Tožba za avtorske pravice

V današnjih časih podjetništva, ustvarjalnosti, kreacij, novih raziskav ter dognanj in časih, ko je promocija lastnega delovanja, izdelkov ali storitev nujna in se skoraj v celoti seli na splet, je še kako pomembno biti previden že pri vsakem zapisanem stavku in objavi.

Marsikomu se že ob izgradnji lastne spletne strani pojavi vprašanje, ali je njegov zapis avtentičen ali gre morda za kršenje avtorskih pravic?

Kršitev avtorskih pravic je pogost pojav v Sloveniji, ravno tako pa se v naši pisarni pogosto srečujemo s primeri tožb za avtorske pravice.

O avtorskih pravicah govorimo, kadar so književna, znanstvena ali umetniška dela, kot so npr. pesmi, poezija, članki, znanstvena dela, filmi, gledališka in lutkovna dela, slike, kipi in drugo, zaščitena z avtorskimi pravicami.

Avtorske pravice avtorju tovrstnih del zagotavljajo, da nihče drug nima pravice do njihove objave ali reprodukcije.

Znotraj članic EU je intelektualna lastnina z avtorskimi pravicami zaščitena za obdobje 70 let po smrti avtorja.

Avtorske pravice zagotavljajo naslednje pravice:

  • materialne avtorske pravice, ki avtorju omogočajo monopol nad uporabo oz. izkoriščanjem del, kot so npr. pravica do reprodukcije, do javnega izvajanja del idr.;
  • moralne avtorske pravice, pri čemer gre za varovanje vaših pravic do priznanja, mednje pa sodijo pravice do dodeljevanja in pravice do integritete (v tem primeru lahko avtor zahteva, da se ob vsaki uporabi njegovega avtorskega dela navede njegovo ime).

Obstajajo še druge pravice avtorja, med katere sodi premoženjsko upravičenje, ki je monopolne narave in avtorju zagotavlja denarno nadomestilo oziroma kakšno drugo obliko premoženjskega interesa.

V Sloveniji je za avtorsko pravo pristojen Urad RS za intelektualno lastnino. Ravno tako je ta zadolžen za izdajo dovoljenj kolektivnim organizacijam za opravljanje njihove dejavnosti ter nadzor nad njihovim zakonitim delovanjem.

Načini, s katerimi lahko avtor dovoljuje uporabo in pogoje svojih del, so naslednji:

  • s sklepanjem pogodb;
  • prek kolektivnih organizacij;
  • prostovoljno prek pooblastil na podlagi zakona;
  • s pomočjo uporabe prostih licenc.

Poleg tožbe za avtorske pravice ima lastnik oziroma oškodovanec v primeru kršitve avtorskih pravic naslednje možnosti ugovora:

  • opozorilo kršitelju in zahteva po opravičilu, plačilu honorarja, popravku oz. pravilna navedba avtorstva ali poziv k prenehanju uporabe določenih del;
  • prijava kršitve Tržnemu inšpektoratu RS;
  • sodno varstvo, kamor sodijo prepovedani zahtevki, objava sodbe, ugotovitveni zahtevki, oblikovalni zahtevki, povrnitev škode, civilna kazen ter denarno zadoščenje za nepremoženjsko škodo.

V primerih, ko so avtorske pravice kršene namerno oziroma iz hude malomarnosti, lahko upravičenec zahteva plačilo dogovorjenega honorarja ali nadomestilo za tovrstno uporabo. V tem primeru se ta poveča za 200 %, kljub temu da oškodovanec ni utrpel premoženjske škode.

Ravno tako pa oškodovancu pripada denarno zadoščenje za nepremoženjsko škodo zaradi pretrpljene duševne bolečine kot posledice kršitve moralnih pravic, kar velja tudi v primeru, da materialna škoda ni nastala.

Ne glede na to, ali sumite oziroma ste prepričani, da je v vašem primeru prišlo do kršenja avtorskih pravic, vam toplo priporočamo, da se obrnete na našo pisarno, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja, povezana s tožbo za avtorske pravice, in vam pomagali do zadoščenja ob kršenju vaših pravic!

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE