Nakup nepremičnine na hrvaškem

Postopki nakupa nepremičnine na Hrvaškem

Nakup nepremičnine na Hrvaškem, je po eni strani še vedno strah vzbujajoče dejanje, kateremu se najraje izognemo, po drugi strani pa realnost mnogih slovenskih državljanov.

Hrvaška in njena bližina, želja po lastnemu koščku raja ob Jadranski obali ter po oceni, še vedno nižje cene nepremičnin v primerjavi z slovensko obalo, so glavni razlogi zakaj se odločiti za nakup nepremičnine na Hrvaškem. Vsekakor je lahko nakup nepremičnine na Hrvaškem tudi dobra naložba, vendar je potrebno upoštevati nekatera opozorila ter pravilen pristop k izvedbi posla.

Slovenci in tudi ostali državljani Evropske unije lahko kupujejo nepremičnine na Hrvaškem tako kot hrvaški državljani, razen pri naslednjih nepremičninah;

 • Kmetijska zemljišča.
 • Nepremičnine znotraj zaščitenih območjih in varnostnih interesov Republike Hrvaške.
 • Nepremičnine v zavarovanih območjih narave.
 • Nepremičnine v narodnih parkih.

Tako, kot pri nakupu nepremičnine v Sloveniji, si je ravno tako pri nakupu nepremičnine na Hrvaškem potrebno najprej poiskati ustrezno strokovno pomoč nepremičninske agencije (ki ima ustrezno urejeno zavarovanje za odgovornost agencije do naročnika poslov) ali dobrega odvetnika za nepremičnine.

Zaželeno in priporočljivo je sodelovati z slovensko agencijo oziroma slovenskim odvetnikom, ki posluje tudi na področju Hrvaške, saj so s tem olajšani postopki v komunikaciji in pri reševanju morebitnih sporov (v tem primeru se spori rešujejo v Sloveniji, če pa je pogodba sklenjena s Hrvaško nepremičninsko družbo je za morebitne spore pristojno Hrvaško sodišče).

Postopki nakupna nepremičnine na Hrvaškem;

 • Še pred sodelovanjem z nepremičninsko družbo ali odvetnikom za nepremičnine, sami pridobite čim več informacij o nepremičnini, predvsem ali kupujete nepremičnino od lastnika in ali je ta prosta bremen.
 • Lastništvo lahko preverite na spletni strani ministrstva za pravosodje.
 • Preverite zemljiškoknjižno stanje nepremičnine (preko spletnega portala hrvaške zemljiške knjige) ter za kakšen tip nepremičnine gre (ali je nepremičnina uporabna za namen, za katerega jo kupujete ter ali boste na njej lahko pridobili lastninsko pravico).
 • Preko spletne strani Geoportal je možno pridobiti tudi informacije o katastrski občini in parcelni številki nepremičnine.
 • Ko kupec izbere nepremičnino in preveri vse kar je v njegovo moči, sledi dogovarjanje in usklajevanje prodajne cene, način plačila, postopek vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo, načini in roki primopredaje.
 • Pred sestavo prodajne pogodbe je naslednja aktivnost pridobitev matične oziroma davčne številke na Hrvaškem (OIB-osobni identifikacijski broj), saj brez nje ni možna notarska overitev prodajne pogodbe.
 • Sestava kupoprodajne pogodbe s pologom (v kolikor kupec odstopi od nakupa, polog pripada prodajalcu, če prodajalec odstopi od prodaje se polog vrne kupcu).
 • Overitev prodajne pogodbe naj poteka pri uradno zavedenih notarskih pisarnah.
 • Sledi plačilo kupnine, kjer se upošteva srednji tečaj kune Hrvaške Narodne banke (HNB).
 • Lastninsko pravico lahko, ob plačilu vseh potrebnih taks, z zemljiškoknjižnim predlogom vpiše kupec sam, ali pa to v njegovem imenu stori nepremičninski posrednik ali notar.

V 30 dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe, je kupec dolžan davčnemu organu prijaviti davčno obveznost. Promet nepremičnin je na Hrvaškem obdavčen s stopnjo 5%, zavezanec za plačilo davka pa je kupec nepremičnine. Davčna osnova za plačilo davka je dogovorjena prodajna cena. Davek se plača v 15 dneh od datuma prejetja obvestila. Zna se zgoditi, da se davčni postopek odmere zavleče, ali je ta podvržen dodatnim aktivnostim, ki jih je davčni zavezanec na zahtevo davčnega organa dolžan posredovati.

 • Prevzem nepremičnine, ki je zaključni del vseh formalnih obveznosti in predstavlja prenos vseh koncesionarskih pogodb od prejšnjega lastnika na kupca, s posebno pozornostjo pri popisu števcev za posamezno vrsto porabe in opredelitev datuma primopredaje.

Kot vsak nakup, predvsem pa nakup nepremičnine na Hrvaškem mora biti ta izjemno premišljen nakup, za katerega si moramo vzeti dovolj časa, se nanj temeljito pripraviti in si poiskati ustrezno strokovno pomoč. V tem primeru, vam naša odvetniška pisarna z veseljem pomaga in vodi celoten postopek nakupa ter poskrbi da bo nakup nepremičnine na Hrvaškem za vas predvsem varen nakup!

Za pomoč nas kontaktirajte ali berite dalje tukaj: https://www.odvetnicasibila.si/odvetnik-za-nepremicnine/

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE