Glede na to, da so v zadnjih letih nepremičninski trgi ponovno v razcvetu, gospodarstvo pa je stabilno in močno, marsikdo gospodarsko krizo iz leta 2008 vidi kot preteklost in nekaj, kar se gotovo še ne bo kmalu ponovilo. Kljub temu pa ostaja veliko nepremičnin iz kriznih časov, ki so potencial za nakup na dražbi.

Kje lahko dobim informacije za nakup nepremičnine na dražbi?

O nakupu nepremičnine na dražbi se lahko pozanimate na spletni strani Sodstva Republike Slovenije. Pred nakupom nepremičnine na dražbi pa je smiselno, da se kupec informira tudi prek razpisov, ki so na voljo na Ajpesu. Na voljo so tudi drugi spletni portali, ki ponujajo informacije o prihajajočih dražbah. Navadno so tovrstni ponudniki nepremičnin na dražbah občine in druge lokalne enote.

Kakšni so koraki nakupa nepremičnine na dražbi?

Pred nakupom nepremičnine na dražbi je ključno, da se kupec dobro informira in skrbno prebere objavljen razpis javne dražbe. Pozoren mora biti na številne elemente. Prvi med njimi je podatek o delu nepremičnine, ki se prodaja. V nekaterih primerih lahko na dražbi kupite le del nepremičnine, v drugih primerih pa se prodaja nepremičnina v celoti. Drugi element je varščina. V razpisu je namreč navedeno, da morajo zainteresirani kupci tudi plačati varščino, ki v večini primerov znaša 10 % od izklicne cene. Če se kupec, ki je vplačal varščino, na dražbi ne zglasi, stečajni upravitelj navadno zadrži varščino. Varščina se zadrži ne glede na to, ali je bil zainteresiran kupec le en ali jih je bilo več. V tretjem elementu mora kupec preveriti, kakšne pogoje mora izpolnjevati za nakup nepremičnine na dražbi. Možno je tudi, da kupec za udeležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali pravno osebo. Zadnja stvar, ki jo mora kupec preveriti, je določilo glede sklenitve prodajne pogodbe. Zavedati se mora, da kot kupec poleg kupnine nosi tudi stroške sestave pogodbe in ostale morebitne stroške.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

Kakšen način nakupa nepremičnine predstavlja dražba?

Dražba je specifičen, a zelo varen postopek nakupa nepremičnine. Sam postopek nakupa nepremičnine na dražbi pa ima tudi številne posebnosti. Ko kupec poravna celotno kupnino, mu sodišče izda poseben sklep o izročitvi nepremičnine, na podlagi tega sklepa pa se izbrišejo vse terjatve, ki so bremenile nepremičnino, sodišče pa na podlagi kupnine poravna stroške oziroma upnike v vrstnem redu. Če je bivši lastnik nepremičnine še vedno naseljen v nepremičnini, mora slednjo do določenega roka tudi zapustiti. Ta podatek pa mora biti kupcem na razpolago v javnem razpisu.

Pred nakupom nepremičnine na dražbi je ključno, da se kupec seznani z vsemi zadržki in obveznostmi.

Vse podatke, ki so potrebni za nakup nepremičnine na dražbi, lahko kupec pridobi v zemljiški knjigi ali na geodetski upravi. Preden se odloči za nakup takšne nepremičnine, je izrednega pomena, da pozna vse podrobnosti postopka dražbe in nepremičnine, za katero se zanima.

Kako poteka javna dražba?

Javna dražba poteka v naslednjih korakih:

  • Najprej stečajni upravitelj preveri vse podatke ter povzame razpis javne dražbe in opiše nepremičnino, ki se prodaja.
  • V drugem koraku stečajni upravitelj zastavi vprašanje, kdo sprejme sklicno oziroma začetno ceno nepremičnine. Po sprejemu se ta začne dvigovati po določenih korakih, ki so javno objavljeni v razpisu.
  • V naslednjem koraku, ko cena doseže določeno višino in ne obstaja višja cena, po kateri bi se nepremičnina lahko prodala, stečajni upravitelj počaka še nekaj minut. Nato ponovi zadnjo ceno in se nepremičnina proda najboljšemu ponudniku.
  • Po prodaji se kupec z upraviteljem dogovori za čas in kraj podpisa prodajne pogodbe, kupcu pa se v treh dneh vrne izplačana varščina.
  • Ko se pogodba podpiše, mora kupec v roku treh mesecev plačati preostalo kupnino, nato pa se mu izda sklep, na podlagi katerega se v zemljiško knjigo vpiše kot novi lastnik.

Ocena

Zapisi na blogu iz kategorije nempremičninskega prava

Zaznamba vrstnega reda, zaznamba spora in zaznamba odtujitve

Zaznamba vrstnega reda, zaznamba spora in zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve so pravni izrazi, ki so povezani s sodnim postopkom in upravnim delovanjem.

Prodaja zaščitene kmetije

Prodaja zaščitene kmetije poteka prek upravne enote, in sicer mora lastnik za prodajo ponudbo predložiti na upravno enoto tistega območja, na katerem kmetija leži.

Davek na premoženje

Davek na premoženje je davek, ki ga plačujejo fizične osebe glede na svoje premoženje, če imajo v lasti več kot eno nepremičnino, ne glede na njeno velikost. Davek na premoženje se ne plača v primeru, ko lastnik in družinski člani stalno prebivajo v nepremičnini in ta ni večja od 160 m2.

POKLIČITE