Odvetnik za ločitve

Ločitev je zagotovo ena težjih odločitev in hkrati ena najbolj čustvenih ter stresnih situacij v življenju. Pri tem vam lahko olajša ločitveni postopek specializiran odvetnik za ločitve in delitev premoženja. Razlogov za ločitev je veliko, saj je vsak primer zgodba zase in ravno tako ima svojo zgodbo vsak zakonec.

ODVETNIK ZA LOČITEV JE NUJNA ODLOČITEV

Ločitev ljudem predstavlja razpad družine, ki je za večino nas neprecenljive vrednosti, katero želimo ohraniti. A včasih preprosto ne gre drugače in je ločitev edina smiselna odločitev, saj prinaša mnogo več koristi za celotno družino in vsakega družinskega člana posebej. Dober odvetnik za ločitev bo vsekakor vaša prava izbira.

Novi Družinski zakonik (DZ) , ki ureja zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, razmerja med starši in otroki, oblike pomoči države pri težavah partnerskega in družinskega življenja, ukrepe za varstvo koristi otroka ter preživljanje, posvojitev in ureditev skrbništva, določa, da sme vsak zakonec v primeru, da je zakonska zveza iz katerega koli razloga nevzdržna, zahtevati razvezo zakonske zveze.

Pri vsaki novi odločitvi in ob vsaki novo nastali situaciji, kot je zagotovo tudi ločitev, je izjemnega pomena, da razpolagamo z vsemi potrebnimi informacijami, ki nam lahko olajšajo celoten postopek razveze zakonske zveze ter, da se povežemo s tistimi osebami, ki nas razumejo, podpirajo in nam na poti ločitve pomagajo.

Odvetnik za ločitev je tista oseba, ki vam bo v postopku ločitve v veliko strokovno in pravno pomoč ter hkrati podporo. S pravnimi nasveti, odgovori na vaša vprašanja in vsemi podrobnostmi povezanimi z ločitvenim postopkom vam bo tako lahko prihranjeno marsikaj. Prvo in najpogosteje zastavljeno vprašanje zakoncev, ki se odločijo za razvezo zakonske zveze na katerega vam bo lahko odgovoril vaš odvetnik za ločitev je kako in kje začeti ločitveni postopek.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

NA KAKŠEN NAČIN IN KJE SE LAHKO LOČIM S POMOČJO ODVETNIKA ZA LOČITEV?

 • Sporazumna razveza pred notarjem je na voljo vsem tistim zakoncem, ki se odločijo za sporazumno ločitev, nimajo skupnih otrok in so se sporazumeli o delitvi skupnega premoženja o tem kdo ostane ali postane najemnik stanovanja in v primeru, da je en zakonec brezposeln ali brez prihodka vendar ne po svoji krivdi, o njegovem preživljanju. Treba je sestaviti notarski zapis v pisni obliki, ki prične veljati z dnem podpisa. Notar pošlje notarski zapis upravni enoti, ki zapiše razvezo zakonske zveze v matični register osem dni po podpisu notarskega sporazuma.
 • Sporazumna razveza pred sodiščem je primerna za zakonce, ki so se sporazumeli o: varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok, njihovih stikih s starši, o delitvi skupnega premoženja (v obliki izvršljivega notarskega zapisa) ter o tem, kdo ostane ali postane podnajemnik v skupnem stanovanju ter o preživljanju tistega zakonca, ki je ne po svoji krivdi ostal brez sredstev preživljanja. Preden sodišče razveže zakonsko zvezo mora doseči in ugotoviti ali je sporazum, ki sta ga dosegla zakonca v skladu in v korist njunih skupnih otrok. V primeru, da sodišče ugotovi, da sporazum ni v skladu s koristjo otrok, predlog za sporazumno razvezo zavrne.
 • Razveljavitev zakonske zveze z tožbo je na voljo tistim zakoncem, ki niso uspeli doseči sporazuma o delitvi skupnega premoženja, o preživljanju zakonca, o bivanju v najemnem stanovanju ter o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s starši. Tožbo lahko vloži eden od zakoncev, razen v specifičnih primerih (navedeni v DZ) tudi vsi tisti, ki imajo za razvezo pravni interes in državni tožilec.

Zlasti v primeru, ko zakonca ne uspeta doseči sporazuma o razvezi njune zakonske skupnosti, je odvetnik za ločitev zagotovo najbolj priporočljiva in primerna oblika pomoči in podpore, a tudi sicer je zaradi zagotavljanja občutka varnosti ob sprejemanju tako pomembne odločitve in vseh pravic ter pravnih posledic, ki se navezujejo na ločitveni postopek, odvetnik za ločitev zagotovo modra izbira.

Odkar je v veljavi DZ imajo zakonci možnost po lastni volji razdeliti premoženje ter določiti katero premoženje sodi v skupno premoženje in katero v posebno premoženje zakonca, in sicer v obliki predporočne pogodbe, če pa se zakonca za sklenitev tovrstne pogodbe ne odločita, zanju še vedno velja da v njuno skupno premoženje sodijo vse premoženjske pravice, pridobljene v času trajanja življenjske skupnosti.

Odvetnik za ločitev vam svetuje in odgovarja na naslednja najpogostejša vprašanja pri ločitvi, ki se nanašajo na delitev premoženja:

 • Kaj sodi v skupno premoženje zakoncev?
 • Kaj sodi v posebno premoženje zakoncev?
 • V kakšni obliki je možno skleniti dogovor o delitvi premoženja?
 • Ali so potrebni dokazi o lastništvu premoženja in kako jih pridobiti?
 • Kako si zakonci razdelijo obveznosti in dolgove, kot so krediti, posojila in podobno?
 • Kako razdeliti skupno premoženje?
 • Ali lahko delitev skupnega premoženja zahteva tudi tretja oseba?
 • Koliko časa traja ločitveni postopek?
 • Kakšni stroški so povezani z ločitvenim postopkom?

Dodelitev otrok  v varstvo in vzgojo otrok ter njihovo preživljanje ter vsa nesoglasja, vprašanja in dileme, ki se nanj navezujejo je druga najpogostejša oblika pravne pomoči, ki vam jo nudi odvetnik za ločitev v primeru razveze zakonske skupnosti.

ODVETNIK ZA LOČITVE POMAGA TUDI NA PODROČJU SKRBNIŠTVA ZA OTROKE, PREŽIVNINI IN PREŽIVLJANJU

Zagotovo je odločitev o razvezi zakonske zveze težka in mora biti izključno svobodna odločitev, kajti ključnega pomena je, da bo oseba z ločitvijo lahko živela mirno, polno in svobodno. A vsaka odločitev je prava odločitev in je mnogo lažja takrat, ko razpolagamo z vsemi dejstvi, informacijami, pripadajočimi pravicami in istočasno obveznostmi, ter vso potrebno podporo in razumevanje, ki nas tekom sicer neprijetnega postopka ločitve ohranjajo samozavestnejše, močnejše in odločnejše v veri, da je naša odločitev prava odločitev. In ravno tu vam lahko pomaga in svojo vlogo strokovno odigra odvetnik za ločitev. Naša odvetniška pisarna je v tem primeru zagotovo vaša prava izbira.

Ocena

Skupna ocena storitve
Ocena: 4.8, Glasov 11
Call Now ButtonPOKLIČITE