Podaritev nepremičnine in darilna pogodba

Če želite podariti nepremičnino, je najbolje, da se najprej dobro informirate o pojmu darilna pogodba. Darilna pogodba je pogodba, na podlagi katere darovalec brez zahtevanega plačila podari bodisi premičnino (kot je na primer avtomobil) bodisi nepremičnino (kot je na primer hiša ali stanovanje). Obdarovanec mora za veljavnost darilne pogodbe slednjo tudi sprejeti. Pomembno je, da je darilna pogodba sklenjena v pisni obliki in da je predmet darilne pogodbe dejansko izročen obdarovancu. Če darilno pogodbo skleneta zakonca, mora biti ta nujno zapisana v obliki notarskega zapisa.

Podaritev nepremičnine z darilno pogodbo

Kot že omenjeno, gre pri darilni pogodbi za situacijo, ko obdarovanec obdarjencu podari predmet darilne pogodbe. Obdarjenec mora premoženje tudi sprejeti, da bi bila darilna pogodba veljavna. Darilno pogodbo je možno skleniti tudi prek e-obraza, pomembno pa je, da je zapisana v pisni obliki.

Enako velja tudi za primere, ko je predmet darilne pogodbe nepremičnina. Za veljavnost slednje je ključno, da je zapisana v pisni obliki. Da bi bila podaritev nepremičnine uspešna in bi se lastninska pravica tudi prepisala na obdarjenca, mora biti lastninska pravica tudi vpisana v zemljiško knjigo. Da bi se stranki darilne pogodbe izognili nepotrebni birokraciji, je dobro, da že sama darilna pogodba vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo. Tedaj je za veljavnost potreben tudi notarsko overjen podpis darovalca. Če se stranki odločita, da darilna pogodba ne bo vsebovala zemljiškoknjižnega dovolila, je slednjega treba sestaviti ločeno. V tem primeru je treba notarsko overiti tudi podpis na zemljiškoknjižnem dovolilu, za podpis na darilni pogodbi pa ni nujno, da je notarsko overjen. V vsakem primeru lahko darilno pogodbo za podaritev nepremičnine izpolnite prek e-obrazca in jo prek spleta tudi oddate. Če si nepremičnino podarita zakonca, je pomembno, da takšno darilno pogodbo tudi notarsko overita.

Plačilo davka ob podaritvi nepremičnine

Če je obdarovanec v darilni pogodbi nekdo, ki je z darovalcem v sorodu povezan v prvem dednem redu, je takšna darilna pogodba oproščena plačila davka. Plačila davka so oproščeni tudi tisti, ki so izenačeni z dediči prvega dednega reda, vsi ostali pa morajo plačati davek v skladu s progresivno lestvico glede na dedni red.

Preklic podaritve nepremičnine

Darilno pogodbo za primer nepremičnine se lahko prekliče kadarkoli, kar pomeni, da časovnega roka za preklic ni. Na tej točki je treba poudariti, da mora biti preklic kljub temu opravljen najkasneje v enem letu, ko obstaja razlog za preklic darilne pogodbe. Razlogi za preklic podaritve nepremičnine so različni. Med glavne razloge štejemo preklic zaradi stiske, preklic zaradi nehvaležnosti in preklic zaradi pozneje rojenih otrok.

Če do preklica pride zaradi stiske, to pomeni, da je darovalec darilno pogodbo preklical zaradi tega, ker se je znašel v položaju, ki ga spravlja v hudo stisko. Navadno v tem primeru govorimo o finančni stiski, ko darovalec po sklenitvi darilne pogodbe pride v finančno stisko in bi mu za reševanje prišla prav kupnina nepremičnine, ki jo je podaril v darilni pogodbi. Ko darovalec nima sredstev, da bi dostojno preživel sebe in svoje družinske člane, je to dovolj dober razlog, da prekliče podaritev nepremičnine in se ta zopet prepiše na prvotnega darovalca. Treba je poudariti, da preklic podaritve nepremičnine ni možen tedaj, ko bi bila zaradi tega močno ogrožena druga stran – torej obdarjenec. V tem primeru lahko obdarjenec darovalcu kljub vsemu vrne nepremičnino ali iz drugega naslova priskrbi sredstva, ki jih darovalec potrebuje za preživetje.

Drugi razlog, zaradi katerega se lahko prekliče podaritev nepremičnine oziroma darilno pogodbo, je preklic zaradi hude nehvaležnosti. V tem primeru govorimo o neprimernem obnašanju obdarjenca ali njegovih bližnjih po sklenitvi darilne pogodbe. Govorimo torej o moralno spornih dejanjih, ko obdarjenec ali njegovi bližnji zoper darovalca zgrešijo kazniva dejanja. Tovrsten preklic je možen le tedaj, ko sta stranki darilne pogodbe fizični in ne pravni osebi. Treba je poudariti, da govorimo o pravici do preklica, ki je po smrti darovalca prenesena tudi na njegove dediče. V kolikor je darovalec kazniva dejanja odpustil, je preklic zaradi hude nehvaležnosti nemogoč.

Tretji utemeljen razlog za preklic darilne pogodbe, katere predmet je nepremičnina, je preklic zaradi kasneje rojenih otrok. Da bi bil tovrsten preklic veljaven, je pomembno to, da darovalec pred sklenitvijo darilne pogodbe ni imel otrok in so se ti rodili kasneje, torej po tem, ko je bila pogodba že sklenjena. Za preklic podaritve nepremičnine lahko (v kolikor obstaja kateri izmed zgoraj utemeljenih razlogov) uporabite tudi spletni e-obrazec. Obe strani pa lahko v primeru nepremičnine in ponovnega vpisa darovalca kot lastnika v zemljiško knjigo tudi skleneta sporazum.

Tudi dediči lahko v primeru darovalčeve smrti prekličejo darilno pogodbo, v kolikor jih nujni dedni delež pri tem varuje in niso sami eni izmed obdarovancev v darilni pogodbi. Darilno pogodbo lahko dediči razveljavijo tedaj, ko v premoženjski masi ni dovolj premoženja za poplačilo dedičev v prvem dednem redu. Če je obdarjenec tretja oseba in je zapustnik darilno pogodbo napisal pred zadnjim letom svojega življenja, tovrsten preklic ni možen.

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE