pogodba o odstopu terjatve

Vsak od nas se je gotovo srečal z besedo cesija, vendar mu pomen besede ni bil znan. Besedo cesija lahko povežemo s terjatvami, in sicer je to odstop terjatve do določenega dolžnika, ki predstavlja pogodbeni prenos terjatve z dosedanjega upnika na tretjo osebo. Ta tretja oseba s cesijo postaja novi upnik.

POGODBA O ODSTOPU TERJATVE – CESIJA

Obligacijski zakonik OZ opredeljuje odstop terjatve s pogodbo oziroma cesijo kot pogodbo, s katero odstopnik – upnik – svoje terjatve prenese tretji osebi oziroma prevzemniku terjatve, ta oseba pa s tem postane novi upnik.

Lahko rečemo, da se pri cesiji s pomočjo pogodbe prenese terjatev z enega upnika na drugega.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

POGODBA O ODSTOPU TERJATVE VKLJUČUJE TRI STRANKE

  • Sporazumna razveza pred notarjem je na voljo vsem tistim zakoncem, ki se odločijo za sporazumno ločitev, nimajo skupnih otrok in so se sporazumeli o delitvi skupnega premoženja o tem kdo ostane ali postane najemnik stanovanja in v primeru, da je en zakonec brezposeln ali brez prihodka vendar ne po svoji krivdi, o njegovem preživljanju. Treba je sestaviti notarski zapis v pisni obliki, ki prične veljati z dnem podpisa. Notar pošlje notarski zapis upravni enoti, ki zapiše razvezo zakonske zveze v matični register osem dni po podpisu notarskega sporazuma.
  • Sporazumna razveza pred sodiščem je primerna za zakonce, ki so se sporazumeli o: varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok, njihovih stikih s starši, o delitvi skupnega premoženja (v obliki izvršljivega notarskega zapisa) ter o tem, kdo ostane ali postane podnajemnik v skupnem stanovanju ter o preživljanju tistega zakonca, ki je ne po svoji krivdi ostal brez sredstev preživljanja. Preden sodišče razveže zakonsko zvezo mora doseči in ugotoviti ali je sporazum, ki sta ga dosegla zakonca v skladu in v korist njunih skupnih otrok. V primeru, da sodišče ugotovi, da sporazum ni v skladu s koristjo otrok, predlog za sporazumno razvezo zavrne.
  • Razveljavitev zakonske zveze z tožbo je na voljo tistim zakoncem, ki niso uspeli doseči sporazuma o delitvi skupnega premoženja, o preživljanju zakonca, o bivanju v najemnem stanovanju ter o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s starši. Tožbo lahko vloži eden od zakoncev, razen v specifičnih primerih (navedeni v DZ) tudi vsi tisti, ki imajo za razvezo pravni interes in državni tožilec.

Cesijska pogodba predstavlja pravni posel, v katerega so vključene tri stranke. Prva stranka je cedent ali odstopnik, ki svojo terjatev odstopa drugi stranki. Druga stranka je cesionar ali prevzemnik, pri katerem ima cedent svoj dolg. Cedent lahko dolg odplača v celoti ali delno. Tretja stranka je odstopljen dolžnik. Cedent poplača svoj dolg cesionarju iz odstopljene terjatve odstopljenega dolžnika.

Terjatev se v cesijski pogodbi ne spremeni oziroma njena vsebina ostaja ista, spreminja se samo upnik.

VRSTE TERJATEV, KI SE PRENAŠAJO S CESIJSKO POGODBO OZ. POGODBO O ODSTOPU TERJATVE

Ko upnik sklene cesijsko pogodbo, lahko na njega prenese samo določene terjatve. Nekatere terjatve so z zakonom prepovedane, kot je recimo pravica do odškodnine zaradi smrti bližnje osebe ali hudih telesnih poškodbah ter preživnina. Tiste terjatve ne morejo biti predmet izvršbe, ker so povezane z osebnostjo upnika.

Pri cesiji je treba upoštevati naslednje:

  • prenos nima pravnega učinka, če sta se dolžnik in upnik dogovorila, da upnik nima pravice prenesti terjatev na drugega,
  • prenos učinkuje, če je ob prenosu predložena listina, v kateri je izkazan obstoj terjatve, ki ne vsebuje prepovedi prenosa oziroma če prevzemnik ni vedel za prepoved prenosa,
  • v primeru gospodarske pogodbe prenos učinkuje tudi, če sta se dolžnik in upnik dogovorila, da upnik ne sme prenesti denarne terjatve na drugega.

POMEMBNA DEJSTVA O ODSTOPU TERJATVE ALI CESIJE

Pri cesijski pogodbi se terjatev prenaša od odstopnika na prevzemnika, in sicer v isti obliki, kot je bila do dostopa. To pomeni, da se pravni položaj obeh strank s prenosom ne sme poslabšati.

V bistvu pri prenosu terjatve dolžnikova privolitev ni potrebna. Odstopnik ga namreč mora o odstopu le obvestiti. Sam odstop je stvar cesijske pogodbe med starim in novim upnikom, v katerem dolžnik ne sodeluje.

Cesijska pogodba se v praksi pošlje tudi dolžniku v podpis, vendar mu pogodbe ni treba podpisovati. Nujno je, da se ga kot dolžnika obvesti o cesijski pogodbi oziroma o novem upniku.

Pomembno za prevzemnika pri sklepanju cesijske pogodbe je, da pridobi pooblastilo in dokaze o obstoju terjatve, s katerimi lahko ravna ter uveljavlja svoje pogodbene pravice.

Cesijska pogodba ali pogodba o odstopu terjatve mora vsebovati verodostojno listino, ki dokazuje obstoj dolga v obliki zadolžnice, fakture ali pogodbe, ki jo je odstopnik dolžan izročiti.

V praksi se večkrat zgodi, da upnik svojo terjatev odstopi več osebam in v tem primeru pride do komplikacij. Terjatev dejansko pripada tistemu prevzemniku, ki se je pri dolžniku prvi oglasil.

V vsakem primeru vam svetujemo, da pred podpisom pogodbe o odstopu terjatve ali cesijske pogodbe poiščete pravnega zastopnika, ki bo pripravil ustrezno pogodbo, zaščitil vaše interese ter vam na profesionalen način zagotovil vaše pravice.

Skupna ocena storitve
Ocena: 5, Glasov 1
Call Now ButtonPOKLIČITE