Očetovske pravice

Očetovske pravice so po zakonodaji enakovredne materinskim pravicam in otroku ločenih staršev bi država morala zagotoviti pravične, uravnotežene in sorazmerne stike tako z enim kot drugim staršem, seveda pod pogojem, da je to želja vseh vpletenih. A realnost je v Sloveniji  drugačna.

Razpad zakonske zveze v večini primerov posledično pomeni ločeno življenje zakoncev ter njunih skupnih mladoletnih otrok. Zagotovo se v situaciji kot je ločitev zakoncev ali razpad zunaj zakonske skupnosti pojavi veliko nejasnosti, vprašanj in dvomov, a ena najpogostejših in izjemno pomembnih je zagotovo, kako si bosta zakonca uredila skrbništvo nad otrokom, pri kateremu od staršev bo otrok bival, kako bodo urejeni stiki, kdo bo njegov skrbnik in kdo bo plačeval preživnino?

SKRBNIŠTVO NAD OTROKOM IN OČETOVSKE PRAVICE

Oče ima pri vzgoji svojih otrok izjemno vlogo, saj mnogokrat predstavlja vodnika, junaka, mentorja, zaščitnika, učitelja in prijatelja, ki s svojo ljubeznijo, predanostjo, disciplino, moralnim in materialnim vodstvom oblikuje otrokov značaj in ga pripravi na življenje.

O varstvu in vzgoji otrok nov Družinski zakonik navaja naslednje« Če starši ne živijo ali ne bodo več živeli skupaj, se morajo sporazumeti o varstvu in vzgoji skupnih otrok v skladu z njihovimi koristmi. Sporazumejo se lahko za skupno varstvo in vzgojo otrok, da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od njiju ali da so eni otroci pri enem in drugi pri drugem od njiju. Če se sami o tem ne sporazumejo, jim pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo, na njihovo željo pa tudi mediator.«

KO SE PARTNERJA SPORAZUMNO DOGOVORITA GLEDE SKRBNIŠTVA

V primeru, da se starša sporazumno dogovoriti o vprašanjih glede vzgoje in varstva, lahko sodišču predlagata sklenitev sodne poravnave, katerega sodišče v primeru če ugotovi, da ta ni v korist otroka, tudi zavrne. Če pa se starši ne uspejo sporazumeti o tovrstnih vprašanjih, o tem odloča sodišče in ne več Center za socialno delo (CSD). Sodišče lahko po uradnih dolžnostih odloča tudi o vseh ukrepih za varstvo koristi otroka ter o preživljanju skupnih otrok. V primeru, da nastopijo spremenjene okoliščine, razmere in koristi otroka, sodišče izda novo odločbo o varstvu in vzgoji otrok.

»Otrok ima pravico do stikov z obema staršema in oba od staršev imata pravico do stikov z otrokom, saj se s stiki zagotavlja korist otroka«, pravi Družinski zakonik in v nadaljevanju dodaja: » Tisti od staršev, kateremu je bil otrok zaupan v varstvo in vzgojo, ali druga oseba, h kateri je bil otrok nameščen, mora opustiti vse, kar otežuje ali onemogoča stike. Prizadevati si mora za ustrezen otrokov odnos do stikov z drugim od staršev oziroma s starši. Tisti od staršev, ki izvaja stike, mora opustiti vse, kar otežuje izvajanje stikov ter varstvo in vzgojo otroka.«

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

KO SE PARTNERJA NE USPETA SPORAZUMETI GLEDE SKRBNIŠTVA

Vse lepo in prav, dokler sta zakonca razumna, modra, vešča komunikacije in delujeta izključno v korist otroka. Takrat se povečini sama sporazumeta o stikih, vzgoji in preživljanju le tega. A takšnih primerov v Sloveniji je ob razvezi zakonske zveze ali razpadu zunaj zakonske skupnosti le 20 odstotkov. V vseh preostalih primerih, ko pa se zakonca ali partnerja ne uspeta sporazumeti in dogovoriti o tovrstnih vprašanjih, jim pri tem lahko pomaga center za socialno delo (CSD), na željo zakoncev mediator, če pa do sporazuma še vedno ne pride o tem odloči sodišče, ki po novo sprejetem Družinskem zakoniku izključno zagovarja in zastopa koristi otroka (če sodišče ugotovi, da predlog staršev o delitvi skrbništva ni v korist otroka, ga lahko zavrne).

V primeru, da starš, kateremu je otrok dodeljen v varstvo onemogoča stike med otrokom in drugim staršem, je možna prijava na center za socialno delo (CSD), kjer skušajo s pomočjo socialnega delavca urediti nastala nesoglasja, v nasprotnem primeru lahko sodišče staršu, ki onemogoča stike, odvzame pravico do varstva in vzgoje otroka ter se otroka zaupa drugemu staršu, vendar pod pogojem, ko sodišče ugotovi, da bodo s tem dejanjem varovane koristi otroka.

OČETOVSKE PRAVICE

V primeru ločitve zakoncev ali razpada zunaj zakonske skupnosti, kjer imajo partnerji skupne mladoletne otroke, pripada skrbništvo očetom le slabi desetini, v preostalih primerih je skrbništvo dodeljeno materam, oziroma so stiki z otroci v njeno korist. Dejstvo je, da so v številnih primerih očetovske pravice močno okrnjene, stiki z otroki omejeni, včasih celo onemogočeni, predvsem zato, ker tako zahtevajo njihove žene oziroma zunaj zakonske partnerke.

Očetovske pravice so v Sloveniji mnogokrat kršene saj podatki kažejo, da je na tisoče očetov, ki nimajo stikov s svojimi otroki, se zanje borijo ali so jim ti omejeni, zato obstajajo različna društva in združenja, čigar glavni cilj je sprejetje nove in učinkovite zakonodaje, ki bo usmerjena v osnovno otrokovo pravico do uravnoteženega in kvalitetnega življenja z obema staršema. Tovrstna društva so želela sodelovati pri nastajanju novega Družinskega zakonika, vendar so bili njihovi predlogi neupoštevani, vendar optimizem in vera obstajata še naprej.

V naši odvetniški pisarni vam bo odvetnik za družinsko pravo vsekakor zagovarjamo uravnotežene in polnopravne očetovske pravice, zato bomo z veseljem prisluhnili vaši zgodbi, skrbno preučili vaš primer, vam pravno svetovali in se v vami borili za vaše očetovske pravice.

Ocena

Skupna ocena storitve
Ocena: 0, Glasov 0
Call Now ButtonPOKLIČITE