Nepremičninsko pravo

Nepremičninsko pravo, je področje stvarnega prava, ki ga ureja Stvarno pravni zakonik (SPZ) in Zakon o zemljiški knjigi (ZZZK-1). Področje nepremičnin urejajo namreč številni zakonski in podzakonski akti, ki so močno povezani z zemljiško knjižnimi načeli in katere je potrebno poznati ali preveriti pred nakupom oziroma prodajo nepremičnine.

NAKUP ALI PRODAJA NEPREMIČNINE S POMOČJO ODVETNIKA ZA NEPREMIČNINSKO PRAVO

Nakup ali prodaja nepremičnine za večino nas predstavlja izjemno zahteven projekt, kateremu sami nismo kos in zato je prav , da se takrat odločimo za posredovanje in pomoč pravnega strokovnjaka oziroma odvetnika za nepremičnine.

STVARNO PRAVO UREJA V PRVI VRSTI LASTNINSKO PRAVICO IN SICER;

 • Odnose med ljudmi glede predmeta, ki je objekt pravice.
 • Premoženjsko razmerje med posamezniki.
 • Pravico do posesti, skupne lastnine, solastnine, etažne lastnine.
 • Način pridobitve, prenosa in prenehanje lastninske pravice.
 • In drugo.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

KAJ VSE VAM LAHKO SVETUJE ODVETNIK ZA NEPREMIČNINSKO PRAVO?

 • Pregled pravnega stanja nepremičnine.
 • Reševanje in pravilno tolmačenje različnih vpisov v zemljiško knjigo, kot so služnostne pravice, hipoteke, predznambe, zaznambe in ostalo.
 • Priprava pravnih mnenj, nasvetov in predlogov.
 • Priprava pogodb v zvezi z nakupom oziroma prodajo nepremičnine.
 • Priprava pogodb pri oblikovanju etažne lastnine.
 • Priprava pogodb o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki.
 • Davčna svetovanja, glede potrebne odmere davka in izračun le tega.
 • Priprava ostalih dokumentov, kot so menjalne pogodbe, darilne pogodbe, najemne pogodbe in ostalo.
 • Zastopanje v primeru mejnih sporov.
 • Urejanje lastniških razmerij, služnosti in nujne poti.
 • Svetovanje pri delitvi nepremičnin.
 • Svetovanje in zastopanje v stanovanjskih, najemnih in drugih razmerjih.
 • Sestava pogodb o ustanovitvi hipoteke.
 • Priprava načrtov etažne lastnine, aktov o preoblikovanju solastnine v etažno lastnino in sporazumov o ureditvi medsebojnih razmerij.
 • In drugo.

Kot kupec ali prodajalec nepremičnine moramo biti seznanjeni z vsemi obveznostmi, dolžnostmi, potencialnimi nevarnostmi ter pravnimi vidiki posla s katerimi se soočamo tekom celotnega postopka. Tudi sicer je nepremičninsko pravo zelo široko področje, katerega večina nas ne pozna, je pa zaželeno in predvsem z vidika varnosti priporočljivo, da se obrnemo na pomoč strokovne in pravne osebe, ki nepremičninsko pravo obvlada in nam lahko ustrezno pomaga.

Ocena

Call Now ButtonPOKLIČITE