Dober odvetnik za civilno pravo

CIVILNO PRAVO

Civilno pravo je eno od pomembnih področij, s katerim se pri svojem delu zelo pogosto srečuje tudi naša odvetniška pisarna. Vsakodnevno svojim strankam svetujemo na področju sosedskega prava in urejanja meje in služnosti, saj je takšnih sporov res zelo veliko. S pomočjo odvetnika jih je veliko lažje rešiti. Podobno velja tudi za področje dedovanja in določitve nujnih deležev, kjer je zelo priporočljivo poiskati pomoč odvetnika za dedno pravo, ki vam bo najbolje znal svetovati v postopku.

Prav tako pa se pogosto srečujemo tudi z drugimi področji civilnega prava, pripravo različnih odškodninskih zahtevkov in opominov pred izvršbo ali izterjavo, s spori glede delitve premoženja ob ločitvi in podobno. Če potrebujete našo pomoč na kakšnem od teh področij, se obrnite na nas in z veseljem vam bomo strokovno svetovali!

Naša odvetniška pisarna vam lahko svetuje in pomaga na prav vseh področjih civilnega prava ter poskrbi za:

 • sklepanje poslov civilnega prava,
 • zastopanje v različnih postopkih,
 • pripravo dokumentacije,
 • pripravo strokovnega pravnega mnenja,
 • strokovno svetovanje s področja civilnega prava,
 • posredovanje pri dogovarjanju sprtih strani,
 • pripravi predlogov poravnav,
 • zastopanje strank v vseh sodnih postopkih.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

UREDITEV MEJE IN SOSEDSKI SPORI

Civilno pravo ureja tudi odnose med sosedi, med katerimi velikokrat pride do različnih konfliktov in sporov. V takšnih primerih lahko posreduje odvetnik, ki stranki pravno svetuje in sodeluje v pogajanjih med sprtima stranema ter skuša razrešiti spor po izvensodni poti. V primeru, da to ni mogoče, pa stranko zastopa tudi v različnih postopkih na sodišču, po potrebi pripravi tožbo in podobno. Nekateri sosedski spori se vlečejo več let, ne da bi se razrešili. S pomočjo pravnika, ki se dobro spozna na stvarno pravo, lahko takšne spore veliko hitreje razrešite, predvsem pa poskrbite za zaščito vseh svojih pravic in lastnine. Naša odvetniška pisarna vam nudi pravno svetovanje pri različnih zadevah stvarnega oziroma sosedskega prava, kot so:

 • spori glede ureditve meje,
 • nespoznavna meja zaradi odstranitve ali poškodovanja mejnih znamenj,
 • določitev služnosti ali nujne poti,
 • motenje posesti,
 • posestni spori,
 • ureditev gradnje čez mejo,
 • razdelitev oziroma razdružitev solastnine,
 • druge vrste delitev nepremičnin, – vpis v zemljiško knjigo.

DEDNO PRAVO IN SPORI GLEDE DEDIŠČINE

Zapuščina umrlega se lahko deli v skladu z oporoko, ki jo je umrli napisal pred smrtjo, ali pa v skladu z zakonodajo, ki določa tudi tako imenovane nujne deleže, zaradi katerih največkrat prihaja do sporov. Nujni deleži so zakonsko določeni in jih lahko dediči zahtevajo tudi v primeru, če jim umrli v oporoki ni zapustil premoženja oziroma je tega razdelil med druge dediče. Če pride do sporov med dediči ali se vsi dediči ne strinjajo z vsebino oporoke ali sklepom zapuščinske razprave, se ta lahko zelo zavleče. V nekaterih primerih lahko traja celo več let, v tem času pa lastništvo premoženja ni urejeno, zaradi česar to velikokrat tudi ni ustrezno vzdrževano ali je podvrženo spremembam, ki niso po volji zakonitih dedičev. Vsemu temu se lahko izognete, če že pred zapuščinsko obravnavo pridobite pravno mnenje oziroma se obrnete na pomoč odvetnika.

Naša odvetniška pisarna vam lahko svetuje in vas zastopa pri naslednjih zadevah, ki so vezane na dedovanje in dedno pravo:

 • priprava veljavne oporoke,
 • razdelitev premoženja in darilne pogodbe,
 • razdedinjenje dediča v skladu z dopustnimi razlogi,
 • zapuščinski postopki,
 • izpodbijanje oporoke,
 • uveljavljanje nujnega deleža,
 • odpovedi dediščini,
 • priprava dediščinske tožbe.

DRUŽINSKO PRAVO IN DELITEV PREMOŽENJA OB RAZVEZI

V primeru ločitve oziroma razveze je treba poskrbeti tudi za delitev skupnega premoženja, ki je last zakoncev v enakem deležu. Bivša zakonca ali zunajzakonska partnerja se lahko o delitvi skupnega premoženja sicer sporazumno dogovorita, vendar pa jima običajno to ne uspe, saj se ne strinjata s tem, kaj pripada komu od njiju. Zaradi tega pride do nadaljnjih konfliktov, ki jih brez pomoči odvetnika, ki se spozna na to področje, nikakor ni enostavno razrešiti. Naša odvetniška pisarna lahko na vašo željo poskrbi za:

 • delitev skupnega premoženja ob razvezi,
 • sporazumni dogovor glede delitve premoženja ob razvezi,
 • razreševanje sporov glede delitve skupnega premoženja ob razvezi,
 • pogajanja glede delitve premoženja po razvezi,
 • urejanje preživnine in stikov.

IZVRŠBE IN IZTERJAVE

Civilno pravo ureja tudi izvršilne postopke. Z njimi upniki uveljavljajo pravico do povračila terjatev s strani dolžnika. Upnik v skladu z zakonom tako lahko vloži predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega postopka (npr. izvršljiva sodna odločba ali izvršljiv notarski zapis) ali na podlagi verodostojne listine (npr. račun). Pred začetkom postopka je priporočljivo poslati še opomin pred izvršbo, v katerem so navedene tudi vse pravne posledice, če v danem roku ne pride do poplačila terjatev. Sam postopek je sicer razmeroma enostaven, vendar pa dolžnik lahko vloži ugovor na izvršbo ali predlog za njeno ustavitev oziroma omejitev, kar je treba izpodbijati. To najlažje storite s pomočjo pravnika, ki bo za vas pripravil ugovor, prav tako pa vam lahko pomaga tudi pri poizvedbi o dolžnikovem premoženju ter vseh drugih zadevah, ki se tičejo izvršilnega postopka. Odvetnik se bo pred začetkom postopka tudi posvetoval ter vam pojasnil, ali je vlaganje predloga za izvršbo v vašem primeru sploh smiselno (če dolžnik na primer nima premoženja itd.).

Naša odvetniška pisarna vam lahko pravno svetuje glede različnih izvršilnih postopkov, ne glede na to, ali ste se znašli v vlogi upnika ali dolžnika. Naši pravniki so strokovno zelo usposobljeni in vam lahko pomagajo pri:

 • zastopanju upnikov in dolžnikov v vseh izvršilnih postopkih,
 • pripravi opomina pred izvršbo,
 • vlaganju izvršbe na podlagi izvršilnega naslova,
 • vlaganju izvršbe na podlagi verodostojne listine,
 • pripravi ugovora na opomin ali izvršbo,
 • pripravi predloga za ustavitev izvršbe,
 • vlaganju nasprotne izvršbe,
 • izračunu zakonsko določenih zamudnih obresti,
 • vodenju izvensodne poravnave,
 • urejanju zavarovanja terjatve upnika.
Call Now ButtonPOKLIČITE