KAKO SE LOČITI

Kako se ločiti, če je ločitev sporazumne narave, in kakšen je postopek, če je ločitev nesporazumna, boste izvedeli v tem članku.

Kako se ločiti?

Večina parov postopek razveze zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti začne z vprašanjem »Kako se sploh ločiti?«.

Obstajajo različni načini ločitev oziroma razvez zakonske zveze. Najprej je pomembno, ali se zakonca oz. partnerja nameravata ločiti sporazumno ali brez sporazuma.

Kako se ločiti v kolikor je ločitev sporazumna?

V kolikor je ločitev ali razveza zakonske zveze sporazumna, se ločitev začne na predlog sporazuma o razvezi zakonske zveze.

Zakonca predlog sporazuma o razvezi zakonske zveze pošljeta na pristojno sodišče. V kolikor imata partnerja mladoletne otroke, morata urediti poseben sporazum, tj. zapisnik o varstvu otrok, njihovem preživljanju, določiti, kdo bo ostal z otroki itd. Nato ta zapisnik overi še notar.

Overjen zapisnik se kot priloga z napisanim sporazumom o razvezi zakonske zveze pošlje na pristojno okrožno sodišče, načeloma v kraju, kjer prebivata. V primeru skupnih otrok sodišče, ko prejme predlog o sporazumni razvezi zakonske zveze, zapisnik o sporazumu glede otrok pošlje na CSD, ki poda svoje mnenje. Sodišče nato izda sodbo, s katero se razveže zakonska zveza. Zakonca morata tudi sporazum o delitvi skupnega premoženja podpisati pri notarju. Pri notarju ni treba overiti sporazumov, če zakonca nimata skupnih mladoletnih otrok. V tem primeru je zakonska zveza sklenjena z dnem podpisa sporazuma pri notarju.

Kako se ločiti, če se eden od zakoncev ne strinja z razvezo zakonske zveze?

V takšnih primerih se ločitev izvede s pomočjo tožbe za ločitev. Razlog za ločitev mora biti nevzdržnost zakonske zveze. V tožbi za razvezo zakonske zveze je treba navesti razloge za ločitev. Pristojno sodišče tožbo za ločitev pošlje tudi CSD-ju, ki oba zakonca povabi na kratek razgovor. V kolikor tožnik ne pride na pogovor, se tožba šteje za umaknjeno.

Sodišče odloči tudi o delitvi skupnega premoženja, pri čemer izhaja, da se premoženje deli na polovico. Če se eden od partnerjev ne strinja z zakonsko domnevo o delitvi premoženja na enake dele, ker je občutno prispeval več, mora vložiti nasprotno tožbo za delitev premoženja. Sodišče s sodbo razveže zakonsko zvezo.

Kako se ločiti, kadar je eden od zakoncev tuj državljan?

Za ločitev s tožbo, ki ni sporazumna razveza zakonske zveze, se uporablja pravo države, katere državljana sta v času vložitve tožbe. Obe pravi držav se uporabljata kumulativno. V kolikor se zakonec ne more razvezati po pravu države tujega državljana, se uporabi pravo RS, pri čemer je pogoj, da je imel eden od zakoncev stalno prebivališče v RS. To velja tudi, kadar noben od zakoncev nima stalnega prebivališča v RS, ima pa državljanstvo RS.

Kako se ločiti, kadar gre za istospolne partnerje?

Za ločitev istospolne partnerske zveze veljajo enaka pravila kot v partnerski zvezi moškega in ženske.

Ocena

kako izseliti partnerja ali najemnika

Kako izseliti partnerja ali najemnika

Kako izseliti partnerja ali najemnika? Če ste se znašli v situaciji, ko želite izseliti partnerja ali najemnika, je naš odvetnik pravi za vas.

DELITEV PODJETJA OB LOČITVI

Delitev podjetja ob ločitvi

Odvetnik za delitev podjetja ob ločitvi vam bo lahko pravno pomagal, da se bo premoženje, ki ga imata zakonca v podjetju, pravilno porazdelilo.

HITRA LOČITEV OZ. HITRA RAZVEZA ZAKONSKE ZVEZE

Hitra ločitev oziroma hitra razveza zakonske zveze

Pojem hitra ločitev oziroma hitra razveza zakonske zveze se pogosto pojavlja ob vprašanjih, kot so »ali se lahko hitro ločim«, »kako se lahko najhitreje ločim«, »koliko časa bo trajala ločitev

VLOGA ZA LOČITEV

Vloga za ločitev

Vloga za ločitev je lahko sporazumna ali brez sporazuma. Postopek ločitve oziroma razveze zakonske zveze je lahko sporazumen ali pa se izvede brez sporazuma.

SPORAZUM O DELITVI SKUPNEGA PREMOŽENJA

Sporazum o delitvi skupnega premoženja

S sporazumom o delitvi skupnega premoženja se zakonca sporazumeta glede vprašanj, ki predstavljajo razdelitev skupnega premoženja.

Delitev skupnega premoženja zakoncev

Delitev skupnega premoženja zakoncev je lahko enostaven in hiter ali pa zahteven in dolgotrajen proces. Vse je odvisno od tega, v kakšnih odnosih se partnerja ločujeta in ali se lahko o delitvi skupnega premoženja sporazumno dogovorita.

Izselitev najemnika ali partnerja

Izselitev najemnika ali partnerja se v praksi žal mnogokrat zaplete in primeri, ko se obe strani brez problema in nemudoma dogovorita o vseh podrobnostih, so zelo redki. Pravna sredstvo je opomin ali tožba za izselitev najemnika ali partnerja,

Kaj je ločitev oziroma ločitveni postopek

Ločitev ali ločitveni postopek se lahko začne na podlagi sporazuma kot sporazumna ločitev ali kot nesporazumna ločitev oz. ločitev s tožbo.

Delitev premoženja

Delitev premoženja pri ločitvi ali razvezi zakonske zveze urejata Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter Obligacijski zakonik. Ločitev delitev premoženja. Pri delitvi premoženja ob ločitvi se upošteva, kakšen delež je prispeval vsak zakonec. Ločitev delitev premoženja.

Hipoteka in kredit ob delitvi premoženja pri ločitvi

Hipoteka in kredit ob delitvi premoženja pri ločitvi. Kako izplačati zakonca ali partnerja ob ločitvi oziroma izselitvi? Načeloma se morata partnerja dogovoriti, ali se bo nepremičnina prodala ali pa bo eden od partnerjev ostal v njej.

Kako izplačati zakonca ali partnerja ob ločitvi

Kako izplačati zakonca ali partnerja ob ločitvi oziroma izselitvi? Načeloma se morata partnerja dogovoriti, ali se bo nepremičnina prodala ali pa bo eden od partnerjev ostal v njej.

Darilna pogodba za primer smrti

Posebnost darilne pogodbe za primer smrti je, da se ta sklene v času življenja darovalca, v veljavo pa stopi po njegovi smrti.

Call Now ButtonPOKLIČITE