Izvršba

IZVRŠBA – IZTERJAVA DOLGA

Potrebujete dobrega odvetnika za izvršbe?

Plačilna nedisciplina je v preteklosti močno zaznamovala slovenski prostor, tako v družbi kot v poslovnem svetu. Zadnja leta se je ta sicer izboljšala, a še vedno je veliko zamudnikov in neplačnikov.

Izvršba ali izterjava dolga po sodni poti je pravno sredstvo, ki upnikom omogoča prisilno izterjavo terjatev, ki jih imajo proti dolžnikom. Dolžnik in upnik sta lahko pravna in fizična oseba.

Izvršilni postopek se prične takrat, ko upnik na sodišču vloži predlog za izvršbo in v primeru, da sodišče predlogu ugodi, izda sklep s katero se dovoli izvršba.

ZA POSTOPEK IZVRŠBE MORATA BITI IZPOLNJENA DVA POGOJA IN SICER:

 • Obstajati mora podlaga iz katere izhaja dolg,
 • dolg mora biti že zapadel.

Za izvršbo se odločimo takrat, ko smo se prepričali, da sredstva ne moremo izterjati na noben drug način in smo pred tem poskusili večkrat kontaktirati in opozoriti svojega dolžnika, da ima odprte neporavnane obveznosti. Dolžnik naj bo v stalnem kontaktu s svojim dolžnikom in spremlja njegovo stanje likvidnosti, v izogib kasnejšim morebitnim stečajem ali prisilno poravnavo.

PODLAGA IZ KATERE IZHAJA DOLG, PREDVIDEVA IN DOLOČA ZAKON O IZVRŠBI IN LOČIMO:

 • Izvršilni naslov, ki se nanaša na plačilo denarnega zneska ali izpolnitev kakšne druge obveznosti, kot na primer; deložacija, vrnitev delavca na delo, odvzem otrok, rušitev objekta. Za vložitev je potrebna; (izvršljiva sodna izvršba, izvršljiva sodna poravnava, izvršljiv notarski zapis, drugo izvršljivo odločbo ali listino, za katero zakon določa, da je izvršilni naslov).
 • Verodostojna listina, ki se nanašan na plačilo denarnega zneska; (faktura, menica, javna listina, izpisek iz poslovnih knjig overjen s strani odgovorne osebe, po zakonu overjeno zasebno listino ali listino, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine, obračun obresti, pisni obračun prejemkov iz delovnega razmerja).

Predlog za izvršbo vložimo na pristojno sodišče. V primeru vloge izvršbe na podlagi verodostojne listine se ta izvede na predpisnih obrazcih oziroma po elektronski posti e-sodstva.  Za vlaganje izvršbe na podlagi izvršljivega naslova zakonsko predpisani obrazci ne obstajajo in lahko uporabite pametne e-obrazce: Predlogi za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova. Na predlog je potrebno zapisati oziroma označiti, kakšno sredstvo izvršbe predlagate, na primer; rubež, prodaja predmetov, prodaja nepremičnin, rubež plače ali sredstev na računu pri banki, denarna kazen v primeru neizpolnitve nedenarnih obveznosti in drugo.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete pomoč odvetnika za izvršbe ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

PRIPOROČILA PRED OZIROMA MED POSTOPKOM VLOŽITVE IZVRŠBE:

 • Spremljajte in pridobite čim več podatkov o premoženju dolžnika, saj vam bo pomagalo sprejemati odločitve, glede nadaljnjih postopkov, predvsem na kaj je smiselno predlagati izvršbo,
 • Med samim postopkom izvršbe spremljajte stanje dolga, oziroma koliko je že bilo poplačanega. Podatke o tem, lahko pridobite od dolžnikove banke, delodajalca, sodišča ali neposredno od dolžnika,
 • Redno odgovarjate na pozive sodišča.

VAŠE PRAVICE, PA SO NASLEDNJE:

 • Zahtevati odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe,
 • predlagate nova oziroma dodatna sredstva izvršbe,
 • umaknete predlog za izvršbo,
 • zahtevate povračilo stroškov postopka,
 • vložite ugovor ali pritožbo zoper odločbo sodišča.

Svetujemo vam, da se v konkretnem postopku obrnete po pomoč strokovne in izkušene osebe oziroma dobrega odvetnika za izvršbe, ki vam bo ponudil pravni nasvet in vam razložil vse zakonitosti postopka, ter vas na vašo željo tudi zastopal.

Skupna ocena storitve
Ocena: 5, Glasov 2
Call Now ButtonPOKLIČITE