Odvetnik za nepremičnine

Odvetnik za nepremičnine mora biti pravni strokovnjak na področju nepremičninskega prava, sestavljenega iz številnih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki pa so za večino laikov nepoznani, nerazumljivi ali nejasni.

NAKUP ALI PRODAJA NEPREMIČNINE S POMOČJO ODVETNIKA ZA NEPREMIČNINSKO PRAVO

Odvetnik za nepremičninsko pravo oz. odvetnik za nepremičnine se mora spoznati predvsem na gradbeno pravo. Za sklepanje nepremičninskega posla ali urejanja lastništva je priporočljivo, v večini primerov celo nujno, da si ob tem poiščete ustrezno strokovno in zaupanja vredno osebo, kar naš odvetnik za nepremičnine oziroma odvetnik za nepremičninsko pravo zagotovo je.

Odvetnik za nepremičninsko pravo mora biti pravni strokovnjak za nepremičnine tudi na ostalih pravnih področjih. Nepremičninsko pravo, je torej sklop stanovanjskega prava, služnostnega prava, emisijskega prava, pravne ureditve stvarnega užitka, zastavne pravice, zemljiškega dolga in različnih ostalih razmerij. Posli povezani z nepremičninami, ne glede na to ali gre za nakup, prodajo ali menjavo le te, potrebujejo premišljen pristop, ustrezno pripravo, znanje in strokovnost ter obilo potrpežljivosti, časa in energije. Enako velja za urejanje lastništev med več lastniki na kmetijskem posestvu, stanovanju, hiši ali parceli.

Kaj vse lahko za vas stori odvetnik za nepremičnine?

 • odvetnik za nepremičnine strankam pojasni oziroma pomaga pri lažjem razumevanju ključnih zakonskih in podzakonskih predpisov.
 • odvetnik za nepremičnine vas seznani ali drugam napoti po podatke o trenutnih razmerah na trgu nepremičnin.
 • odvetnik za nepremičninsko pravo predstavi obveznosti, dolžnosti in pravne posledice ob sklenitvi pravnega posla.
 • odvetnik za nepremičninsko pravo vam pojasni realno stanje vašega posla glede na trenutno stanje trga nepremičnin in predstavi realna pričakovanja, prednosti in slabosti vašega primera.
 • odvetnik za nepremičninsko pravo predstavi plan pravnega posla in na vašo željo predlaga (v primeru, da gre za nakup ali prodajo) primerno in ustrezno prodajno ceno.
 • odvetnik za nepremičninsko pravo v primeru nakupa parcele in gradnje poskrbi za pravilnost postopkov pri urejanju prostorskega načrtovanja, odnose z sosednjimi parcelami ali stanovalci.
 • odvetnik za nepremičnine preveri pravno stanje nepremičnine, ali je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo, kdo je njen lastnik, ali je ta obremenjena s hipoteko, služnostjo, odkupno pravico in podobno (vpogled v Zemljiško knjigo je sicer na voljo vsakomur).
 • odvetnik za nepremičnine za vas vloži tožbo za motenje posesti.
 • odvetnik za nepremičnine  vam pomaga pri urejanju pravic in obveznosti glede najmene pogodbe.
 • odvetnik za nepremičnine  pripravi mnenja s področja motenja posesti, varstva posesti in pravice do posesti.
 • odvetnik za nepremičninsko pravo v primeru nakupa ali prodaje vaše nepremičnine, sestavi kupoprodajno pogodbo, ki za stranko predstavljala popolno varnost.
 • odvetnik za nepremičninsko pravo pomaga pri pridobitvi vseh potrebnih listin za sklenitev pravnega posla.
 • odvetnik za nepremičninsko pravo izračuna potrebni davek na promet z nepremičninami ter davek na dobiček (v primeru, da ste ga dolžni plačati).
 • odvetnik za nepremičninsko pravo vam pomaga rešiti morebitne novo nastale in nepredvidene situacije povezano z sklepanjem nepremičninskim poslov.
 • odvetnik za nepremičnine vam svetuje, kako in kje zaključiti pravni posel, opraviti vpis lastništva in poskrbeti za vse ostale zadeve, ki sedijo.
 • In drugo.

