najemna pogodba

Najemna pogodba

Najemna pogodba je pravni dokument, ki predstavlja dogovor med dvema strankama – najemnikom in najemodajalcem. Gre za dvostranski pravni posel, s katerim najemodajalec nepremičnino ali premičnino v uporabo preda najemniku, ta pa je dolžan plačati najemnino.

Delitev premoženja

Delitev premoženja pri ločitvi ali razvezi zakonske zveze urejata Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter Obligacijski zakonik. Ločitev delitev premoženja. Pri delitvi premoženja ob ločitvi se upošteva, kakšen delež je prispeval vsak zakonec. Ločitev delitev premoženja.

Call Now ButtonPOKLIČITE