Prodaja nepremičnine

Znašli ste se pred odločitvijo in nalogo da želite prodati svojo nepremičnino. Razlogov zakaj se odločamo za prodajo nepremičnine je veliko in se razlikujejo od primera do primera, kar pa je skupno večini prodajalcev je slednje; svojo nepremičnino želijo prodati brez nepotrebnih stresnih situacij in zapletov, poskrbeti da bodo sledili vsem zakonitostim prodaje, najti kupca v razumnem časovnem okvirju ter od prodaje iztržiti čim več.

S prodajo nepremičnine se v življenju soočimo izjemno redko, vendar ta zahteva pazljivost, posedovanje pravilnih in pomembnih informacij, ustrezno strokovno pomoč ter razpolagati z dovolj časa in potrpežljivosti.

Nepremičninski trg je danes relativno zasičen s ponudbo stanovanj, hiš, parcel, vikendov, kmetijskih zemljišč in ostalih nepremičnin zato se je potrebno danim razmeram kar se da dobro prilagoditi. Če niste ravno strokovnjak na področju trga nepremičnin ali nepremičninskega prava vam vsekakor svetujemo da si poiščete ustrezno strokovno pomoč, torej ustreznega partnerja, ki vam bo skozi celoten proces prodaje nepremičnine na voljo in vam tako prihranil čas, energijo in denar. Najpogosteje se ljudje obračajo na odvetniške pisarne ali nepremičninske agencije.

KAJ VSE JE POTREBNO POSTORITI PRED ALI V ČASU PRODAJE NEPREMIČNINE?

  • Če morda še nimate urejenih vseh formalnosti in potrebnih dokazil o lastništvu, to postorite takoj. Kupci si zaslužijo razpolagati z vsemi potrebnimi in pravilnimi podatki o nepremičnini, ki jo prodajate.
  • V primeru, da je vaša nepremičnina potrebna manjših ali večjih popravkov in posegov, za katere menite da bi lahko vplivale na prodajno ceno, to le storite.
  • Zavedati se je potrebno dejstva, da se prodaja nepremičnine začne pri določanju cene. Izkušnje so pokazale, da je previsoko postavljena cena odbijajoča za kupca, kar posledično privede do tega da si onemogočite pritok strank, po drugi strani, pa če je cena postavljena prenizko, boste finančno prikrajšani.
  • Priporočljivo, v nekaterih primerih celo nujno (neatraktivne lokacije nepremičnin, slabo stanje nepremičnine, stiska s časom,…) je, da si pred prodajo vaše nepremičnine poiščete ustrezno strokovno pomoč odvetnika za nepremičnino ali zanesljivo in preverjeno nepremičninsko agencijo.
  • Brez oglaševanje ne bo šlo, tako da je zanj nujno potrebno poskrbeti, kar v večini prevzamejo odvetniške pisarne oziroma nepremičninske agencije (dobro pripravljen oglas je ključ do uspešne prodaje).

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

Nadaljnji postopek pri prodaji nepremičnine, ki sledi potem, ko ste našli kupca in se dogovorili o ceni in ostalih pogojih nakupa je sklenitev predpogodbe (kjer natančno določite kako bo potekala prodaja, kako bo plačana kupnina, ter kje, kdaj in ob morebitni prisotnosti katerih prič bo potekala primopredaja nepremičnine) ali kupoprodajne pogodbe, v katero naj bo vključena pomoč strokovno usposobljene osebe kot je odvetnik za nepremičnine ali zanesljiva nepremičninska agencija.

Kupoprodajna pogodba je vrsta pravnega posla, kjer se prodajalec zavezuje, da bo nepremičnino, ki jo prodaja izročil kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico na njej, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal dogovorjeno kupnino (435.čl. obligacijskega zakonika). Pogoj za pridobitev lastninske pravice je poleg veljavne kupoprodajne pogodbe, ki vsebuje zemljiško knjižno dovolilo in omogoča, je vpis v zemljiško knjigo (ZK). Kupoprodajno pogodbo je potrebno skleniti v pisni obliki ter opraviti overitev podpisov kupca in prodajalca pri notarju (kar se običajno zgodi po plačilu finančnih obveznosti do države).

PLAČILO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNINE IN DOHODNINE OD DOBIČKA IZ KAPITALA

Prodajalec nepremičnine je po prodaji le te, dolžan plačati davek na promet nepremičnin in v določenih primerih tudi dohodnino od dobička iz kapitala (ta se ugotavlja le v primeru, če je bila nepremičnina, ki se prodaja, pridobljena od leta 2002 dalje).

Prodajalec mora vložiti napoved za odmero davka na promet nepremičnin v 15 dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe pri finančnem uradu, na katerem leži nepremičnina. Poleg pogodbe je potrebno priložiti še dokazilo o lastništvu, v primeru, da to ni razvidno iz zemljiške knjige. Odmero davka na promet nepremičnin opravi davčni urad in sicer 2 % od vrednosti nepremičnine. Ko zavezanec poravna plačilni nalog, davčni organ na originalnem izvodu kupoprodajne pogodbe potrdi, da je bil davek odmerjen in plačan. Potrdilo o izvedenem plačilu je namreč pogoj za nadaljnjo overitev podpisov na pogodbi pri notarju in v zadnji fazi tudi vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Prodaja nepremičnine naj poteka v prijetnem vzdušju, brez nepotrebnih skrbi, stroškov, izgube časa in energije. Zato dovolite da v naši odvetniški pisarni poskrbimo, da bo temu res tako in vam pri tem pomagamo.

Call Now ButtonPOKLIČITE