deljeno skrbništvo nad otroki

SKRBNIŠTVO, STIKI IN PREŽIVNINA

Ločitveni postopki so običajno dolgotrajni in zapleteni, še sploh pa je tako v primeru, če imata bivša partnerja tudi skupne otroke, saj je takrat poleg razdelitve skupnega premoženja treba urediti tudi skrbništvo, stike in preživnino.

S pomočjo dobrega odvetnika lahko vse skupaj poteka veliko hitreje in z manj zapleti, saj vam bo ta znal pravno ustrezno svetovati glede vseh postopkov ter vam pomagal, da boste vse, kar se tiče ločitve, uredili v čim krajšem času.

Naša odvetniška pisarna ima pri tem precej izkušenj, zato je pravi naslov v primeru, če bi želeli:

 • začeti ločitveni postopek,
 • urediti delitev skupnega premoženja,
 • poskrbeti za ureditev skrbništva in stikov,
 • urediti plačevanje preživnine za otroke,
 • rešiti težave glede izvajanja skrbništva in stikov v praksi (če se eden od staršev ne drži dogovora),
 • ukrepati, ker eden od staršev ne plačuje preživnine, čeprav bi jo moral.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

SKUPNO ALI DELJENO SKRBNIŠTVO

Ob ločitvi staršev je treba določiti tudi to, kdo bo skrbnik otroka. Starša se lahko dogovorita za polno, skupno ali deljeno skrbništvo:

 • polno skrbništvo enega od njiju pomeni, da ima drugi starš pravico do stikov, prav tako pa mora starš, ki nima skrbništva, drugemu staršu za otroka plačevati tudi preživnino, katere višina je vnaprej določena,
 • skupno skrbništvo je oblika skrbništva oziroma skupnega starševstva, pri kateri sta skrbnika otroka oba starša, vključno z vsemi dolžnostmi, ki se tičejo skrbi za otroka, in to ves čas, ne glede na to, pri kom je v določenem trenutku otrok,
 • lahko pa starša izbereta tudi deljeno skrbništvo, pri katerem sta skrbnika otroka prav tako oba, vendar vsak od njiju v omejenem časovnem obdobju (recimo en teden en starš, naslednji teden drug starš; 4 dni v tednu en starš, 3 dni v tednu drugi starš itd. – odvisno od dogovora ali odločitve sodišča).

Glede skrbništva nad otroki se lahko starša sporazumno dogovorita sama, nato pa to potrdi še sodišče. Pri tem je pomembno je le, da se z načinom skrbništva strinjata oba in da je ta tudi v korist otroka. V primeru, da se starša glede skrbništva ne moreta dogovoriti, o tem odloča sodišče, pri čemer je glede na Družinski zakonik, ki ureja to področje v Sloveniji, najpomembnejši kriterij korist otroka. Pri odločitvi o tem, pri kom bo otrok živel, po novi zakonodaji sodišče upošteva tudi otrokovo mnenje, če je ta sposoben razumeti njegov pomen in posledice, prav tako pa sodišče upošteva tudi mnenje pristojnega centra za socialno delo.

ALI SKRBNIŠTVO V VEČINI PRIMEROV RES DOBI MATI?

Pogosta praksa slovenskih sodišč je, da polno skrbništvo dobi mati, oče pa ima lahko stike z otrokom, vendar mora plačevati preživnino. Vendar pa to nikakor ni edina možnost, saj lahko skrbništvo po slovenski zakonodaji dobi katerikoli od staršev. Naša odvetniška pisarna se je ukvarjala že s številnimi primeri ločitvenih postopkov in urejanja skrbništva, stikov in preživnine, zato imamo na tem področju res veliko izkušenj iz prakse. Zato vam lahko svetujemo na tem področju oziroma nudimo celovito pravno podporo ter poskrbimo za to, da bodo postopki potekali vam v prid.

ODVETNIK VAM LAHKO NUDI STROKOVNO PRAVNO POMOČ PRI UREJANJU SKRBNIŠTVA

Pravna pomoč odvetnika je pri tem skorajda nujna, ne le zaradi strokovnega znanja in dobrega poznavanja različnih možnosti, ki jih imata bivša partnerja na voljo pri dogovarjanju glede skrbništva, stikov in preživnine, temveč tudi zato, ker je odvetnik nekakšen mediator med obema staršema. V ločitveni postopek so namreč vedno vmešana tudi čustva, konflikti, zaradi katerih je prišlo do razveze, še niso razrešeni niti pozabljeni, zato je komunikacija otežena. Zaradi tega se sama starša pogosto težko sporazumno dogovorita o skrbništvu, vendar pa to še ne pomeni, da mora o njem nujno odločati sodišče.

DOSEGANJE DOGOVORA MED SPRTIMA STARŠEMA

S pomočjo usposobljenega odvetnika z izkušnjami v ločitvenih postopkih je možno doseči dogovor med sprtima partnerjema, ki bo sestavljen tako v korist otroka (ali več otrok) kot v korist obeh staršev. Naša odvetniška pisarna pri tem z veseljem pomaga tako očetom kot materam, saj verjamemo, da sta za skrb otroka pomembna oba starša. Prizadevamo si torej za to, da je skrbništvo skupno oziroma da lahko oba starša ohranita skrb in stike z otrokom v čim bolj polni meri.

KAKO SE DOLOČI PREŽIVNINA IN KAKO VISOKA MORA BITI TA?

Prav tako je v primeru skupnih otrok treba ob razvezi poleg načina skrbništva nad otrokom in stikov določiti tudi preživnino. Kako visoka bo preživnina je odvisno od:

 • višine dohodkov obeh staršev,
 • potreb otroka in stroškov, ki so vezani na njegovo skrbništvo (vrtec ali šola, oblačila, prehrana, dejavnosti, oprema itd.),
 • dogovora staršev.

KOLIKO ZNAŠA PREŽIVNINA?

V večini primerov v Sloveniji preživnina znaša nekaj sto evrov ali celo manj. Preživnina in njena višina tako kot skrbništvo in urejanje stikov z otrokom veljata za enega od možnih povodov za konflikt med bivšima partnerjema, zato je za urejanje vsega v zvezi z ločitvenim postopkom najbolj pametno pooblastiti odvetnika, ki vam bo znal pravno svetovati in pomagati v postopku tako, da se izognete konfliktom in zapletom ter da poskrbite za to, da bodo upoštevane vaše želje in zahteve.

PRAVNA POMOČ IN PREŽIVINA

Naša odvetniška pisarna vam lahko pomaga določiti višino preživnine, ki jo boste lahko plačevali oziroma bo dovolj visoka, da boste z njo pokrili vse stroške za otroka, prav tako pa vam lahko pomagamo v primeru, če eden od staršev preživnine ne želi plačevati. V takem primeru je treba ukrepati čim prej, zato nas kontaktirajte in nudili vam bomo vso potrebno pravno pomoč.

Call Now ButtonPOKLIČITE