Darilna pogodba za kmetijsko zemljišče

Darilna pogodba za kmetijsko zemljišče je darilna pogodba, kjer je predmet obdaritve kmetijsko zemljišče. Gre za pogodbo, s katero se darovalec zaveže na obdarjenca neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja.

DARILNA POGODBA ZA KMETIJSKO ZEMLJIŠČE ALI KMETIJO

Pod kakšnimi pogoji lahko lastnik podari svoje kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo in kakšni so obvezni postopki, ki so potrebni pri prenosu lastništva na obdarjenca bomo spoznali v naslednjih vrsticah.

Prvi korak je pridobitev podatkov o nepremičnini, ki jo želi lastnik (darovalec) podariti in sicer izpisek iz zemljiške knjige ter podatke iz katastra. Zemljiško knjižni izpisek si lahko vsak pridobi brezplačno preko spleta, v obliki elektronske zemljiške knjige https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/.

Osnovne podatke o svoji nepremičnini lahko pridobite preko spletnega portala Prostor https://e-prostor.gov.si/, ravno tako pa si lahko preko spletne strani Javnega pregledovalnika GERK/RABA priskrbite evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.

DARILNA POGODBA ZA KMETIJSKO ZEMLJIŠČE SE LAHKO SKLENE, KADAR JE OBDARJENEC:

 • zakonec ali z zunajzakonski partner, otrok ali posvojenec, brat oziroma sestra, nečaki in nečakinje ter vnuki ali vnukinje,
 • zet, snaha ali otrok oziroma posvojenec zunajzakonskega partnerja, vendar pod pogojem, da so ti člani iste kmetije,
 • nosilec kmetije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo (Zakon o kmetijstvu), ki je pridobil sredstva iz programa razvoj podeželja in od prevzema kmetije, ni minilo več kot pet let,
 • lokalna skupnost ali država.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

POMEMBNE INFORMACIJE OB SKLENITVI DARILNE POGODBE ZA KMETIJSKO ZEMLJIŠČE, GOZD ALI ZAŠČITENO KMETIJO:

 • Kmetijsko zemljišče je predmet posebne pravne ureditve, katero ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih,
 • darilna pogodba za kmetijsko zemljišče mora biti napisana v pisni obliki,
 • kmetijsko zemljišče, ki je v Zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev opredeljeno kot zaščitena kmetija, ne sme biti predmet delitve, razen v točno določenih primerih navedenih v omenjenem zakonu,
 • v nasprotju z prodajo kmetijskega zemljišča v primeru obdaritve, objava ponudbe na upravni enoti ni potrebna,
 • za zaščiteno kmetijo je potrebno potrdilo upravne enote, ki dovoli odobritev pravnega posla
 • odobritev pravnega posla v primeru darilne pogodbe ni potrebna, razen v primeru, če je predmet obdaritve zaščitena kmetija, za kar je potrebno pridobiti potrdilo s strani upravne enote.

DARILNA POGODBA ZA KMETIJSKO ZEMLJIŠČE IN PLAČILO DAVKA:

 • Osnova za davek na darila je vrednost v dar prejetega premoženja v času nastanka davčne obveznosti,
 • zavezanec za plačilo davka na darilo je obdarjenec,
 • plačila davka so oproščeni dediči 1. dednega razreda, oziroma osebe, ki so izenačeni z dedičem prvega dednega reda (snaha, zet, pastorek, obdarjenec, ki je živel z darovalcem v registrirani istospolni skupnosti),
 • davka je oproščen tudi obdarjenec, ki se po Zakonu o kmetijskih zemljiščih šteje za kmeta in prevzemnik zaščitene kmetije (vendar se v primeru, da se obdarjenec preneha ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo pred potekom petih let od pridobitve, davek odmeri naknadno),
 • vsi ostali obdarjenci so dolžni plačati davek, ki je razviden iz tabele podane v 8.členu Zakona o davku na dediščine in darila,
 • vsak zavezanec mora prejem darila napovedati v 15. dneh od nastanka davčne obveznosti v kraju njemu najbližjega finančnega urada,
 • v primeru, da je predmet obdaritve kmetijsko zemljišče, ki jo je darovalec pridobil po letu 2002, je obdarjenec dolžan ugotoviti dobiček od kapitala po določbah zakona o dohodnini.

DARILNA POGODBA ZA KMETIJSKO ZEMLJIŠČE ALI ZAŠČITENO KMETIJO

Darilna pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo je formalni postopek, katero je potrebno urediti pravilno ter z upoštevanjem vseh pravic in odgovornosti tako darovalca kot obdarjenca. V primeru, da imate kakršnokoli vprašanje vezano na sklepanje darilne pogodbe za kmetijsko zemljišče ali potrebujete pomoč pri vseh formalnostih vam v naši odvetniški družbi z veseljem pomagamo. Za zaščiteno kmetijo je potrebna odobritev pravnega posla s strani upravne enote. Darovalec, ki podarja zaščiteno kmetijo, mora pridobiti potrdilo upravne enote, da dopušča realizacijo pravnega posla.

Skupna ocena storitve
Ocena: 5, Glasov 2
POKLIČITE