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

Odvetnik za nepremičnine oz. nepremičninsko pravo svetuje in zastopa stranke v pravnih zadevah, povezanih z nepremičninami. To vključuje prodajo, nakup, najem, upravljanje in komunikacijo v zvezi z nepremičninami. Nepremičninsko pravo ureja mnogo zakonskih in podzakonskih predpisov, ki so za nepoznavalca lahko težka in nerazumljiva, zato je odvetnik za nepremičnino zagotovo pravi naslov za njihovo razlago in razumevanje. Poglobljeno znanje je namreč tisto, ki nas varuje pred napačnimi odločitvami ter morebitnimi zapleti oziroma tveganji in nam v prvi vrsti omogoča varnost tako pomembnega nakupa, kot je nakup nepremičnine.

Kaj odlikuje dobrega odvetnika za nepremičninsko pravo?

Izkušnje, strokovnost, prepoznavnost in izvrstno poznavanje področja nepremičninskega prava, kamor sodita Stvarnopravni zakonik in Zakon o zemljiški knjigi, so zagotovo tisto, kar odlikuje dobrega odvetnika za nepremičnine, saj je pravno področje, ki ureja nepremičninski zakonik. Odvetnik za nepremičnine vas pred sklenitvijo pogodbe o nakupu nepremičnine seznani z vsemi potrebnimi informacijami in podatki, ki jih je treba preveriti pred nakupom oziroma prodajo. Najpomembnejša podatka sta zagotovo dejansko lastništvo nepremičnine ter stanje njene morebitne obremenitve, kamor sodijo hipoteka, zaznambe osebnih stanj in spora, predkupne pravice ter drugo.

 

Kdaj naj najamem odvetnika za nepremičnine?

Priporočljivo je, da se na odvetnika za nepremičnine obrnete, ko imate vprašanja ali težave, povezane z nepremičninami, ali ko želite varno izpeljati pravne postopke, kot je nakup ali prodaja nepremičnine.

Kakšne so glavne naloge odvetnika za nepremičnine v primeru nakupa nepremičnine?

Odvetnik za nepremičnine pomaga pri pregledu pogodbe, preverja zakonitost transakcije, ureja dokumentacijo, zagotavlja, da so vse pravice in obveznosti jasno opredeljene, ter svetuje strankam o pravnih vidikih nakupa.

Kaj je razlika med odvetnikom za nepremičnine in odvetnikom za nepremičninsko pravo?

Odvetnik za nepremičnine se osredotoča na konkretno svetovanje in zastopanje strank v nepremičninskih zadevah, medtem ko se odvetnik za nepremičninsko pravo ukvarja z bolj splošnimi vprašanji, povezanimi s pravnimi vidiki nepremičnin.

Kdaj naj najamem odvetnika za nepremičninsko pravo?

Odvetnika za nepremičninsko pravo najamete, ko se srečujete s kompleksnimi pravnimi vprašanji, ki vključujejo nepremičnine, kot so lastniške pravice, dedovanje nepremičnin, zemljiški spori ipd.

Kaj naredi odvetnik za nepremičninsko pravo pri dedovanju nepremičnine?

Pri dedovanju nepremičnine bo odvetnik za nepremičninsko pravo pomagal urediti prenos lastništva, upoštevajoč zakonodajo in davčne obveznosti, ter zagotoviti pravilno prenosno dokumentacijo.

Kako se lotiti pravdnega postopka glede nepremičnine?

Za pravdne postopke v zvezi z nepremičninami je nujno, da najamete izkušenega odvetnika za nepremičnine. Ta bo pripravil vašo obrambo ali tožbo, vodil postopek in se trudil doseči najboljše rezultate za vas.

Kaj naredi odvetnik za nepremičnine, če imam težave z najemnikom?

Odvetnik za nepremičnine vam bo svetoval, kako ravnati v skladu z najemno pogodbo, pripravil obvestila o izselitvi in vas zastopal v primeru pravdnega postopka.

Kako lahko odvetnik za nepremičnine pomaga pri komercialnih nepremičninah?

Odvetnik za nepremičnine vam v komercialnih zadevah pomaga pri sklepanju pogodb o najemu, pripravi trgovskih sporazumov, reševanju sporov in zagotavljanju skladnosti z lokalnimi zakoni.

