PRITOŽBA ZOPER SKLEP V UPRAVNEM SPORU

Kaj je upravni spor?

Upravni spor je sodni postopek, ki ga lahko sproži vsak, in sicer zoper odločitve raznih državnih organov (ministrstva), občin ali drugih nosilcev javnih pooblastil. Gre torej za spor med stranko oziroma strankami ter upravno oblastjo.

Kaj je najpogosteje predmet upravnega spora?

Predmet spora so najpogosteje razne odločbe (o stavbnem nadomestilu, nedodelitvi brezplačne pravne pomoči, rubežu, denacionalizaciji) in sklepi o davčni izvršbi ter drugo.

Kdaj je ustrezen čas za pritožbo zoper sklep v upravnem sporu?

Ustrezen čas za pritožbo zoper sklep v upravnem sporu je v predpisanem roku, ki je naveden na prejeti odločbi s strani upravne enote, občine, ministrstva ali drugega državnega organa.

Kje se odvija pritožba zoper sklep v upravnem sporu?

Pritožbo se vloži na okrajno sodišče.

Kaj sledi po pritožbi zoper sklep v upravnem sporu?

Po pritožbi zoper sklep v upravnem sporu sledi odločba s strani upravnega organa oziroma upravne oblasti.

Kako se ustrezno pripraviti na pritožbo zoper sklep v upravnem sporu?

Na pritožbo zoper sklep v upravnem sporu se ustrezno pripravite tako, da zberete vso pomembno dokumentacijo, ki je predmet vašega primera, ter jo skupaj s tožbo pošljete ali osebno dostavite na sodišče.

Ravno tako je pomembno, da natančno opišete svojo situacijo, navedete vse razpoložljive dokaze in podate predlog, kako želite, da se situacija reši. Koristno je, da beležite in dokumentirate časovnico vseh dogajanj in pomembnih informacij. Lahko predlagate tudi priče in sodnega izvedenca.

Ali si je treba v primeru pritožbe zoper sklep v upravnem sporu priskrbeti pravno pomoč?

Ni nujno, je pa zagotovo zaželeno in priporočeno, kajti dejstvo je, da bosta potek obravnave in končni rezultat odvisna od ustrezne informiranosti, strokovne pomoči ter priprave na celoten postopek pritožbe zoper sklep v upravnem sporu.

Ocena

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE