Izvršba

Izvršba ali izterjava dolga po sodni poti je pravno sredstvo, ki upnikom omogoča prisilno izterjavo terjatev, ki jih imajo proti dolžnikom.

Dolžnik in upnik sta lahko pravna in fizična oseba.

Izvršilni postopek se prične takrat, ko upnik na sodišču vloži predlog za izvršbo in v primeru, da sodišče predlogu ugodi, izda sklep s katero se dovoli izvršba.

Potrebujete dobrega odvetnika za izvršbe?

Plačilna nedisciplina je v preteklosti močno zaznamovala slovenski prostor, tako v družbi kot v poslovnem svetu. Zadnja leta se je ta sicer izboljšala, a še vedno je veliko zamudnikov in neplačnikov.

Kako izterjati neplačane obveznosti? Izvršba vsekakor predstavlja enega od učinkovitih pravnih sredstev za izterjavo dolgov.

Vendar pa je lahko izvršba uspešna le v primeru, če je dolžnik dolgove sploh zmožen poravnati, zato se je zanjo smiselno odločiti čim prej oziroma še preden ima dolžnik blokiran transakcijski račun ali ima toliko dolgov, da jih s svojim premoženjem ne zmore več poplačati.

Zaradi tega je pred odločitvijo o izvršbi pametno najprej narediti poizvedbo o plačilni sposobnosti dolžnika, za kar lahko poskrbi tudi naša odvetniška pisarna.

Plačilna nedisciplina in zamujanje s plačilom obveznosti žal v Sloveniji predstavljata kar veliko težavo. Kako ukrepati v primeru, ko nekdo ne plača računa ali ne poravna dolga, ki ga ima do vas? Ne glede na to, kako visok je dolg, in ne glede na to, ali je dolžnik pravna ali fizična oseba, je pomembno predvsem to, da ne čakate, ampak ukrepate čim prej – torej takoj, ko nastanejo zapadle obveznosti. Če boste predolgo čakali, lahko vaš dolžnik postane nelikviden ali se znajde v stečajnem postopku, zaradi česar boste veliko težje prišli do poplačila terjatev, kot če bi ukrepali takoj. Poleg tega za terjatve obstajajo tudi zakonsko določeni zastaralni roki, kar pomeni, da po določenem času (odvisno od tipa terjatve) te zastarajo in jih od dolžnika ni mogoče več izterjati.

Naša odvetniška pisarna vam v primeru plačilne nediscipline zato priporoča naslednji postopek:

 • čim prej kontaktirajte dolžnika, ga opomnite na neplačane obveznosti ter se poskušajte dogovoriti o plačilu (lahko na primer predlagate tudi obročno odplačevanje dolga),
 • dolžniku pošljite pisni opomin o neplačanih obveznostih (najbolje je, da vam ga pomaga sestaviti pravnik, ki lahko v njem navede tudi nadaljnje pravne ukrepe, v primeru, da v za to določenem roku še vedno ne bo prišlo do plačila terjatev),
 • če je dolžnik pravna oseba oziroma gre za podjetje, je smiselno na spletni strani AJPES-a preveriti, kako posluje podjetje, ali ima blokiran račun, je v stečajnem postopku, sploh še obstaja ali je morda že izbrisano iz registra itd.,
 • če dolžnik kljub vsem naštetim ukrepom dolga ne poravna, je treba vložiti predlog za izvršbo (oziroma v primeru stečaja ali prisilne poravnave podjetja prijavite terjatve v stečajno maso).

ZA POSTOPEK IZVRŠBE MORATA BITI IZPOLNJENA DVA POGOJA IN SICER:

 • Obstajati mora podlaga iz katere izhaja dolg,
 • dolg mora biti že zapadel.

Za izvršbo se odločimo takrat, ko smo se prepričali, da sredstva ne moremo izterjati na noben drug način in smo pred tem poskusili večkrat kontaktirati in opozoriti svojega dolžnika, da ima odprte neporavnane obveznosti. Dolžnik naj bo v stalnem kontaktu s svojim dolžnikom in spremlja njegovo stanje likvidnosti, v izogib kasnejšim morebitnim stečajem ali prisilno poravnavo.

PODLAGA IZ KATERE IZHAJA DOLG, PREDVIDEVA IN DOLOČA ZAKON O IZVRŠBI IN LOČIMO:

 • Izvršilni naslov, ki se nanaša na plačilo denarnega zneska ali izpolnitev kakšne druge obveznosti, kot na primer; deložacija, vrnitev delavca na delo, odvzem otrok, rušitev objekta. Za vložitev je potrebna; (izvršljiva sodna izvršba, izvršljiva sodna poravnava, izvršljiv notarski zapis, drugo izvršljivo odločbo ali listino, za katero zakon določa, da je izvršilni naslov).
 • Verodostojna listina, ki se nanašan na plačilo denarnega zneska; (faktura, menica, javna listina, izpisek iz poslovnih knjig overjen s strani odgovorne osebe, po zakonu overjeno zasebno listino ali listino, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine, obračun obresti, pisni obračun prejemkov iz delovnega razmerja).

Predlog za izvršbo vložimo na pristojno sodišče. V primeru vloge izvršbe na podlagi verodostojne listine se ta izvede na predpisnih obrazcih oziroma po elektronski posti e-sodstva.  Za vlaganje izvršbe na podlagi izvršljivega naslova zakonsko predpisani obrazci ne obstajajo in lahko uporabite pametne e-obrazce: Predlogi za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova. Na predlog je potrebno zapisati oziroma označiti, kakšno sredstvo izvršbe predlagate, na primer; rubež, prodaja predmetov, prodaja nepremičnin, rubež plače ali sredstev na računu pri banki, denarna kazen v primeru neizpolnitve nedenarnih obveznosti in drugo.