Kako določiti primernega odvetnika za nepremičnine?

Pri izbiri odvetnika za nepremičnine je pomembno preveriti izkušnje, reference, specializacijo in cenovno dostopnost odvetnika ter se posvetovati s prijatelji ali znanci.

Kaj so pogosti pravni izzivi pri gradnji nepremičnin?

Pravni izzivi pri gradnji se lahko nanašajo na pridobivanje gradbenih dovoljenj, reševanje zemljiških sporov, zagotavljanje skladnosti z gradbenimi standardi in reševanje pogodbenih nesoglasij. Odvetnik, specializiran za nepremičninsko pravo, lahko nudi podporo pri obravnavi teh vprašanj.Kako se ukvarjati z zapleti glede meje zemljišča?

Odvetnik za nepremičnine lahko pomaga ugotoviti pravilne meje zemljišča, rešuje zemljiške spore in sodeluje pri pripravi sporazumov o meji z drugimi lastniki nepremičnin.

Prodajalec je dolžan razkriti pomanjkljivosti nepremičnine, kupčev cilj pa je pravočasno plačati dogovorjeni znesek. Odvetnik za nepremičnine bo preveril skladnost s pravili.Kaj storiti, če naletim na težave s sosednjo nepremičnino?

Odvetnik za nepremičnine vam bo svetoval pri sosedskih sporih, pomagal pri urejanju sporazumov o uporabi skupnih zemljišč in posredoval pri reševanju nesoglasij.

Kako se pravilno lotiti najema stanovanja?

Pri najemu stanovanja je pomembno temeljito pregledati določila najemne pogodbe, preveriti znesek varščine, določiti trajanje najemnega razmerja in razumeti druge ključne podrobnosti. Nepremičninski odvetnik vam lahko ponudi strokovno svetovanje in pomoč pri razumevanju pravnih vidikov, kar vam pomaga preprečiti morebitne težave.

 

Na kakšen način vam lahko nudi pravno pomoč naš odvetnik za nepremičninsko pravo?

V naši odvetniški pisarni vam bo pravni strokovnjak za nepremičnine lahko pomagal pri pogajanjih, oceni, preveri in potrdi varnost nakupa, vam predstavi možnosti financiranj ter v nadaljevanju sestavi in napiše kupoprodajno pogodbo o nakupu oziroma prodaji nepremičnine ter seveda poskrbi za njeno popolno razumevanje in vam odgovori na vsa vaša zastavljena vprašanja. Pravilno sestavljena pogodba, ki vsebuje vse potrebne elemente, je ključna za vašo varnost in varnost pravnega posla.

Ravno tako vas naš dober odvetnik za nepremičnine vodi in poskrbi za varnost pri sklepanju ostalih pravnih poslov, vezanih na nakup oziroma prodajo nepremičnine, ter pomaga pri dednih postopkih, vezanih na prenos nepremičnin v posest in lastništvo dedičev, ter pri priposestvovanju nepremičnin.
V primeru sodnih obravnav pri pridobivanju oziroma odsvajanju nepremičnin odvetnik za nepremičnino zastopa in poskrbi za najboljšo podporo in pravno zaščito svojega varovanca.

Naš odvetnik za nepremičnine vam lahko nudi strokovno pomoč pri urejanju davkov na nepremičnine

Prav tako odvetnik za nepremičnine za vsako svojo stranko pripravi izračun o vseh davčnih obveznostih, ki nastanejo ob nakupu oziroma prodaji nepremičnine (davek na promet, davek na dobiček), ter jo z njim seznani in ji ga razloži.

odvetnik za nepremičnine
Naš odvetnik za nepremičnine je strokovnjak za nepremičninsko pravo.

Odvetnik za nepremičnine poskrbi za pravilno ureditev lastništva in ostalih stvarnih pravic določene nepremičnine

V zaključni fazi pa odvetnik za nepremičnine poskrbi tudi za vpis v zemljiško knjigo.

Nakup in prodaja nepremičnine za marsikoga predstavlja precejšnje tveganje in glede na to, da za tem stoji velika odločitev, odgovornost ter obsežen finančni zalogaj, je pomoč odvetnika za nepremičnino izjemnega pomena, saj v prvi vrsti ta svojo stranko strokovno varuje in prevzema del vaše odgovornosti.

