Pritožba zoper sklep v upravnem sporu je pravno sredstvo, ki ga lahko posameznik ali organizacija uporabi, če se ne strinja s sklepom ali odločitvijo, ki jo je izdala upravna institucija. Upravni spor se nanaša na pravni postopek, v katerem se preverja zakonitost in pravilnost odločitve upravne institucije. Namen tega postopka je zagotoviti pravno varstvo posameznikov pred morebitnimi nepravilnostmi ali kršitvami s strani upravnih organov.

Kdaj je ustrezen čas za pritožbo zoper sklep v upravnem sporu?

Ustrezen čas za pritožbo zoper sklep v upravnem sporu je v predpisanem roku, ki je naveden na prejeti odločbi s strani upravne enote, občine, ministrstva ali drugega državnega organa.

Kaj je upravni spor?

Upravni spor je sodni postopek, ki ga lahko sproži vsak, in sicer zoper odločitve raznih državnih organov (ministrstva), občin ali drugih nosilcev javnih pooblastil. Gre torej za spor med stranko oziroma strankami ter upravno oblastjo.

Kaj je najpogosteje predmet upravnega spora?

Predmet spora so najpogosteje razne odločbe (o stavbnem nadomestilu, nedodelitvi brezplačne pravne pomoči, rubežu, denacionalizaciji) in sklepi o davčni izvršbi ter drugo.

Kje se odvija pritožba zoper sklep v upravnem sporu?

Pritožbo se vloži na okrajno sodišče.

Kaj sledi po pritožbi zoper sklep v upravnem sporu?

Po pritožbi zoper sklep v upravnem sporu sledi odločba s strani upravnega organa oziroma upravne oblasti.

Kako se ustrezno pripraviti na pritožbo zoper sklep v upravnem sporu?

Na pritožbo zoper sklep v upravnem sporu se ustrezno pripravite tako, da zberete vso pomembno dokumentacijo, ki je predmet vašega primera, ter jo skupaj s tožbo pošljete ali osebno dostavite na sodišče.

Ravno tako je pomembno, da natančno opišete svojo situacijo, navedete vse razpoložljive dokaze in podate predlog, kako želite, da se situacija reši. Koristno je, da beležite in dokumentirate časovnico vseh dogajanj in pomembnih informacij. Lahko predlagate tudi priče in sodnega izvedenca.

Ali si je treba v primeru pritožbe zoper sklep v upravnem sporu priskrbeti pravno pomoč?

Ni nujno, je pa zagotovo zaželeno in priporočeno, kajti dejstvo je, da bosta potek obravnave in končni rezultat odvisna od ustrezne informiranosti, strokovne pomoči ter priprave na celoten postopek pritožbe zoper sklep v upravnem sporu.

Ocena

bančno pravo

Bančno pravo

Bančno pravo je pravo, ki izhaja iz poslovanja s finančnimi in bančnimi trgi. Ureja ga Zakon o bančništvu. Glavni namen bančnega prava je, da definira in ureja dobre prakse v bančništvu ter služi kot pravni pripomoček za dobro vedenje dejavnosti bank in finančnih inštitucij.

oporoka pri notarju

Notarska oporoka in cena oporoke pri notarju

Cena oporoke pri notarju se razlikuje glede na kompleksnost oporoke. Naš odvetnik vam bo pripravil oporoko, ki jo bo nato overil naš notar.

gradbeno dovoljenje

Gradbeno dovoljenje

Gradbeno dovoljenje je odločba, ki jo izda pristojna upravna enota na območju, na katerem se nahaja parcela ali nepremičnina, za katero se uveljavlja gradbena pravica.

gradbena pogodba

Gradbena pogodba

Kaj mora vsebovati gradbena pogodba? Katera določila je pomembno vključiti v gradbeno pogodbo?

odpoved pogodbe

Odpoved pogodbe o zaposlitvi in vzorec

Odpoved pogodbe mora biti pravilno urejena. Odpoved pogodbe se razlikuje glede na vrsto sklenjene pogodbe.

prodaja zaščitene kmetije

Prodaja zaščitene kmetije

Prodaja zaščitene kmetije poteka prek upravne enote, in sicer mora lastnik za prodajo ponudbo predložiti na upravno enoto tistega območja, na katerem kmetija leži.

odsvojitev poslovnega deleža

Odsvojitev poslovnega deleža

Odsvojitev poslovnega deleža je postopek, v katerem družbenik svoj poslovni delež proda oziroma ga odsvoji na katerikoli drug način.

Krediti v švicarskih frankih in odvetnik

Krediti v švicarskih frankih so dosegli s sodbo ničnost posojilne pogodbe. Naš odvetnik za kredite v švicarskih frankih vlaga učinkovite tožbe.

Prepis podjetja

Prepis podjetja

Prepis podjetja je postopek, v katerem se pravna oseba prepiše na drugega lastnika, ki je lahko družinski član ali pa tretja oseba.

kako izseliti partnerja ali najemnika

Kako izseliti partnerja ali najemnika

Kako izseliti partnerja ali najemnika? Če ste se znašli v situaciji, ko želite izseliti partnerja ali najemnika, je naš odvetnik pravi za vas.

motenje posesti

Motenje posesti

Motenje posesti se torej pojavi takrat, ko tretja oseba omejuje posestnika pri izvajanju svoje posesti, kar je prepovedano.

DELITEV PODJETJA OB LOČITVI

Delitev podjetja ob ločitvi

Odvetnik za delitev podjetja ob ločitvi vam bo lahko pravno pomagal, da se bo premoženje, ki ga imata zakonca v podjetju, pravilno porazdelilo.

Call Now ButtonPOKLIČITE