Mediacija odvetnik

Medosebni odnosi so ena največjih preizkušenj, ki nas spremljajo skozi celotno življenjsko obdobje. Kvaliteta medsebojnih odnosov namreč močno vpliva na kvaliteto našega življenja in ga velikokrat tudi zaznamuje. Ne glede na to kako spretni smo v komunikaciji, kako sočutni smo, odprti, potrpežljivi in nekonfliktni, se vsakomur izmed nas lahko zgodi, da se znajdemo v situaciji, ko sami preprosto ne zmoremo ali ne znamo rešiti določenega konflikta in potrebujemo pomoč.

MEDIACIJA JE POSTOPEK POGAJANJA IN REŠEVANJA KONFLIKTOV

Mediacija je postopek pogajanja in reševanja konfliktov oziroma nesporazumov z namenom doseči dogovor ali sporazum med vsaj dvema ali več strankama, kadar te same niso zmožne ali sposobne doseči dogovor o neki situaciji. Poudariti je treba, da je mediacija prostovoljen, hiter, zaupen in izjemno učinkovit način reševanje sporov neformalne narave, ne glede na to s kom ste prišli v spor in zakaj je do njega prišlo.

Mediacijo vodi mediator, ki je zaupanja vredna oseba in se nikoli ne postavlja na eno ali drugo stran, temveč je nevtralen oziroma nepristranski. Njegov osnovni namen je pomagati vpletenim, da  razvijejo učinkovito komunikacijo, vzpostavijo ali izboljšajo odnose, razrešijo svoja vprašanja in dosežejo soglasje morebiti glede  delitve premoženja. Mediator je strokovna in usposobljena oseba, ki ne sodi o vsebini, ne presoja ali ponuja rešitve temveč skrbi, da celoten proces poteka konstruktivno in vodi k skupnemu iskanju rešitve.

Mediacija je neformalni, izvensodni postopek, ki se uporablja kot alternativa sodnim postopkom katere zadeve se nikoli ne razkrivajo niti v primeru, da mediacija ni uspešna in se stranke obrnejo na sodišče (razen če stranke želijo drugače).

KAKŠNE SO PREDNOSTI MEDIACIJE?

 • Ponuja hitro rešitev spora ali nesporazuma, kajti večina primerov mediacije se razreši že na drugem ali tretjem srečanju v primeru manj kompleksnih problemov.
 • Reševanje sporov je učinkovito in zelo uspešno, saj pri večini pride do rešitve.
 • Je cenovno zelo sprejemljivo, saj so stroški mediacije nizki (v določenih primerih je mediacija brezplačna) v primerjavi z ostalimi oblikami reševanja sporov, kot na primer: sodišče, arbitraža ali njihovo nereševanje.
 • Končna rešitev predstavlja obojestransko zadovoljstvo ali sprejemljivost, kar ne velja v primeru sodnega postopka, kjer običajno zmaga ena stran, druga pa je poražena in nezadovoljna.
 • Ni nikakršnih tveganj za udeležence, saj v primeru nesoglasja in neoblikovanja skupne rešitve, primer ostane nespremenjen in je še vedno možna sodna pot.
 • Izboljševanje medosebnih odnosov vpletenih.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

ZAČETEK MEDIACIJE

Za mediacijo se lahko stranke odločijo same, lahko jim to možnost ponudi center za socialno delo (CSD) oziroma sodišče že ob samem začetku postopka ali tekom postopka, vse do njegove pravnomočnosti. Soglasje za mediacijo se odda pisno, na posebnem obrazcu sodišča.

TRAJANJE MEDIACIJE

V večini primerov mediacija traja 3 mesece, je pa odvisno od zahtevnosti primera in števila potrebnih srečanj.

KDO NOSI STROŠKE MEDIACIJE?

Mediacija je v družinskih in delovnopravnih sporih zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi brezplačna, v civilnih sporih so brezplačne prve tri ure in poravnava, v gospodarskih sporih pa je mediacija plačljiva.

