ustanovitev d.o.o.

Naša odvetniška pisarna je prava izbira, če potrebujete pomoč pri ustanovitvi d.o.o. oziroma družbe z omejeno odgovornostjo.

Z našo pomočjo bo ustanovitev d. o. o. veliko lažja, saj vam bomo strokovno svetovali o vseh korakih, vam odgovorili na vsa vprašanja in pomagali pripraviti dokumentacijo ter vse ostalo, kar potrebujete za začetek poslovanja.

Ustanovitev d.o.o. – postopek

Predvsem pa vam bomo na podlagi dolgoletnih izkušenj na področju gospodarskega prava in poznavanja zakonodaje predstavili možnosti, kako se lahko preventivno zavarujete pred različnimi težavami in pastmi, ki vas lahko doletijo na podjetniški poti.

Kako se pripraviti na ustanovitev d. o. o.?

Ustanovitev d. o. o. je pomemben korak, ki terja kar nekaj premisleka. Treba je narediti dober finančni in poslovni načrt ter zbrati čim več informacij o trgu, konkurenci, pa tudi zakonodaji, ki je vezana na ustanavljanje gospodarskih družb in njihovo poslovanje. V Sloveniji je to predvsem Zakon o gospodarskih družbah, ki bi ga moral vsak podjetnik oziroma vsak, ki razmišlja o ustanovitvi d. o. o., dobro poznati.

Še posebej podrobno je pred ustanovitvijo podjetja treba proučiti tudi zakonodajo, ki določa poslovanje na področju, s katerim se boste ukvarjali, saj se tako že vnaprej zaščitite pred različnim kršitvami, inšpekcijskimi nadzori in drugimi nevšečnostmi. Za vsako izvajanje dejavnosti namreč veljajo specifični zakoni in pravilniki, ki jih je treba upoštevati.

To je še toliko bolj pomembno, če bo vaše podjetje delovalo v mednarodnem prostoru, saj se lahko v drugih državah po svetu zakonodaja za določeno področje zelo razlikuje od slovenske. Zato je priporočljivo, da vam glede zakonodaje, ki jo morate poznati in upoštevati, svetuje usposobljen pravnik, ki je specializiran za gospodarsko pravo.

Takšen odvetnik ima specifična znanja in izkušnje iz prakse, zato je svetovalec, kakršnega ob ustanovitvi podjetja vsekakor potrebujete. Svetoval vam bo tako pri sami ustanovitvi podjetja kot tudi kasneje, pri sestavljanju pogodb in sklepanju poslov, zaposlovanju, ravnanjem z osebnimi podatki vaših zaposlenih in strank in tako dalje. Strokovno pravno mnenje vam bo pri poslovanju podjetja velikokrat prišlo še kako prav, zato je že ob ustanovitvi d. o. o. pametno poiskati pravnika ali odvetniško pisarno, ki se spozna na gospodarsko pravo in ki ji lahko popolnoma zaupate.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

Najpogostejša vprašanja ob ustanovitvi d. o. o.

Vsi, ki razmišljajo o ustanovitvi d. o. o., se običajno srečujejo s številnimi vprašanji, dvomi in dilemami, sploh če se prej s podjetništvom še niso ukvarjali. Zanima jih, kakšna mora biti višina ustanovnega kapitala in kdaj je tega treba vplačati ter ali mora biti ta nujno vplačan v denarju. Poleg tega se velikokrat soočajo tudi z vprašanjem, kako poteka ustanovitev d. o. o. v primeru, da družbo želi ustanoviti več oseb, katere listine so potrebne za ustanovitev in katere pravne akte je priporočljivo pripraviti, preden se odločimo za začetek poslovanja. Soočajo se s pripravo in sklepanjem akta o ustanovitvi ter različnih internih aktov, ravnanjem z osebnimi podatki, sploh če so ti občutljive narave, tolmačenjem zakonodaje na tujem trgu, kjer namerava podjetje poslovati itd. Vprašanj, ki se porajajo ob ustanovitvi podjetja, tako nikakor ni malo. če se s takšnimi in podobnimi vprašanji soočate tudi vi, potem je najbolje poiskati pomoč izkušenega strokovnjaka za gospodarsko pravo.

Čeprav danes lahko marsikatero informacijo dobimo na internetu, pa ostaja še veliko takšnih, pri katerih nam relevanten odgovor, na katerega se lahko res zanesemo, poda lahko le strokovnjak za gospodarsko pravo, ki se na to področje spozna in vam lahko iz prve roke pove za različne primere iz prakse, vam pripravi pravno mnenje o določeni zadevi, svetuje ter vam pomaga pri vsem, kar zadeva ustanovitev d. o. o.