Priporočljivo je, da se najame odvetnika za nepremičnine v začetku nakupa nepremičnine

Svetujemo vam, da se že pred začetkom nepremičninskega posla obrnite na odvetnika za nepremičnine. Zagotovo si želite vaš pravni posel opraviti pravilno, varno, v skladu z zakonodajo in brez nepotrebnih zapletov, nevšečnosti in skrbi ter ob tem prihraniti čas in denar.

Kaj lahko naredi dober odvetnik za nepremičninsko pravo?

Dober odvetnik za nepremičninsko pravo je ključni partner pri različnih pravnih zadevah, povezanih z nepremičninami. Njegovo strokovno znanje in izkušnje pomagajo zagotoviti, da se nepremičninske transakcije izvedejo pravilno in brez pravnih težav. Tukaj je nekaj stvari, ki jih lahko naredi dober odvetnik za nepremičninsko pravo:

Pregled pogodb: Odvetnik pregleda in pripravi nepremičninske pogodbe, vključno s pogodbami o nakupu, prodaji, najemu ali najemu nepremičnin. Zagotavlja, da so vse klavzule pravilno opredeljene in da so zaščitene interese strank.

Nakup in prodaja: Odvetnik vam pomaga skozi postopek nakupa ali prodaje nepremičnine, vključno z izvedbo naslovnega pregleda, pripravo dokumentacije, urejanjem prenosa lastništva in pridobivanjem potrebnih dovoljenj.

Najem: Pripravi ali pregleda najemne ali najemne pogodbe za stanovanja, poslovne prostore ali druge nepremičnine. Zagotavlja, da so pravice in odgovornosti vseh strank jasno določene.

Naslovnega pregleda: Preveri preteklo lastništvo nepremičnine, da se zagotovi, da ni nobenih pravnih težav ali bremen, povezanih s prejšnjimi lastniki.

Reševanje sporov: V primeru sporov med lastniki, najemniki ali drugimi strankami v zvezi z nepremičnino lahko odvetnik svetuje in pomaga pri iskanju pravnih rešitev, vključno s pogajanji ali pravnimi postopki.

Zakonska skladnost: Zagotavlja, da so vse transakcije in dejavnosti povezane z nepremičninami v skladu z lokalnimi, državnimi in nacionalnimi zakoni ter predpisi.

Nepremičninske investicije: Svetoval vam bo pri načrtovanju in izvedbi nepremičninskih naložb, vključno z razumevanjem pravnih in davčnih vidikov.

Upravljanje zemljiškoknjižnih zadev: Pomaga pri urejanju zemljiškoknjižnih vprašanj, kot so vpis lastništva, hipoteke in drugi vpisi v zemljiško knjigo.

Razvojni projekti: Pripravlja ali pregleda dokumentacijo za nepremičninske razvojne projekte, vključno z dovoljenji, zemljišči in gradbenimi predpisi.

Pravno svetovanje in rešitve: Odgovarja na vaša pravna vprašanja, vam nudi svetovanje in vam pomaga pri iskanju pravnih rešitev v povezavi z nepremičninami.

Dobro sodelovanje z odvetnikom za nepremičninsko pravo lahko znatno zmanjša tveganje za pravne težave in zagotovi, da so vse transakcije povezane z nepremičninami pravno varne in pravilno izvedene.

Odvetniki za nepremičninsko pravo morajo biti specialisti za pravne zadeve s področja nepremičnin

Odvetniki za nepremičninsko pravo so zagotovo najbolj ustrezne, zaželene in priporočljive osebe, ki vas od samega ogleda do primopredaje posla vodijo skozi celoten nakup oziroma prodajo nepremičnine.

Namen najema odvetnika za nepremičnine v tovrstnem pravnem poslu je, da resnično, strokovno in v celoti poskrbi za zadovoljstvo in varnost obeh pogodbenih strank, ki se na ta način izogne kakršnemu koli nerazumevanju, nesoglasju ter posledično morebitnim nevšečnostim in sporom.

V primeru, da se odločate za nakup oziroma prodajo nepremičnine, vam kot eden prvih korakov do uresničitve tega koraka vsekakor svetujemo in, kot že rečeno, toplo priporočamo, da se povežete z našim specialistom za nepremičninsko pravo. Na ta način boste poskrbeli za svoje zadovoljstvo in varnost ter si zagotovili, da bo vaša odločitev resnično prava.

Naš odvetnik za nepremičnine je pravni strokovnjak, specializiran za področje nepremičninskega prava. To pomeni, da ima strokovno znanje in izkušnje v zvezi z zakoni, predpisi, transakcijami in vsemi drugimi pravnimi vidiki, povezanimi z nepremičninami. Odvetnik za nepremičnine se osredotoča na razumevanje in reševanje pravnih vprašanj, povezanih z nakupom, prodajo, najemom, najemom, naslovom, gradnjo, urejanjem in drugimi aspekti nepremičnin.

Naš odvetnik za nepremičnine vam ponuja vse to, zato ne odlašajte in nas čim prej kontaktirajte. Zagotavljamo vam, da se bomo za vas potrudili in storili vse kar je v naši moči, da bo zadoščeno  vašim željam ter potrebam, ter s tem omogočili  zadovoljstvo ob uspešno zaključenem poslu.

KAJ VSE VAM LAHKO SVETUJE ODVETNIK ZA NEPREMIČNINSKO PRAVO?

 • Odnose med ljudmi glede predmeta, ki je objekt pravice.
 • Premoženjsko razmerje med posamezniki.
 • Pravico do posesti, skupne lastnine, solastnine, etažne lastnine.
 • Način pridobitve, prenosa in prenehanje lastninske pravice.
 • Pregled pravnega stanja nepremičnine.
 • Reševanje in pravilno tolmačenje različnih vpisov v zemljiško knjigo, kot so služnostne pravice, hipoteke, predznambe, zaznambe in ostalo.
 • Priprava pravnih mnenj, nasvetov in predlogov.
 • Priprava pogodb v zvezi z nakupom oziroma prodajo nepremičnine.
 • Priprava pogodb pri oblikovanju etažne lastnine.
 • Priprava pogodb o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki.
 • Davčna svetovanja, glede potrebne odmere davka in izračun le tega.
 • Priprava ostalih dokumentov, kot so menjalne pogodbe, darilne pogodbe, najemne pogodbe in ostalo.
 • Zastopanje v primeru mejnih sporov.
 • Urejanje lastniških razmerij, služnosti in nujne poti.
 • Svetovanje pri delitvi nepremičnin.
 • Svetovanje in zastopanje v stanovanjskih, najemnih in drugih razmerjih.
 • Sestava pogodb o ustanovitvi hipoteke.
 • Priprava načrtov etažne lastnine, aktov o preoblikovanju solastnine v etažno lastnino in sporazumov o ureditvi medsebojnih razmerij.
Kot kupec ali prodajalec nepremičnine moramo biti seznanjeni z vsemi obveznostmi, dolžnostmi, potencialnimi nevarnostmi ter pravnimi vidiki posla s katerimi se soočamo tekom celotnega postopka. Tudi sicer je nepremičninsko pravo zelo široko področje, katerega večina nas ne pozna, je pa zaželeno in predvsem z vidika varnosti priporočljivo, da se obrnete na našega izkušenega odvetnika za nepremičninsko pravo oziroma “odvetnika za nepremičnine”, ki nepremičninsko pravo obvlada in vam lahko ustrezno pomaga.

Ocena

Zapisi na blogu iz kategorije nepremičninskega prava

Zaznamba vrstnega reda, zaznamba spora in zaznamba odtujitve

Zaznamba vrstnega reda, zaznamba spora in zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve so pravni izrazi, ki so povezani s sodnim postopkom in upravnim delovanjem.

Prodaja zaščitene kmetije

Prodaja zaščitene kmetije poteka prek upravne enote, in sicer mora lastnik za prodajo ponudbo predložiti na upravno enoto tistega območja, na katerem kmetija leži.

Davek na premoženje

Davek na premoženje je davek, ki ga plačujejo fizične osebe glede na svoje premoženje, če imajo v lasti več kot eno nepremičnino, ne glede na njeno velikost. Davek na premoženje se ne plača v primeru, ko lastnik in družinski člani stalno prebivajo v nepremičnini in ta ni večja od 160 m2.

POKLIČITE