odvetnik za delitev premoženja tožba

Tožba za delitev skupnega premoženja

Ob ločitvi pride do delitve premoženja. Odvetnik za ločitev je velikokrat edina rešitev. Ob razvezi zakonske zveze ali razpadu izven zakonske skupnosti je potrebno razdeliti tudi premoženje. Vse lepo in prav, dokler sta partnerja razumna, pripravljena na komunikacijo in dosego skupnega dogovora, torej sta pripravljena premoženje razdeliti sporazumno. Kaj pa storiti v primeru, kadar partnerja ne uspeta doseči sporazum o delitvi premoženja?

Omeniti je potrebno, da sta po novem Družinskem zakoniku, zakonska zveza in zunajzakonska skupnost izenačeni in veljajo isti pogoji za eno ali drugo obliko skupnosti.

Tožba za delitev skupnega premoženja se zgodi takrat, kadar med zakoncema ni moč doseči sporazuma in lahko vsak od njiju na sodišču zahteva ugotovitev deleža na skupnem premoženju in delitev skupnega premoženja.

Kaj predstavlja skupno premoženje?

Pravno pomeni skupno premoženje tisto premoženje, ki označuje premoženje, ki je v skupni lasti večih oseb, pri čemer njihovi deleži niso vnaprej določeni in znani. Skupno premoženje predstavlja vse, kar sta zakonca ustvarila s svojim delom v času trajanja njune zakonske zveze, kamor sodi tako nepremično kot premično premoženje kot tudi vsa denarna in druga sredstva.

V skupno premoženje torej sodijo vse premoženjske pravice, ki so bile pridobljene z delom ali odplačno, kamor sodijo tudi plačila za delo in stvari, ki so s tem denarjem kupljene.

V skupno premoženje štejemo:

 • Dohodki vsakega posameznika,
 • prihranki,
 • dobiček podjetja, če ga ima kdo od partnerjev,
 • nepremičnine,
 • vložek v nepremičnino in skupno premoženje,
 • premično premoženje (pohištvo, avto, bela tehnika, ostale vrednosti,…),
 • vrednostni papirji, delnice,
 • vso ostalo skupno lastnino in vsa ostala sredstva.

Kadar je potrebno skupno premoženje deliti, se najprej ugotovijo deleži posameznega lastnika in nato se opravi delitev premoženja v skladu s temi deleži, razen za primer smrti (v oporoki lahko partner zapusti svoj delež na skupnem premoženju določenemu dediču).

Pri delitvi skupnega premoženja velja zakonska domneva, da sta deleža v skupnem premoženju enaka, vendar ima vsak zakonec pravico, v postopku dokazati v kolikšnem deležu je prispeval k skupnemu premoženju.

Kaj vse upošteva sodišče v sporu o tem, kakšen je delež vsakega zakonca v skupnem premoženju?

 • Dohodke vsakega zakonca,
 • finančna pomoč, ki jo zakonec nudi drugemu zakoncu,
 • varstvo in vzgoja otrok,
 • opravljanje gospodinjskih del,
 • skrb za dom in družino,
 • skrb za ohranjanje premoženja.

Kako poteka delitev skupnega premoženja?

Potem, ko se določijo deleži, sodišče opravi delitev premoženja in sicer najprej fizično, v naravi (vsak dobi tisti predmet, za katerega je izkazal interes) v primeru, da pa ta ni možna pa se opravi delitev s prodajo stvari in razdelitvijo kupnine.

Kaj sodi v posebno premoženje vsakega od zakoncev?

Posebno premoženje, je tisto premoženje, s katerim vsak zakonec razpolaga samostojno in ga je v njuno zvezo prinesel ali ga je zakonec pridobil neodplačno v času trajanja zakonske zveze. Sem sodijo stvari, ki so predmet dedovanja, daril,..

Tožba za delitev skupnega premoženja in pomoč odvetnika

Kar nekaj je primerov, ko stranke v ločitvenih postopkih in delitvi premoženja ne poznajo svojih pravic, ne vedo kaj vse sodi v skupno premoženje in kako pravilno urediti premoženjska razmerja. V tem, že tako neprijetnem in stresnem obdobju ločitvenega postopka, smo še bolj ranljivi, razdražljivi, včasih tudi nerazsodni, zato je edino pravilno, da se obrnete na pomoč odvetnika za družinsko pravo, ki bo prisluhnil vaši zgodbi, zastopal vaše interese in želje, vam ponudil varnost in tako pomagal skozi tožbo za delitev skupnega premoženja.

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE