Kupoprodajna pogodba

Kupoprodajna ali prodajna pogodba je najpogostejša vrsta pravnega posla, kjer se prodajalec zaveže, da bo stvar, ki jo prodaja, izročil kupcu tako, da bo ta postal njen lastnik, kupec pa se zavezuje da bo plačal dogovorjeno kupnino. Zakon, ki ureja in določa zakonitosti kupoprodajne pogodbe je Obligacijski zakon (435. člen obligacijskega zakonika).

KUPOPRODAJNA ALI PRODAJNA POGODBA

Bistvene sestavine kupoprodajne pogodbe sta:

 • Dogovor o predmetu prodaje,
 • dogovor o ceni (katera ni nujno da je fiksno določena, mora pa biti določljiva).

Vsi ostali dogovori znotraj pogodbe sicer niso pogoj, so pa priporočljivi, v izogib morebitnim kasnejšim nesporazumov ali sporov. Pri sklepanju kupoprodajne pogodbe je pomembno, da je predmet oziroma pravica, ki je stvar pogodbe v prometu, sicer je ta nična. Možna je namreč sklenitev pogodbe tudi za neko bodočo stvar.

OSTALI OBVEZNI ELEMENTI KUPOPRODAJNE POGODBE:

 • Podatki o kupcu,
 • podatki o prodajalcu,
 • stvar oziroma pravica, ki je predmet prodaje,
 • količina stvari, ki se prodaja,
 • cena stvari ali pravice, ki se prodaja.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

Kupoprodajna pogodba je dvostranska pogodba, kar pomeni, da ima tako kupec obveznosti do prodajalca, kot ima prodajalec obveznosti do kupca. V primeru, da ena stranka ne izpolni svojih obveznosti, druga stranka potemtakem ni dolžna izpolniti svoje pogodbene obveznosti, razen v primeru, če se stranki dogovorita kako drugače.

KUPOPRODAJNA POGODBA KOT NOTARSKI ZAPIS ALI ZASEBNA LISTINA

V primeru, da se kupoprodajna pogodba sklene pri notarju, morajo biti navzoče vse stranke (vsi kupci in prodajalci istočasno), v primeru, da se sklene kupoprodajna pogodba, kot zasebna listina, jo lahko sklenejo doma, vsak zase (ni potrebna sočasna navzočnost, kot pri notarju).

KDAJ SE UPORABLJA KUPOPRODAJNA POGODBA?

Najpogosteje se kupoprodajna pogodba uporablja pri nakupu:

 • Nepremičnin (stanovanje, hiša, parcela, kmetijsko zemljišče..),
 • premičnin (vrednejše pohištvo, stroji,…)
 • motornih vozil (osebni avto, motorno kolo, kolo z motorjem, delovni stroj, traktor,..)
 • in drugo.

ODGOVORNOST ZA STVARNE NAPAKE

V sladu z zakonodajo prodajalec odgovarja za stvarne napake, ki jih je imela stvar ob prodaji, ne glede na to ali so mu bile napake znane ali ne. Ravno tako, prodajalec odgovarja tudi za stvarne napake, ki se pokažejo naknadno in so bile posledica vzroka, ki je obstajal že pred prodajo. V primeru, da je bil kupec seznanjen z napakami pred nakupom, prodajalec zanje ne odgovarja. Običajno prodajalec ravno tako ni odgovoren za napake, ki postanejo vidne šele po šestih mesecih od izročitve (rok je lahko ob dogovoru kupca in prodajalca tudi daljši, krajši pa nikakor ne).

Pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe morate biti dobro poučeni in seznanjeni z vsemi zakonitostmi, obveznostmi in dolžnostmi, ki jih imate kot stranka pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe. V izogib kasnejšim morebitnim neprijetnostim, težavam ali nesoglasji vam vsekakor priporočamo, da si poiščete pravni nasvet nekoga, ki je na tem področju dobro podkovan. Naša odvetnik za pogodbe vam z veseljem in vsem svojim strokovnim znanjem svetuje, odgovori na vsa vaša vprašanja, pomaga pripraviti ustrezno kupoprodajno pogodbo in vas spremlja pri vseh ostalih postopkih.

Ocena

Skupna ocena storitve
Ocena: 5, Glasov 1
POKLIČITE