prepis nepremičnine

Če razmišljate o prepisu svoje nepremičnine na otroka, je najbolje, da z njim sklenete darilno pogodbo. Pri sklepanju darilne pogodbe s sorodnikom prvega dednega reda je isti oproščen plačila davka na promet z nepremičninami oziroma na darilo. V primeru, da opravimo prepis nepremičnine na otroka in drugega otroka izpustimo, lahko drugi otrok izpodbija darilno pogodbo v primeru smrti staršev in zahteva nujni delež pri dedovanju premoženja. Darila se namreč po Zakonu o dedovanju vštevajo v dedni delež. V kolikor pa želite, da se zaščiti otroka na katerega boste naredili prepis nepremičnine na otroka pred morebitnim drugim otrokom, ki ima pravico do nujnega deleža, pa predlagamo, da sklenete kupoprodajno pogodbo.

Vsekakor priporočamo overitev darilne pogodbe za prepis nepremičnine pri notarju ter skrajno pazljivost pri njeni sestavi, v izogib morebitnemu izpodbijanju darilne pogodbe.

Želite prepisati nepremičnino na otroka?

Če razmišljate o prepisu svoje nepremičnine na otroka, je najbolje, da z njim sklenete darilno pogodbo. Pri sklepanju darilne pogodbe s sorodnikom prvega dednega reda je isti oproščen plačila davka na promet z nepremičninami oziroma na darilo. V primeru, da opravimo prepis nepremičnine na otroka in drugega otroka izpustimo, lahko drugi otrok izpodbija darilno pogodbo v primeru smrti staršev in zahteva nujni delež pri dedovanju premoženja. Darila se namreč po Zakonu o dedovanju vštevajo v dedni delež. V kolikor pa želite, da se zaščiti otroka na katerega boste naredili prepis nepremičnine na otroka pred morebitnim drugim otrokom, ki ima pravico do nujnega deleža, pa predlagamo, da sklenete kupoprodajno pogodbo.

Postopek prepisa nepremičnine na otroka 

Lastninske pravice na nepremičnini oziroma prepis nepremičnine na otroka je možno urediti na več načinov. Podlago za prepis nepremičnine na otroka največkrat predstavlja sklenitev kupoprodajne pogodbe, s katero urejamo prenos lastninske pravice. Sam postopek prenosa lastninske pravice je včasih lahko zapleten, ker so cene prepisa nepremičnine odvisne od različnih dejavnikov, zahtevana dokumentacija za prepis nepremičnine pa včasih težko razumljiva. Vsekakor vam svetujemo, da se v primeru sklepanja pravnega posla v zvezi z nepremičnino obrnete na odvetnika za nepremičnine, ki vam bo pomagal in pravno svetoval pri prenosu lastninskih pravic. Pravni strokovnjak bo tudi v vašem imenu preveril nepremičnino in odkril morebitne zaplete, kot je obstajanje tuje pravice na nepremičnini ali zastava nepremičnine.

Stroški prepisa nepremičnine na otroka

Kot osnovo za prenos lastninske pravice najprej poglejmo strošek sestave pogodbe. Poleg sestave kupoprodajne pogodbe nastanejo tudi stroški vpisa spremembe lastništva v zemljiško knjigo ZK ter notarski stroški overitve listin. Sama cena prepisa nepremičnine na otroka je odvisna od višine davka. Plačilo davka pa je odvisno od vrste sklenjene pogodbe.

Pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe je treba namreč plačati davek na promet z nepremičninami.

Pri sklenitvi darilne pogodbe pa je obdarjenec oproščen davka na promet z nepremičninami, če je to sorodnik, izenačen dediču prvega dednega reda, ali sam dedič. Darovalec izvede prenos lastninske pravice na nepremičnini na svojega obdarjenca.

Na koncu je treba prepis nepremičnine na otroka obvezno vpisati v zemljiško knjigo ZK.

Potek prepisa stanovanja ali hiše na no otroka in okvirne cene

Postopek, pri katerem lastništvo nepremičnine preide s trenutnega lastnika nepremičnine na pridobitelja, predstavlja prepis nepremičnine. Pri tem gre za sklepanje pravnih poslov oziroma sklepanje prodajnih ali darilnih pogodb. Postopek prepisa nepremičnine na otroka je zaključen z vpisom pridobitelja v zemljiško knjigo ZK.

Potrebna dokumentacija za prepis nepremičnine na otroka:

 • Kupoprodajna pogodba za nepremičnino
 • Izpis iz zemljiške knjige ZK
 • Potrdilo o namenski rabi zemljišča
 • Napoved za odmero davka na promet nepremičnine
 • Vloga za izdajo potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice

Cena prepisa nepremičnine na otroka  je odvisna od vrste pogodbe in vrste nepremičnine ter se določa na podlagi individualne ponudbe.

