NAKUP NEPREMIČNINE NA PODJETJE

Bistvena značilnost nakupa nepremičnine na podjetje je, da podjetje dejansko tudi posluje v tej nepremičnini. Če podjetnik ob nakupu nepremičnine na podjetje ne želi plačati DDV, mora davčnemu uradu ustrezno zagotoviti, da bo v tej nepremičnini posloval vsaj 20 let.

Možno je namreč, da se kupec in prodajalec nepremičnine na podjetje dogovorita, da se bo obveznost za plačilo DDV prenesla na kupca, ta pa lahko davek obravnava kot vstopni DDV. V resnici sam davek, torej s strani kupca, ni plačan.

DDV pri nakupu nepremičnine na podjetje

Pri poslu prodaje ali nakupa nepremičnine na podjetje se stranke večinoma sprašujejo, ali se je možno izogniti davku na promet z nepremičninami in hkrati ne plačati DDV. Pomembno je, da se stranki zavedata, da je plačilo DDV sestavni del pogodbe, ki ga je treba v njej tudi ustrezno opredeliti. Torej stranki v pogodbi določita, ali bo nakup nepremičnine tudi predmet DDV, o tem pa morata obvestiti tudi vsak svoj davčni organ, in sicer s skupno izjavo. Izjava služi kot opredelitev izpolnjenih pogojev za obdavčitev. V njej je jasno opredeljeno, ali je kupec zavezanec za DDV in ali obstaja pravica do odbitka vstopnega DDV.

Pogodbeni stranki pa se lahko odločita tudi, da bo nakup nepremičnine na podjetje predmet DDV. V tem primeru nima prodajalec nepremičnine do davčnega urada nobenih obveznosti, kupec na drugi strani pa se obveže, da bo v nepremičnini opravljal svojo dejavnost poslovanja vsaj nadaljnjih 20 let od nakupa nepremičnine na podjetje. Iz te dejavnosti bo v tem času tudi obračunaval DDV. Če izpolnitev zaveze ne bo možna, bo moral kupec iz tega naslova dodatno poravnati odložene obveznosti.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

Kaj pa v primeru, ko kupec ni možen opravljati dejavnosti v nepremičnini, kupljeni na podjetje?

Če se kupec nepremičnine na podjetje odloči, da bo svojo dejavnost v tej nepremičnini prenehal opravljati pred zaključkom obdobja 20 let, mora ob tem plačati preostanek davka, ki ga zaračuna kot vstopni DDV. Če je kupec za nepremičnino plačal 1 milijon evrov in je v njej prenehal opravljati svojo osnovno dejavnost poslovanja v 10 letih, mora ob prenehanju poslovanja plačati davek v vrednosti 100 tisoč evrov. Poleg tega davka pa mora kupec ob prodaji nepremičnine plačati še 2 % davka na promet z nepremičninami.

V nekaterih primerih kupec in prodajalec ne moreta podpisati skupne izjave, na podlagi katere se DDV oprosti. To je predvsem tedaj, ko gre za prodajo stare nepremičnine (in ko kupec ni zavezanec za DDV).

Če je predmet prodaje nepremičnine nepremičnina, namenjena trajnemu bivanju in je vključena v socialno politiko, je davčna stopnja nižja in znaša 9,5 %. Za takšne nepremičnine je nujno tudi, da so gradnja, obnova in dobava del stroškov, ki jih krije investitor. Velja, da takšne nepremičnine ne smejo presegati 120 m2 uporabne bivalne površine (za stanovanja v večstanovanjskih stavbah) in 250 m2 uporabne bivalne površine v enostanovanjskem objektu.

Ocena

Call Now ButtonPOKLIČITE