Izročilna pogodba

VPIS V ZEMLJIŠKO KNJIGO

Za sam vpis v ZK potrebujete zemljiškoknjižno dovolilo, ki predstavlja nepogojno izjavo prodajalca, da dovoli vpis v ZK

Sklenili ste kupoprodajno pogodbo in plačali kupnino, vendar formalnopravni lastnik postajate šele po vpisu v zemljiško knjigo (ZK). Za sam vpis v ZK potrebujete zemljiškoknjižno dovolilo, ki predstavlja nepogojno izjavo prodajalca, da dovoli vpis v ZK. To sicer izhaja iz 49. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ), ki navaja, da mora zemljiškoknjižno dovolilo poleg izjave vsebovati podatke o prodajalcu, in sicer ime, priimek, naslov, EMŠO, ter podatke o nepremičnini, kot sta številka parcele in katastrska občina.

V praksi to pomeni, da je vpis v ZK bistvenega pomena za novega lastnika nepremičnine, ker vsebuje vse podatke o pravicah na nepremičnini in predstavlja pravno varnost. Velja pravilo, da kdor pošteno ravna v prometu in se zanese na podatke o pravicah v ZK, ne bi smel trpeti posledice goljufije.

Zapomnite se, da kupoprodajna pogodba ne pomeni, da ste lastnik. Lastnik postajate s pridobitvijo lastninske pravice in vpisom v zemljiško knjigo ZK. S tem se boste definitivno izognili morebitnim nevšečnostim pri prodaji nepremičnine, olajšali boste postopek dedovanja nepremičnine ter boste lažje pridobili hipotekarni kredit.

 

Vpis v zemljiško knjigo ni zapleten, treba je samo slediti določenim korakom, o katerih bomo govorili v nadaljevanju.

Postopek vpisa v ZEMLJIŠKO KNJIGO

  • Izročilna pogodba mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa, sicer je neveljavna,
  • z izročilno pogodbo se morajo strinjati vsi upravičenci pogodbe, torej vsi tisti, ki s pogodbo pridobijo določeno korist (potomci, posvojenci in njihovi potomci), ne glede na to ali pogodba vključuje le enega izmed njih ali vse (v primeru, da se kateri potomec ni strinjal z izročilno pogodbo, lahko poda soglasje k pogodbi),
  • izročitelj sme v svoji pogodbi izročiti in razdeliti le tisto premoženje, ki ga ima ob sklepanju izročilne pogodbe in ne tudi bodoče premoženje,
  • po smrti izročitelja, se vsa naknadno pridobljena lastnina in tista, ki ni bila razdeljena, šteje kot zapuščina, ki se razdeli v zapuščinskem postopku,
  • premoženje pridobljeno na osnovi zapuščinske pogodbe ni predmet zapuščine,
  • ob sklenitvi izročilne pogodbe lahko izročitelj upošteva tudi zakonca, vendar se mora ta s predlogom strinjati ( če zakonec ni upoštevan, njegova pravica do dedovanja nujnega deleža ni okrnjena),
  • ob izročitvi in razdelitvi premoženja, si lahko izročitelj pridrži zase, za zakonca ali koga drugega pravico užitka izročenega premoženja, dosmrtno rento v naravi ali v denarju, dosmrtno preživljanje ali kašno drugo nadomestilo.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

Zemljiškoknjižni predlog

Do 1. 5. 2011 smo lahko samo vlagali zemljiškoknjižne predloge za vpis lastniške pravice v ZK. Po teh spremembah Zakona o ZK in z začetkom veljave novele o ZK se je ta postopek popolnoma spremenil ter prinesel novosti pri vpisu lastniških pravic v zemljiško knjigo.

Torej je s 1. 5. 2011 treba podati predlog za vpis pri notarju ali po elektronski pošti. Registrirati se morate namreč v sistem e-sodstva, vzpostavljenega pri Vrhovnem sodišču Slovenije, in odpreti svoj elektronski predal. Kvalificirano digitalno potrdilo lahko pridobite na svoji upravni enoti.

Svoje zemljiškoknjižne predloge lahko vložite pri notarju ali prek nepremičninske agencije, ki posreduje pri prodajah in prenosih nepremičnine. Notar vam lahko vpiše katerekoli pravice na nepremičnini, ko overi pogodbo, ki je temelj pravnega posla. Poleg sodne takse preverite ceno vpisa v ZK.

To velja za vse spremembe pravic z izjemo vpisa novega lastnika, ki lahko še vedno osebno vloži predlog kar na zemljiški knjigi. To pomeni, da lahko vpis same lastninske pravice oziroma vpis novega lastnika uredite kar sami na pristojnem sodišču oziroma na oddelku zemljiške knjige, kjer se nepremičnina nahaja. Poleg sodne takse je treba plačati še zapisnik, ki predstavlja nekje polovico obračunane sodne takse. Višina sodnih taks pa se razlikuje po vrednosti nepremičnine.

Potrebna dokumentacija za vpis v ZK

Da boste lahko vpisali svojo lastninsko pravico v zemljiško knjigo, potrebujete določeno dokumentacijo, in sicer pogodbo (prodajno, darilno ali uskladitveno pogodbo – pogodbo o priznavanju lastninskih pravic).

Poleg pogodbe je potrebno še overjeno zemljiškoknjižno dovolilo, če ga ne vsebuje že sama pogodba.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skupna ocena storitve
Ocena: 5, Glasov 1

Call Now ButtonPOKLIČITE