Redna odpoved delovnega razmerja

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI

Odpoved delovnega razmerja, oziroma odpoved pogodbe o zaposlitvi je pravni institut, s katerim lahko ena pogodbena stranka (delodajalec ali delavec), neodvisno od druge stranke doseže prenehanje pogodbe o zaposlitvi, s čimer se prekine delovno razmerje. Postopke odpovedi delovnega razmerja opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih.

Pogodbo o zaposlitvi lahko odpove delodajalec ali delavec. Kadar odpoved poda delodajalec lahko to stori kot;

 • Redna odpoved delovnega razmerja,
 • izredna odpoved delovnega razmerja.

V tokratnem članku si bomo podrobneje pogledali zakonitosti redne odpovedi delovnega razmerja. Razlogi (ki so navedeni v Zakonu o delovnih razmerjih) zaradi katerih lahko delodajalec redno odpove pogodbo o zaposlitvi morajo biti utemeljeni (neutemeljene razloge za redno odpoved določa 90. člen ZDR – 1) in so naslednji:

 • Poslovni razlog: ko delodajalec ne potrebuje več delavca za opravljanje predhodno dogovorjenega dela, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov, ki so nastale na strani delodajalca. V praksi se to največkrat zgodi zaradi spremenjenih okoliščin na trgu, novo nastalih sprememb v delovnem procesu, sprememb dejavnosti in drugo. Delavec ima pravico se obrniti na sindikat in prositi, da podajo o nastali situaciji svoje mnenje.
 • Razlog nesposobnosti: delodajalec oceni in v skladu z zakonom odloči, da delavec ni dosegel pričakovanih delovnih rezultatov, dela ni opravil pravočasno, strokovno in v skladu z dogovorom in tako ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz delovnega razmerja. Razlog nesposobnosti je torej lahko subjektivne ali objektivne narave. Subjektivna nesposobnost delavca je, ko delavec ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov (ne opravlja dela pravočasno, kvalitetno in strokovno). Objektivna delavčeva sposobnost pa je prisotna takrat, kadar sam delavec ni, oziroma ne more biti odgovoren zanje. Tudi v tem primeru, lahko delavec prosi za mnenje sindikata.
 • Krivdni razlog: kadar gre za kršenje pogodbene obveznosti ali katere druge obveznosti iz delovnega razmerja. Delodajalec je v tem primeru dolžan dokazati razloge, zaradi katerih je bilo odpovedano delovno razmerje. Pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov mora delodajalec delavca opozoriti na izpolnjevanje delovnih obveznostih ter o možnostih odpovedi v primeru kršitve.
 • Nezmožnost opravljanja dela: pod pogoji navedenimi v pogodbi o zaposlitvi zaradi invalidnosti v skladu z predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov ter urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz razloga nezmožnosti mora delodajalec delavcu v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh dni, omogočiti zagovor.
 • Neuspešno opravljeno poizkusno delo.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

Ne glede na to kakšen je razlog za redno odpoved delovnega razmerja mora biti ta napisana v pisni obliki, celoten postopek pa pravilno izpeljan. Pogodba se mora odpovedati najkasneje v 6. mesecih od nastanka utemeljenega razloga.

KDAJ REDNA ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA NI MOŽNA?

 • Delodajalec ne sme dati odpoved delovnega razmerja starejšemu delavcu (od leta 2017 je določena starost 58 let), oziroma delavcu, ki mu do upokojitve manjka do 5 let pokojninske dobe.
 • Kadar so razlogi za odpoved neutemeljeni (ti so določeni v 90.členo ZDR – 1).

OBVEZNOSTI DELODAJALCA PO ODPOVEDI DELOVNEGA RAZMERJA:

Naslednji dan po vročeni odpovedi začne teči odpovedni rok. Po preteku odpovednega roka, pogodba o zaposlitvi preneha. Delodajalec, ki delavcu redno odpove pogodbo, mora ob začetku teka odpovednega roka obvestiti ZRSZZ.

NA KAKŠEN NAČIN SE VROČA REDNA ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA?

Odpoved delovnega razmerja se vroča na naslednje načine:

 • Osebno v prostorih delodajalca,
 • s priporočeno pošiljko s povratnico
 • z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu, ki je dostopno delavcu.

Redna odpoved delovnega razmerja, terja nekaj previdnosti, strokovnosti in izkušenj v izogib morebitnih zapletov v prihodnosti, zato vam svetujemo, da se posvetujete z nami. Naša odvetniška pisarna je tu za vas, zato ne odlašajte!

Skupna ocena storitve
Ocena: 0, Glasov 0
Call Now ButtonPOKLIČITE