NA KATERIH PODROČJIH SE IZVAJA MEDIACIJA

 • Šolska mediacija – obravnava in rešuje spore med učenci, med učenci in učitelji, med učitelji in starši, med zaposlenimi, med šolo in drugimi institucijami.
 • Družinska mediacija – rešuje spore, ki izvirajo iz osebnih ali premoženjskih razmerij, kot na primer: delitev skupnega premoženja zakoncev ali izvenzakonskih partnerjev, dodelitev skrbništva otrok, stikov z njimi, njihove vzgoje, varstva in preživljanja ter drugo.
 • Mediacije v odškodninskih in potrošniških sporih – rešujejo spore odškodninskih zadev proti zavarovalnicam oziroma povzročitelju škode, proti fizičnim osebam, poškodbam pri delu, kadar je tožba naperjena proti delodajalcu, spori, ki se nanašajo na skupno premoženje zakoncev, spori zaradi motenja posesti, dednopravni spori, spori potrošnikov in drugo.
 • Mediacija med žrtvijo in storilcem – žrtve kriminalnih dejanj se lahko, če želijo, soočijo s storilcem.
 • Mediacija v podjetjih – sem sodijo spori med zaposlenimi, spori med podrejenimi in nadrejenimi, spori med oddelki, v vodstvu podjetja in drugo.
 • Gospodarska in delovno pravna meditacija – med gospodarskimi družbami, samostojnimi podjetniki.
 • Mediacija v lokalni skupnosti – rešuje družinske spore, sosedske spore, spore povezane s pravosodnim sistemom in drugo.
 • Prostorska in okoljska mediacija s področja varstva okolja.

TEMELJNA NAČELA MEDIACIJE SO NASLEDNJA

 • prostovoljnost – stranki se prostovoljno odločita za možnost izbire mediacije in ravno tako lahko od postopka prostovoljno odstopita;
 • enakopravnost vseh strank – mediator spodbuja stranke, da se v proces vključujejo z aktivnim sodelovanjem;
 • zaupnost postopka – vsi podatki pridobljeni v procesu mediacije so zaupni razen, če se stranke dogovorijo drugače;
 • avtonomija strank – mediator stranke le usmerja in jim pomaga do skupnih rešitev;
 • nepristranskost mediatorja – mediator ima nevtralno vlogo skozi celoten postopek in ne sprejema nikakršnih odločitev.

KAKO POTEKA MEDIACIJA?

Mediacija poteka v 4 fazah, in sicer:

 • začetna faza – mediator strankam razloži kaj je mediacija, njena osnovna načela in potek kakšna je vloga mediatorja, stranke seznani s pravili mediacije, jih opozori na možnost ločenih srečanj ter se izvrši podpis pogodbe oziroma sporazum o mediaciji. V začetni fazi mediator pridobi vse informacije o predmetu spora, se pozanima ali obstajajo še kakšne druge nerešene zadeve, dobi vpogled o tem kako obsežen je primer ter se pozanima o pričakovanju strank glede samega postopka mediacije;
 • raziskovalna faza – daje priložnost strankama, da vsaka zase pove svoja stališča in svojo zgodbo, mediator pa prevzame vlogo povezovanja in spodbujanja komunikacije ter iskanja skupne rešitve. Sprva se osredotočijo na dejstva in nato na pričakovanja, želje, potrebe in skrbi vsake stranke posebej ter nadaljujejo s popisom skupnih oziroma kompatibilnih interesov;
 • faza pogajanj – kjer se skupaj poiščejo možne rešitve spora in se pripravi tako imenovani seznam možnih rešitev, ki je izhodišče za nadaljna pogajanja, kjer se upoštevajo želje vseh strank;
 • zaključna faza – ki predstavlja sporazum oziroma osnutek dogovora, če je do njega prišlo.

Mediacija ponuja reševanje spora brez poraženca in vsaj polovica primerov strank, ki privolijo v mediacijo se zaključi pozitivno – s sklenitvijo dogovora. Mediaciji tako pravimo tudi pot, ki se začne z »NE« in konča z »DA«.
Ljudje smo zelo kompleksna in individualna bitja, vsak s svojim značajem, preteklostjo, s svojimi ambicijami, željami, potrebami, sposobnostjo, načinom razmišljanja in izražanja ter delovanjem, a vendar smo med seboj prepleteni in povezani bolj, kot si to upamo priznati. Ker smo tako različni, se hitro ujamemo v pasti nesporazumov in nerazumevanja, ki lahko močno vplivajo na kvaliteto našega življenja.

Včasih je namreč potrebno tako malo in dovolj je že, da smo umirjeni, slišani in razumljeni. Pravijo, da istočasno, ko se pojavi težava se pojavi tudi rešitev, le videti jo moramo znati. Zato smo vam v naši odvetniški pisarni na voljo, da prisluhnemo vaši zgodi in vam pomagamo do ustrezne rešitve.

Ocena

Skupna ocena storitve
Ocena: 5, Glasov 1
POKLIČITE