Vpis v zemljiško knjigo

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Če kupujete nepremičnino, morate poznati osnovno pravilo, kar se lastništva tiče in sicer lastnik nepremičnine ne postanete takrat ko sklenete kupoprodajno pogodbo ali plačate kupnino, temveč ko se kot novi lastnik vpišete v zemljiško knjigo.

Zemljiška knjiga je javna evidenca, ki je javno dostopna vsem in predstavlja vse zakonsko obvezne informacije o nepremičnini. Vpogled, lahko opravi vsakdo in sicer preko spleta na portalu e-sodstvo ali pa se obrnete na pristojno okrajno sodišče in zahtevate izpisek iz zemljiške knjige.

Vpis v zemljiško knjigo je torej za vas bistvenega pomena, saj je v prvi vrsti zakonsko predpisan vpis, ki za vas predstavlja varnost. Vse stvarne pravice, kot so lastninska pravica, hipoteka, služnost itd, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo se pridobijo, omejijo in prenehajo z vpisom, izjemoma, če zakon določa drugače.

Razen, če je dogovorjeno drugače, za vpis v zemljiško knjigo poskrbi pridobitelj pravice oziroma nov lastnik nepremičnine in sicer:

 • pri notarju (notar je ob sestavi in vložitvi zemljiškoknjižnega predloga dolžan pretvoriti listino tudi v elektronsko obliko, izvirnike listin, pa shraniti do pravnomočnosti vpisa,
 • pri odvetniku,
 • pri nepremičninski agenciji, ki je posredovala pri nakupu nepremičnine
 • sami, vendar le v primeru, ko gre za vpis lastninske pravice (želite se vpisati kot lastnik).

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

PREDMET VPISA V ZEMLJIŠKO KNJIGO JE LAHKO;

 • Nepremičnina, kot samostojen predmet stvarnih pravic (zemljiška parcela, objekt ali njegov posamezni del) in njegove povezane pravice, kot so: stavbna pravica, etažna lastnina, služeča nepremičnina, gospodujoča nepremičnina, ter
 • Podatki o nepremičnini.

V zemljiško knjigo se vpisujejo stvarne pravice kot so lastninska pravica, hipoteka, zemljiški dolg, pravica stvarnega bremena in obligacijske pravice, kot so pravice prepovedi in odtujitve, zakupna in najemna pravica, predkupna in odkupna pravica ter posebna pravica uporabe javnega dobra.

Za vpis lastninske ali druge stvarne pravice v zemljiško knjigo je potrebno pridobiti zemljiškoknjižno dovolilo, ki predstavlja neizrecno in nepogojno izjavo čigar pravica se prenaša, spreminja, obremenjuje ali preneha.

KAKO POTEKA VPIS V ZEMLJIŠKO KNJIGO?

 • Preverjanje podatkov o nepremičnini
 • Odmera zemljišča
 • Sklenitev kupoprodajne pogodbe
 • Pridobitev lokacijske informacije
 • Plačilo davka
 • Overitev podpisa
 • Zemljiškoknjižni predlog
 • Vpis v zemljiško knjigo.

Po opravljenih postopkih se je potrebno zglasiti na pristojnem davčnem uradu za odmero davka, ki bo podlaga za vpis v zemljiško knjigo ter overitev podpisa prodajalca pri notarju. Notarsko overjen izvirnik prodajne pogodbe je dokument, ki vam  v zadnji fazi omogoča vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Vpis v zemljiško knjigo je izjemnega pomena, saj so le tako zagotovljene vaše pravice  in znana vsa pravna dejstva o vaši nepremičnini.

V naši odvetniški pisarni nam je mar in se močno zavzemamo, da bi bile vse vaše pravice zagotovljene, zato smo vam pripravljeni odgovoriti na vsa vaša vprašanje in pomagati pri vpisu vaše nepremičnine v zemljiško knjigo in tako opraviti sklepni del posla.

Ocena

Skupna ocena storitve
Ocena: 0, Glasov 0
Call Now ButtonPOKLIČITE