Odvetniška pisarna, ki poskrbi za ustanovitev d.o.o.

V primeru, da vas zanimajo pravna vprašanja v zvezi z ustanovitvijo d. o. o., potem vam naša odvetniška pisarna nudi vso potrebno podporo na tem področju. Prav tako pa smo na voljo vsem samostojnim podjetnikom posameznikom, ki bi želeli svoj s. p. preoblikovati v d. o. o. Naša odvetniška pisarna lahko uredi prav vse v zvezi s preoblikovanjem oziroma spremembo statusa družbe na ustrezen način ter skladno z zakonom. Pred začetkom postopka vam vse skupaj tudi podrobno razložimo ter vam predstavimo možnosti, ki so na voljo – obstajata namreč dva različna načina preoblikovanja s. p. v d. o. o., zato je pred začetkom postopka smiselno premisliti, kateri bi bil za vas bolj ugoden.

Pravno svetovanje pri ustanovitvi d. O. O.

Naša odvetniška pisarna vam nudi strokovno pravno svetovanje pri ustanovitvi d. o. o., pa najsi gre za enostavno ali kompleksnejšo obliko družbe z omejeno odgovornostjo, pri kateri je družbenikov več, sta družbenika zakonca ali pa bo vaše podjetje ustanovljeno kot podružnica nekega mednarodnega podjetja.

Naši pravniki vam bodo odgovorili na prav vsa vprašanja, ki so vezana na ustanovitev d. o. o. in zakonodajo, ki določa področje vašega poslovanja. Skrbno bodo preverili, ali za opravljanje vaše dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti veljajo kakšni posebni pogoji oziroma pravilniki, ki se jih morate držati. Razložili vam bodo, kaj vse morate vedeti o osnovnem kapitalu, pomagali pri pripravi akta o ustanovitvi ter vsem ostalem, kar je potrebno za ustanovitev podjetja ter za uspešen začetek poslovanja.

Tako boste ustanovitev d. o. o. ne le veliko hitreje izpeljali, ampak boste tudi bolje pripravljeni na poslovanje in morebitne pasti, ki vas čakajo na poslovni poti. Tako se jim boste lažje izognili ter poslovali bolj uspešno. Svetujemo vam pri:

 • ustanavljanju gospodarske družbe (d. o. o., d. n. o, d. d. …),
 • pri izpolnjevanju dodatnih pogojev, ki so vezani na dejavnost, ki jo bo vaše podjetje opravljalo,
 • vplačilu osnovnega kapitala,
 • stvarnih vložkih v družbo,
 • ustanavljanju gospodarske družbe, če je družbenikov več,
 • ustanavljanju podružnice tuje gospodarske družbe,
 • pripravi dokumentacije in pravnih aktov,
 • pripravi in sklepanju pogodb,
 • notranji organizaciji,
 • poslovanju in vodenju gospodarskih družb,
 • pogajanjih za posle,
 • javnih naročilih,
 • razumevanju dokumentacije za različne razpise,
 • pripravi dokumentacije za različne razpise,
 • sklepanju zavarovanj in posojil,
 • varstvu osebnih podatkov,
 • spremembi osnovnega kapitala,
 • združitvah in prevzemih,
 • delitvah gospodarskih družb,
 • statusnih preoblikovanjih,
 • konfliktih in gospodarskih sporih,
 • izterjavah,
 • prenehanju gospodarskih družb,
 • tolmačenju zakonodaje.

Ocena

Zapisi na blogu iz kategorije gospodarskega prava

Švicarski franki – ali se vam splača imeti valuto CHF

Švicarski franki so tuja valuta, ki je veljala do leta 2008, za zelo stabilno. Švicarski franki so predstavljali nizko valutno tveganje .

Bančno pravo

Bančno pravo je pravo, ki izhaja iz poslovanja s finančnimi in bančnimi trgi. Ureja ga Zakon o bančništvu. Glavni namen bančnega prava je, da definira in ureja dobre prakse v bančništvu ter služi kot pravni pripomoček za dobro vedenje dejavnosti bank in finančnih inštitucij.

Notarska oporoka in cena oporoke pri notarju

Cena oporoke pri notarju se razlikuje glede na kompleksnost oporoke. Naš odvetnik vam bo pripravil oporoko, ki jo bo nato overil naš notar.

Skupna ocena storitve
Ocena: 5, Glasov 1
POKLIČITE