IZVRŠBA IN IZVRŠILNI POSTOPEK

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) natančno določa, kako poteka izvršilni postopek, s katerim lahko upnik po sodni poti izterja že zapadle terjatve od dolžnika. Izvršilni postopek se začne, ko upnik poda predlog za izvršbo, v katerem mora biti določena višina zneska (glavnica skupaj z obrestmi in stroški) ter pojasnilo, za kakšen dolg gre oziroma zaradi česa je dolg sploh nastal, navedena pa morajo biti tudi sredstva ali predmeti izvršbe. Običajno gre za:

 • sredstva na bančnem računu dolžnika,
 • nepremičnine,
 • premičnine,
 • terjatve,
 • premoženjske pravice,
 • delež družbenika itd.

Izvršilni postopek se lahko izvede na podlagi izvršilnega naslova ali verodostojne listine. Kateri postopek je bolj smiselno izbrati, je odvisno od primera do primera, zato je najbolje, če vam pri tem svetuje odvetnik, ki ima s podobnimi postopki že veliko izkušenj in ki vam lahko tudi pomaga vložiti predlog za izvršbo in voditi celoten postopek izterjave dolgov.

IZVRŠBA NA PODLAGI IZVRŠILNEGA NASLOVA

Za oddajo predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova ne obstaja noben predpisani obrazec, pomembno pa je, da so predlogu priložene vse potrebne priloge oziroma da je naveden izvršilni naslov. Kot izvršilni naslov se upošteva:

 • izvršljiva sodna odločba,
 • sodna poravnava,
 • izvršljiv notarski zapis,
 • druga izvršljiva listina itd.

Izvršba na podlagi izvršilnega naslova je običajno zelo učinkovita, saj je hitro izvršljiva, dolžnik pa ji težje ugovarja kot v primeru izvršbe na podlagi verodostojne listine. O tem, ali bi bila takšna vrsta izvršbe ustrezna tudi v vašem primeru, pa se je najbolje posvetovati s pravnikom, ki vam bo pojasnil, kdaj je izvršba na podlagi izvršilnega naslova sploh možna in kdaj se je zanjo smiselno odločiti.

IZVRŠBA NA PODLAGI VERODOSTOJNE LISTINE

Izvršba na podlagi verodostojne listine se vloži na za to predpisanem obrazcu. Kot verodostojne listine se lahko pri tem upoštevajo različni dokumenti, kot so na primer:

 • račun,
 • obračun obresti,
 • obračun plače,
 • izpisek iz poslovnih knjig,
 • cesijska pogodba,
 • menica,
 • ček,
 • notarski zapis, v katerem ni določena neposredna izvršljivost itd.

Izvršba na podlagi verodostojne listine velja za dokaj hiter, enostaven in učinkovit postopek, vendar pa je tako le do takrat, dokler dolžnik nanjo ne poda ugovora. S tem se zadeva zaplete, zato vam v takšnih primerih priporočamo pravno pomoč. Najbolje pa se je na odvetnika obrniti že takoj, ko pride do neplačila obveznosti, saj vam bo znal ustrezno pravno svetovati, kako postopati v vašem primeru, da bo izterjava obveznosti čim hitrejša in čim bolj uspešna.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete pomoč odvetnika za izvršbe ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

PRIPOROČILA PRED OZIROMA MED POSTOPKOM VLOŽITVE IZVRŠBE:

 • Spremljajte in pridobite čim več podatkov o premoženju dolžnika, saj vam bo pomagalo sprejemati odločitve, glede nadaljnjih postopkov, predvsem na kaj je smiselno predlagati izvršbo,
 • Med samim postopkom izvršbe spremljajte stanje dolga, oziroma koliko je že bilo poplačanega. Podatke o tem, lahko pridobite od dolžnikove banke, delodajalca, sodišča ali neposredno od dolžnika,
 • Redno odgovarjate na pozive sodišča.

VAŠE PRAVICE, PA SO NASLEDNJE:

 • Zahtevati odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe,
 • predlagate nova oziroma dodatna sredstva izvršbe,
 • umaknete predlog za izvršbo,
 • zahtevate povračilo stroškov postopka,
 • vložite ugovor ali pritožbo zoper odločbo sodišča.

Svetujemo vam, da se v konkretnem postopku obrnete po pomoč strokovne in izkušene osebe oziroma dobrega odvetnika za izvršbe, ki vam bo ponudil pravni nasvet in vam razložil vse zakonitosti postopka, ter vas na vašo željo tudi zastopal.

KAKO VAM LAHKO PRI IZVRŠBI POMAGA NAŠA ODVETNIŠKA PISARNA GLEDE IZVRŠBE?

Naša odvetniška pisarna vam nudi pravno svetovanje s področja izvršbe in izterjave dolgov. Za vas lahko preverimo finančno stanje dolžnika ali pripravimo opomin, s katerim ga pozovemo k plačilu obveznosti. Prav tako za vas vložimo predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega postopka ali verodostojne listine, pri čemer vam tudi svetujemo, kateri postopek bi bil v vašem primeru najbolj učinkovit. V primeru, da imate težave z izterjavo neplačanih obveznosti, bomo najprej poskušali doseči izterjavo po izvensodni poti, če to ne bo mogoče, pa vam bomo predlagali ustrezno sodno pot. Vso potrebno pravno pomoč vam nudimo tudi v primeru terjatev do podjetij v stečajnem postopku ali prisilni poravnavi. Za vas lahko aktivno in strokovno vodimo celoten izvršilni postopek ter poskrbimo za to, da boste v čim krajšem času dobili poplačan čim večji delež terjatev do dolžnika.

 

Ocena

Skupna ocena storitve
Ocena: 5, Glasov 2
Call Now ButtonPOKLIČITE