deljeno skrbništvo nad otroki in otroški dodatek

Skupno skrbništvo in otroški dodatek

Kdo od staršev lahko uveljavlja otroški dodatek, če sta starša razvezana in ne živita skupaj, imata pa skupno skrbništvo nad otroki? Kako se izračuna cenzus za otroški dodatek v takšnih primerih? Kaj je sploh skupno skrbništvo in kako poteka v praksi, kakšne pravice in dolžnosti ima vsak od staršev ter kako si delita stroške, pa tudi pravico do socialnih prejemkov, kakršen je otroški dodatek? Odgovore na vsa ta vprašanja je dobro poznati, še preden se odločite za skupno skrbništvo. To je za otroka največkrat najboljša možnost, vendar pa je takšna oblika skrbništva uspešna le, če sta starša sposobna sprejemanja sporazumnih dogovorov, včasih pa tudi kompromisov. Pri tem, da bo skupno skrbništvo res uspešno, pa vam lahko pomaga tudi naša odvetniška pisarna, ki bo za vas sestavila sporazum o skupnem skrbništvu, ki bo napisan v dobro otroka ter tako, da bo skupno skrbništvo v praksi potekalo čim bolj uspešno.

Kaj je skupno skrbništvo?

Ob ločitvi ali razvezi zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev se je v primeru, da imata tadva skupne otroke, treba dogovoriti tudi o skrbništvu nad njimi – o tem, pri kom bo otrok živel oziroma kdo bo njegov skrbnik. Pri tem se je možno odločiti tudi za skupno skrbništvo obeh staršev.

Skupno skrbništvo oziroma skupno starševstvo temelji na dogovoru ali sporazumu obeh staršev, da bosta za vzgojo in varstvo otroka skrbela oba skupaj. Na kakšen način to izvajata, je načeloma zgolj stvar dogovora med njima, sodišču je pomembno le:

 • da se s sporazumom o skupnem skrbništvu in določili v njem strinjata oba starša,
 • da je sporazum o skupnem skrbništvu oblikovan tako, da so z njim zaščitene koristi otroka.

Kako skupno skrbništvo poteka v praksi?

V praksi se skupno skrbništvo izvaja zelo različno, zato je vsak primer specifičen. Zaradi je edinstven tudi vsak sporazum o skupnem skrbništvu, ki se bo v praksi lahko uspešno izvajal le v primeru, če bodo v njem upoštevane želje obeh staršev, predvsem pa tudi želje in potrebe otroka. Sporazum mora biti natančno in premišljeno sestavljen, zato je pametno, če ga sestavi odvetnik, ki vam bo s svojim strokovnim znanjem znal tudi najbolje svetovati pri dogovarjanju glede skupnega skrbništva.

Kako sestaviti sporazum o skupnem skrbništvu?

Temeljna značilnost skupnega skrbništva v praksi je, da zahteva nenehno dogovarjanje, zato ga ni vedno lahko izvajati.  Če se starša medsebojno razumeta, potem skupno skrbništvo na prvi pogled ni težko, vendar pa se v praksi večkrat zaplete, ko:

 • se je treba dogovoriti, kateri od staršev bo prejemal otroški dodatek za otroka,
 • kdo bo plačeval položnice za vrtec, šolsko prehrano ali različne obšolske dejavnosti in koga od staršev bodo terjali v primeru neplačila,
 • kako urediti stike,
 • ali morata starša v primeru skupnega skrbništva plačevati preživnino,
 • kdo lahko uveljavlja bolniški dopust za nego otroka in ali ga lahko uveljavlja tudi tisti, ki nima stalnega prebivališča na istem naslovu kot otrok,
 • kaj narediti, če eden od staršev ne upošteva sporazuma o skupnem skrbništvu itd.

Zato je dobro, če se starša že pred začetkom izvajanja skupnega skrbništva res podrobno dogovorita glede vseh zadev, ki se tičejo otroka, oziroma to, kako bo skupno skrbništvo potekalo v praksi. V primeru, da bi želeli urediti skupno skrbništvo oziroma sestaviti čim bolj podroben sporazum o skupnem skrbništvu, vam lahko pri tem pomaga tudi naša odvetniška pisarna, v kateri vam bomo z veseljem strokovno odgovorili tudi na prav vsa vprašanja, ki so vezana na skupno skrbništvo otrok.

Kdo od staršev lahko uveljavlja otroški dodatek?

Otroški dodatek lahko uveljavlja kdorkoli od staršev otroka. Če sta starša dogovorjena za skupno skrbništvo, lahko otroški dodatek uveljavlja kdorkoli od njiju oziroma se morata o tem dogovoriti sama. Otroški dodatek tudi v primeru skupnega skrbništva nad otrokom lahko uveljavlja le eden od staršev, ki mora imeti prijavljeno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Skupno skrbništvo in cenzus za otroški dodatek

Starši, ki imajo urejeno skupno skrbništvo, se velikokrat sprašujejo tudi glede tega, kako je s cenzusom za otroški dodatek, ali se pri izračunu cenzusa upoštevajo le dohodki tistega starša, ki odda vlogo za otroški dodatek, ali obeh staršev, ki imata urejeno skupno skrbništvo. Podobna vprašanja se pojavljajo tudi pri izračunu olajšave za vrtec ter pri izračunu višine različnih drugih socialnih prejemkov. Takšna vprašanja je najbolje nasloviti na pristojni center za socialno delo, kjer vam bodo pomagali z odgovori, prav tako pa vam na vsa našteta vprašanja lahko odgovori tudi naša odvetniška pisarna ter vam pomaga najti najboljšo rešitev za vas.

Kako vam lahko pomaga naša odvetniška pisarna?

Naša odvetniška pisarna vam lahko pomaga:

 • če želite urediti skupno skrbništvo,
 • če želite sestaviti sporazum o skupnem skrbništvu,
 • če vas zanima, kako izračunati cenzus za otroški dodatek v primeru skupnega skrbništva,
 • če imate težave pri dogovarjanju glede skupnega skrbništva,
 • če je prišlo do kršitve sporazuma o skupnem skrbništvu,
 • če imate kakršno koli vprašanje glede urejanja skrbništva, preživnine, urejanja stikov oziroma samega ločitvenega postopka.

V naši odvetniški pisarni verjamemo, da je tudi po razvezi staršev treba delovati v korist otroka, za katerega je v večini primerov najbolje, če ga vzgajata in zanj skupaj skrbita oba starša. Zato vam lahko pomagamo pri urejanju skupnega skrbništva ter poskrbimo za to, da bo sporazum o skupnem skrbništvu pravno čim bolj natančno sestavljen, kar je v primeru, da pride do kršitev tega sporazuma, vsekakor zelo pomembno. Če bi želeli urediti skupno skrbništvo ali imate kakršno koli vprašanje s tega področja, se obrnite na nas in s svojim pravnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami vam bomo z veseljem svetovali!

Več o skrbništvu nad otroki si lahko preberete tukaj https://www.odvetnicasibila.si/skrbnistvo-nad-otroki/

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE