRVAŠKEM MORA POZNATI HRVAŠKO ZAKONODAJO

Kot že omenjeno, je pred samim nakupom nepremičnine na Hrvaškem najbolj smiselno poiskati ustrezno odvetniško pisarno, ki ji je znana zakonodaja Hrvaške. Strankam vedno svetujemo, da si strokovnjaka poiščejo iz Slovenije. Na ta način se bo v primeru spora ali ostalih zapletov slednje veliko lažje reševalo. V kolikor do spora pride, se lahko stranka in odvetnik odločita, katero sodišče bo spor reševalo, navadno pa so to slovenska sodišča.

Če se stranka odloči, da bo za pomoč pri nepremičninskem poslu najela odvetnika na Hrvaškem, se v primeru sporov slednje rešuje na hrvaških sodiščih. Če do tega pride, je treba poudariti, da tudi hrvaška zakonodaja v glavnem varuje pravice potrošnikov in ima podoben pogled na nepremičninske posle kot Slovenija. Ko se stranka odloči za odvetniško pisarno, z njo sklene pogodbo o zastopanju. Pomembno je, da izbere kakovostno odvetniško pisarno, ki je vešča vseh postopkov in dobro pozna trenutne razmere na trgu. Dobro poznavanje razmer na trgu vključuje poznavanje trenutne zakonodaje, spremljanje raznih prostorskih aktov ter novih pravil za pravilno izvedbo nakupa nepremičnine na Hrvaškem in ostale ključne elemente za uspešno izvršitev nepremičninskega posla.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

LASTNIŠKA STRUKTURA NEPREMIČNINE

Tako kot za nakup nepremičnine pri nas moramo tudi za nakup nepremičnine na Hrvaškem najprej dobro poznati lastniško strukturo nepremičnine, ki jo kupujemo. To informacijo lahko stranke pridobijo tudi same, in sicer tako, da pogledajo na spletno stran hrvaškega ministrstva za pravosodje. Pri tem je treba poudariti, da so podatki na spletni strani močno povezani z ažurnostjo vpisov v elektronsko knjigo in ni nujno, da so tudi vedno pravilni. Iz tega naslova naj bo vpogled stranke v te podatke zgolj informativne narave. Strankam zato svetujemo, da si pred nakupom vseeno vzamejo čas in poleg vpogleda v podatke na spletni strani pogledajo tudi podatke v dejanski zemljiški knjigi.

Ključna informacija, ki jo morajo stranke pridobiti pred nakupom nepremičnine na Hrvaškem, je tudi informacija o prostoureditvenem aktu. Slednja je pomembna zato, ker se na podlagi nje vidi, ali je zemljišče, ki je naprodaj, sploh v območju zemljišč, v sklopu katerih je možna gradnja. Ta informacija je ključna tudi tedaj, ko gre za nakup stanovanjske enote. Pomembno je torej, da je objekt, znotraj katerega se stanovanje nahaja, na območju, na katerem je gradnja dovoljena in predvidena. Če prostorski akti med seboj niso usklajeni, obstaja verjetnost, da se pod vprašaj postavi zakonitost same gradnje. Pred nakupom nepremičnine na Hrvaškem morate preveriti tudi, ali za to nepremičnino obstajajo dokumenti za gradbeno dovoljenje in dokumenti za etažno lastništvo. Vse zgoraj naštete informacije pa lahko stranke pridobijo z vpogledom v urejeno in ažurirano zemljiško knjigo.

PRODAJNA POGODBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE NA HRVAŠKEM

Po tem ko se stranke odločijo za nakup specifične nepremičnine na Hrvaškem, sledi dogovarjanje o ceni nepremičnine, načinu plačila nepremičnine, postopku pridobivanja ustreznih pravic iz naslova lastništva in časovni omejitvi za predajo kupljene nepremičnine na novega lastnika. Zgoraj našteti elementi so del prodajne pogodbe, ki jo skleneta kupec in prodajalec nepremičnine. Pri oblikovanju prodajne pogodbe je ključno, da se upoštevajo vsi zakonski predpisi, ki so del pravnega reda.

Strankam svetujemo, da prodajni pogodbi in njenim elementom namenijo največ časa in pozornosti, saj se lahko na ta način izognejo kasnejšim morebitnim sporom in težavam iz naslova nenatančne prodajne pogodbe, ki nima jasno definiranih pravic in obveznosti tako za kupca kot tudi za prodajalca. Treba je namreč poudariti, da lahko nekakovostne in neustrezne prodajne pogodbe privedejo do kasneje nastalih visokih stroškov, ki se pojavijo ob raznih pravdnih postopkih za reševanje sporov. Preden se prodajna pogodba oblikuje, je pomembno, da stranka na Hrvaškem prejme svojo davčno številko. Na podlagi pridobitve davčne številke lahko notar kasneje overi prodajno pogodbo, overjena pogodba pa je predpogoj za vpis novega lastnika v zemljiško knjigo.

Po podpisu prodajne pogodbe je slednjo treba tudi overiti pri notarju. Če ima pogodba ločeno sestavljeno zemljiškoknjižno dovolilo, je tudi tega treba dati overiti notarju. Prodajalec lahko od kupca zahteva, da najprej poravna plačilo celotne kupnine in ga navede kot pogoj za izdajo zemljiškoknjižnega dovolila. V tem primeru je treba podati tudi potrdilo o plačilu celotne kupnine za nakup nepremičnine na Hrvaškem.

DAVEK PRI NAKUPU NEPREMIČNINE NA HRVAŠKEM

Ob nakupu nepremičnine na Hrvaškem je treba seveda tudi plačati davek. Kupec je ob izvršitvi nepremičninskega posla dolžan plačati 5-% davek na promet z nepremičninami. Osnova za odmero davka je vrednost nepremičnine. Prenos plačila davka je ob predhodnem dogovoru možen tudi na prodajalca. Iz naslova uspešne poravnave tovrstnih obveznosti je pametno v proces vključiti nepremičninskega agenta, ki bo strankam pomagal in jim svetoval skozi celoten postopek nakupa nepremičnine na Hrvaškem. Novi lastnik ob predaji nepremičnine navadno prejme vse koncesijske pogodbe, ki jih je imel v lasti prejšnji lastnik. Kupec mora od starega lastnika prejeti tudi popise števcev za vse vrste porabe. Naš odvetnik za nakup nepremičnine na Hrvaškem vam lahko pomaga skozi celoten postopek nakupa.

Po vključitvi vseh zgoraj naštetih elementov ob nakupu nepremičnine na Hrvaškem se pravice iz naslova uporabe nepremičnine prenesejo na novega lastnika. Naj v zadnji točki še poudarimo, da je za kakovosten in uspešen nakup nepremičnine na Hrvaškem resnično zaželeno za pomoč pri izvedbi postopka najeti nepremičninsko agencijo, saj bo ta bistveno vplivala na hitro izvedbo posla brez morebitnih zapletov.

Ocena

Call Now ButtonPOKLIČITE