prodaja nepremičnine postopek in davek

Prodaja nepremičnine – postopek

Prodaja nepremičnine za marsikoga od nas predstavlja zahteven in dolgotrajen postopek, kateremu bi se najraje izognili. V izogib nepotrebnemu stresu, nastalih neprijetnih okoliščin, izgube časa in denarja, je zato več kot smiselno v postopek prodaje vključiti pomoč strokovne osebe, nekoga , ki se spozna na trg nepremičnine in ustrezno zakonodajo, oziroma nepremičninsko pravo. Na nekoga, ki bo prevzel del našega tveganja in poskrbel, da bo prodaja nepremičnine potekala gladko, varno, v skladu z zakonodajo ter nam tako prihranila nepotrebne skrbi, čas in denar.

Pri prodaji se srečujemo z različnimi postopki in potrebnimi koraki, zato navajamo tiste ključne, ki vplivajo na uspešno prodajo vaše nepremičnine in s kateri se boste soočili;

 • Sami se najprej poučite o potrebnih postopkih pri prodaji nepremičnine (predvsem finančne obveznosti) ter preverite trenutno stanje na nepremičninskem trgu (ponudba in povpraševanje ter kakšne so tržne cene nepremičnin v kraju, kjer jo prodajate).
 • Poiščite pomoč odvetnika za nepremičnine, notarja ali nepremičninskega agenta in dovolite, da vas spremlja tekom celotnega procesa prodaje nepremičnine.
 • Če ocenite, da je pred prodajo potrebna stanovanje osvežiti, renovirati, morda le nekaj malega postoriti, ga olepšati, generalno očistiti, prebeliti, to storite.
 • Ustrezna in pravilno določena prodajna cena že na začetku ima zelo velik vpliv na uspešno prodajo, zato se o tem čim preje pogovorite.
 • Priprava ustreznega oglasa je ravno tako izjemnega pomena, zato mu le namenite potreben čas in si dovolite izvirnost (zelo dobro sprejeti so video posnetki).
 • Ko smo našli ustreznega kupca in dorekli vse podrobnosti, sledi administrativni postopek prodaje, torej sestava kupoprodajne pogodbe, katero pripravi vaš odvetnik, notar ali nepremičninski posrednik.

Kupoprodajna pogodba je oblika pravnega posla, kjer se prodajalec zavezuje, da bo nepremičnino, ki jo prodaja, izročil kupcu tako, da bo ta postal njen lastnik, kupec pa se v zameno za lastništvo zavezuje, da bo prodajalcu plačal dogovorjeno ceno nepremičnine. Za sklenitev pogodbe o lastništvu na nepremičnini je po zakonu predpisana pisna oblika ter obvezna overitev podpisa prodajalca in kupca.

 • Ob podpisu pogodbe je pogosta praksa plačilo are, če je ta sestavni del dogovora in zapisana v pogodbi.
 • Prodajalec je sedaj dolžan plačati davek na promet z nepremičninami. Prodajalec mora v roku 15 dni vložiti pri finančni upravi prijavo za odmero 2 % davka na promet z nepremičninami in nato v 30 dneh davek tudi plačati. Plačilo davka je pogoj za overitev podpisov na pogodbi in nadaljnjem vpisu lastninske pravice na nepremičnini.
 • Kadar se prodaja nepremičnina, katero je fizična oseba pridobila po 1. januarju 2002, je ta zavezana tudi k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dobička iz kapitala, ki jo mora vložiti v 15 dneh po sklenitvi pogodbe pri finančnem uradu, na območju katere leži nepremičnina. Stopnja davka, določena v višini 27,5 % od vrednosti nepremičnine, se vsakih pet let zmanjšuje in ste tako po 20 letih lastništva nepremičnine oproščeni plačila tega davka.
 • Po plačilu vseh potrebnih davkov in finančnih obveznostih do države, Finančna uprava na kupoprodajni pogodbi potrdi, da je davek plačan.
 • Potrdilo o plačanem davku je pogoj za naslednji korak in sicer overitev podpisa kupoprodajne pogodbe pri notarju.
 • Overjeno pogodbo je potrebno tudi shraniti (pri notarju, odvetniku ali nepremičninski agenciji).
 • Sledi nakazilo kupnine oziroma osebna izročitev (zaželeno v prisotnosti prič).
 • Ko je kupnina nakazana, se kupcu izroči kupoprodajno pogodbo ter zemljiškoknjižno dovolilo (v primeru, da ta ni sestavni del pogodbe).
 • Kupec lahko sedaj opravi vpis svojega lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo.
 • Opravi se predaja nepremičnine, običajno v prisotnosti odvetnika, notarja ali nepremičninske agencije.
 • V zadnji fazi se izvede in uredi še prepis priključkov (telekomunikacija, kabelski priključki, elektrika, plin in ostalo).

Prodaja nepremičnine je lahko tudi prijeten dogodek, brez nepotrebnih skrbi, nevšečnosti, izgube energije časa in denarja, vendar le pod pogojem da se obrnete in si poiščete ustrezno, strokovno in zaupanja vredno osebo ali institucijo, ki so ji  poznavanje trga nepremičnin in nepremičninskega prava blizu. Naša odvetniška pisarna je tu, da vam pri prodaji vaše nepremičnine pomaga, odgovori na vsa vaša vprašanja in prevzeme celoten proces prodaje.

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE