Odvetnik za gospodarsko pravo

Naš odvetnik za gospodarsko pravo vam nudi pravno svetovanje in odvetniško zastopanje tudi na področju gospodarskega prava. Gospodarsko pravo obsega vse, od ustanovitve gospodarskih družb do njihovega poslovanja, sklepanja gospodarskih pogodb in reševanja sporov ter pomoči pri preoblikovanjih, spremembah lastniških deležev, stečajnih postopkih in likvidacijah. Pri vseh teh zadevah vam naš odvetnik za gospodarsko pravo z veseljem svetuje in pomaga.

ODVETNIK ZA GOSPODARSKO PRAVO – NAŠA ODVETNIŠKA PISARNA

Odvetnik za gospodarsko pravo vam pripravi tudi vso potrebno dokumentacijo ter vas po potrebi lahko zastopa v različnih sodnih in izvensodnih postopkih.

ODVETNIK ZA GOSPODARSKO PRAVO MORA BITI ZELO STROKOVEN S PODROČJA ZAKONODAJE GOSPODARSKEGA PRAVA

Gospodarskega prava ne ureja le Zakon o gospodarskih družbah, ki velja za temeljni zakon na tem področju, ampak tudi številni drugi zakoni. Poleg tega je treba pri delovanju gospodarskih družb in drugih gospodarskih subjektov poznati zakonodajo s področja dejavnosti, s katero se ti ukvarjajo. Določene dejavnosti so namreč zelo regulirane z zakonodajo oziroma so za njihovo izvajanje določeni posebni pogoji.

Ker pa veliko gospodarskih družb dandanes posluje tudi mednarodno, je treba upoštevati tudi nekatere nadnacionalne zakone in konvencije oziroma glede na specifičen primer presoditi, zakonodaja katere države velja v tem primeru. Nacionalni zakoni posameznih držav se namreč lahko precej razlikujejo, zato ni vedno samoumevno, kako ravnati v določenem primeru.

Izkušeni odvetnik za gospodarsko pravo vam bo znal pomagati v prav vseh primerih, saj se spozna tako na domačo kot na tujo zakonodajo ter pozna veliko primerov iz prakse. Prav tako pa vam lahko svetuje glede vseh ostalih zadev, ki se tičejo vseh vidikov poslovanja vašega podjetja. Če imate kakršno koli vprašanje s tega področja, torej čim prej poiščite odvetnika za gospodarsko pravo.

PRAVNO SVETOVANJE ODVETNIKA ZA GOSPODARSKO PRAVO

Nekatera večja podjetja imajo pavšalne odvetnike za gospodarsko pravo, saj se zelo dobro zavedajo, kako pomembno je, da lahko hitro dobijo strokovno pravno mnenje ali nasvet ter da so vse njihove pogodbe, različni dopisi in dokumentacija pravno pregledani. Vse to obvlada tudi odvetnik za gospodarsko pravo, ki po vašem naročilu lahko pregleda pogodbo ali drug dokument ter vam svetuje glede vseh vidikov vašega poslovanja. Izkušen odvetnik za gospodarsko pravo je tako odličen svetovalec, ki vam bo znal strokovno in na razumljiv način razložiti prav vse dileme, s katerimi se soočate pri ustanavljanju podjetja, sklepanju poslov in drugih vidikih poslovanja in vodenja gospodarske družbe. Če ta deluje na mednarodnem trgu, pa je pravno svetovanje odvetnika za gospodarsko pravo še toliko bolj nujno.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

KAKO VAM LAHKO POMAGA ODVETNIK ZA GOSPODARSKO PRAVO?

Pravno svetovanje odvetnika za gospodarsko pravo je velikokrat priporočljivo poiskati že pri sami ustanovitvi gospodarske družbe, saj se tako izognemo marsikateri težavi v prihodnje, predvsem pa poskrbimo za to, da so vsi ustanovni akti pravno ustrezni ter da ima gospodarska družba pred začetkom delovanja urejena prav vsa področja svojega poslovanja. Še bolj koristna pa je pomoč odvetnika za gospodarsko pravo pri samem poslovanju gospodarske družbe, saj se pri njem nemalokrat pojavijo različne dileme in vprašanja, ki jih brez ustreznega pravnega znanja ni možno rešiti.

Odvetnik za gospodarsko pravo vam lahko pomaga in svetuje pri:

 • tolmačenju zakonodaje z gospodarskega področja,
 • mednarodnem poslovanju,
 • pripravi in sklepanju pogodb,
 • varstvu blagovnih znamk,
 • pogajanjih za posel,
 • reševanju odvetnika za gospodarsko pravo v gospodarskih sporov,
 • različnih drugih težavah,
 • tolmačenju razpisnih pogojev,
 • pripravi dokumentacije za javna naročila,
 • reviziji javnih naročil,
 • ravnanju z osebnimi podatki in njihovo obdelavo,
 • pripravi konkurenčnih klavzul in njihovih kršitvah,
 • različnih inšpekcijskih postopkih,
 • delovnih sporih,
 • tožbah drugih gospodarskih družb,
 • statusnih spremembah gospodarske družbe,
 • prenosu lastništva podjetja,
 • stečajnih postopkih in likvidaciji,
 • zastopanju odvetnika  za gospodarsko pravo v različnih sodnih in drugih postopkih itd.

KDAJ SE OBRNITI NA POMOČ ODVETNIKA ZA GOSPODARSKO PRAVO?

Preden se odločite za poslovno sodelovanje z drugo gospodarsko družbo ali se lotite vlaganja večjih finančnih sredstev v nek projekt, se je zagotovo pametno posvetovati z odvetnikom za gospodarsko pravo. Prav tako je pravno mnenje pametno pridobiti, preden podpišete kakršno koli pogodbo ali drugo listino oziroma še preden sklenete določen posel, saj vas odvetnik lahko opozori na pomanjkljivosti v pogodbi, predlaga dopolnitev kakšnega njenega člena ali poda predlog za dodatno varovalko v primeru sklepanja posla, ki bo omogočila lažje in hitrejše reševanje morebitnih sporov. Odvetnik za gospodarsko pravo vam lahko pomaga tudi pri pogajanjih in sklepanjih različnih poslov oziroma vas lahko pri tem zastopa. Njegova pomoč je priporočljiva v primerih, ko pride do težav ali gospodarskih sporov, marsikdaj pa vam lahko odvetnik za gospodarsko pravo s pripravo ustreznega dopisa in sklicevanjem na točno določen člen zakona pomaga do tega, da do takšnih sporov sploh ne pride.

S POMOČJO ODVETNIKA ZA GOSPODARSKO PRAVO GOSPODARSKA DRUŽBA BOLJE POSLUJE

Dejstvo je, da prav vsaka gospodarska družba včasih potrebuje pomoč odvetnika za gospodarsko pravo. Veliko pametneje je, če se za pravno pomoč odloči že v fazi sklepanja poslov in ne šele, ko pride do gospodarskega spora, saj se da tega v marsikaterem primeru uspešno preprečiti. V primeru, da do njega vseeno pride oziroma potrebujete celo zastopanje v postopkih na sodišču, pa je pomoč odvetnika, ki se spozna na gospodarsko pravo oziroma je zanj specializiran, več kot nujna.

Zagotovo pa je najbolje delovati preventivno in odvetnika za gospodarsko pravo poiskati že pred tem, saj se takrat morda da vse skupaj rešiti po mirni in manj zamudni poti, predvsem pa brez tožb. Strokovna pomoč odvetnika za gospodarsko pravo vam tako lahko prihrani veliko energije, ki bi jo morali vlagati v različne spore, dokazovanja, sodne in druge postopke, pa tudi veliko stroškov, ki nastanejo ob tem. Pravno svetovanje odvetnika za gospodarsko pravo je pri vodenju gospodarske družbe in njenem poslovanju zato preprosto nepogrešljivo.

PRAVNA POMOČ ODVETNIKA ZA GOSPODARSKO PRAVO – ZA PODJETJA

Naš odvetnik za gospodarsko pravo gospodarskim družbam nudi vso potrebno podporo pri poslovanju in vseh postopkih, pri katerih je dobrodošla pomoč pravnika. Na podlagi strokovnih izkušenj, ki smo si jih nabrali v mnogih letih svojega delovanja, lahko velikokrat že vnaprej predvidimo, kakšne možnosti imate v določenem sporu ali situaciji, saj zelo dobro poznamo tako slovensko in mednarodno zakonodajo kot tudi sodno prakso. Strokovno pravno mnenje vam lahko močno olajša sprejemanje pomembnih poslovnih odločitev ter poskrbi za to, da bodo te pripomogle k čim bolj uspešnemu poslovanju vašega podjetja. Če potrebujete pravno pomoč odvetnika za gospodarsko pravo, smo vam vsekakor na voljo!

Skupna ocena storitve
Ocena: 5, Glasov 1
Call Now ButtonPOKLIČITE