Koraki prepisa nepremičnine na otroka:

 • Izbira primerne pogodbe (prodajna, darilna, menjalna pogodba)
 • Pregled vpisanih pravic v ZK
 • Plačilo davka od transakcij
 • Notarski stroški overitve listin
 • Stroški pridobitve dokumentacije iz UE
 • Primopredaja nepremičnine
 • Plačilo stroškov prepisa nepremičnine (takse, davki)
 • Stroški zemljiškoknjižnega vpisa – vpis novega lastnika v ZK

Okvirne cene brez davkov, taks, notarskih storitev ter energetskih izkaznic:

 • Cena prepisa etažno vpisanega stanovanja: cca 240 EUR
 • Prepis parcele oziroma stavbnega zemljišča: cca 220 EUR
 • Prepis stanovanjske hiše: cca 280 EUR

 

Končni cilj prenosa lastninskih pravic pri prepisu nepremičnine na otroka je vpis novega lastnika v ZK in izročitev oziroma primopredaja nepremičnine. V tem trenutku pridobitelj dobi nepremičnino v posest v stanju, ki je v pogodbi dogovorjeno, predajo se mu ključi in se pripravi primopredajni zapisnik. V primopredajnem zapisniku so popisani števci za elektriko, vodovod, telefon ipd. Upravitelja, elektro podjetje in ostale udeležence je treba obvestiti o novem lastniku, ki bo v prihodnje plačeval obratovalne stroške. Pri prepisu nepremičnine na otroka vam lahko pomaga naš odvetnik za nepremičnine in nepremičninsko pravo.

 

Skupna ocena storitve
Ocena: 5, Glasov 1

 

 

 

 

prodaja zaščitene kmetije

Prodaja zaščitene kmetije

Prodaja zaščitene kmetije poteka prek upravne enote, in sicer mora lastnik za prodajo ponudbo predložiti na upravno enoto tistega območja, na katerem kmetija leži.

Davek na premoženje

Davek na premoženje je davek, ki ga plačujejo fizične osebe glede na svoje premoženje, če imajo v lasti več kot eno nepremičnino, ne glede na njeno velikost. Davek na premoženje se ne plača v primeru, ko lastnik in družinski člani stalno prebivajo v nepremičnini in ta ni večja od 160 m2.

Izpraznitev nepremičnine ali deložacija

Izvršba za izpraznitev nepremičnine oziroma deložacija poteka tako, da izvršitelj naredi izročitev nepremičnine v posest upniku, ki je sprožil postopek deložacije.

Davek na nepremičnine

Davek na nepremičnine je vrsta davka, ki ga plačajo lastniki nepremičnin in se obračunava glede na vrednost ter vrsto nepremičnine.

Izplačilo solastnika nepremičnine

Kakšni so razlogi za izplačilo solastnika nepremičnine? Največkrat sta prisotna dva razloga, in sicer dedovanje ali ločitev oz. prekinitev zunajzakonske skupnosti, lahko pa so prisotni tudi drugi razlogi.

Kupoprodajna pogodba za nepremičnino

Kupoprodajna pogodba za nepremičnino pride v poštev pri prodaji vseh vrst nepremičnin, ne glede na to, ali gre za prodajo hiše, stanovanja ali poslovnega prostora.

prodaja solastniškega deleža kmetijskega zemljišča

Prodaja solastniškega deleža kmetijskega zemljišča

Prodaja solastniškega deleža kmetijskega zemljišča je kompleksen postopek, ki zahteva skrbno načrtovanje ter upoštevanje številnih pravnih, finančnih in logističnih vidikov.

Skrita stvarna napaka nepremičnine

Odvetnik lahko vloži opomin ali tožbo zaradi skrite stvarne napake nepremičnine. Skrita stvarna napaka nepremičnine je pogost pojav.

Služnostna pot in nujna pot

Nujna pot je stvarna pravica, ki jo ima oseba na tuji stvari. Pogodba o služnosti poti omogoča osebi pravico, da ima določeno oblast na stvari, vendar je ne smemo enačiti z lastninsko pravico.

Nakup nepremičnine v Avstriji

NAKUP NEPREMIČNINE V AVSTRIJI. Na kaj morate biti pozorni, ko se odločate za nakup nepremičnine v Avstriji?

Nakup nepremičnine v Italiji

Kakšne možnosti imate pri nakupu nepremičnine v Italiji? Nakup nepremičnine v Italiji je nekaj, s čimer se spogleduje vse več Slovencev.

Hipoteka na nepremičnine

Hipoteka na nepremičnini

Hipoteka je pravna obremenitev nepremičnine, ki se uporablja kot zavarovanje za izpolnitev dolžnikovega dolga ali obveznosti do upnika.

Call Now ButtonPOKLIČITE