Poslovna škoda

Marsikdo izmed nas se bo vsaj enkrat v življenju soočil s škodnim dogodkom, zaradi katerega bo tako ali drugače oškodovan. Ob škodnem dogodku lahko pride tudi do poslovne oziroma do premoženjske škode, pri kateri je oškodovanec tudi upravičen do določene odškodnine oziroma denarnega nadomestila za nastalo škodo. Poslovna škoda lahko nastane bodisi med prometno nesrečo, poškodbo pri delu, poklicno boleznijo ali ob drugih dogodkih, ki pustijo posledice, ki se neposredno nanašajo na prikrajšanje oškodovanca z materialnega vidika.

Kaj sploh je premoženjska oziroma poslovna škoda?

Premoženjska ali poslovna škoda je definirana kot škoda, pri kateri je oškodovanec prikrajšan za neko stvar. Gre za škodni dogodek, zaradi katerega so stvar ali bodoči prihodki oškodovanega ogroženi. Poleg zgoraj omenjenih primerov škodnih dogodkov lahko premoženjska škoda nastane tudi ob hujšem požaru na nepremičnini oškodovanca ali na katerem drugem objektu. Premoženjska škoda lahko nastane tudi ob poplavi ali toči, v kolikor ta poškoduje dele objekta, kot so streha, okna … Poslovna oziroma premoženjska škoda nastane tudi v drugih okoliščinah, kot so močan veter, snežni plazovi, močni nalivi itd. Gre torej za poškodbo večjih in dragocenejših stvari z naklepnim dejanjem. Odškodnina za poslovno škodo skuša nadomestiti posledice premoženjske škode in jo povrniti v prvotno stanje. Ko pride do premoženjske škode, je ključno, da oškodovanec kar se da hitro odda odškodninski zahtevek na zavarovalnico. Ob tem je pomembno, da se zaveda, kolikšna je najvišja možna odškodnina za njegov dotični primer. Iz tega naslova je za nasvete in vodenje ob sebi vedno smiselno imeti tudi odškodninskega strokovnjaka, saj se v veliko primerih lahko zgodi, da je odškodnina za premoženjsko škodo, plačana s strani zavarovalnice, prenizka. V tem primeru se lahko oškodovanec s pomočjo odškodninskega odvetnika obrne neposredno na sodišče in izterja višjo odškodnino.

Kako do najvišje možne odškodnine za nastalo poslovno škodo?

V kolikor oškodovanec oziroma odškodninski strokovnjak preceni, da odškodnina, ki jo je izplačala zavarovalnica, ni pravična, lahko odda pritožbo na odškodnino. S pomočjo tožbe se lahko zagotovi razlika med popolno in pravično odškodnino. Naša odškodninska pisarna vam bo pomagala, da boste po tožbi dobili pravično odškodnino za nastalo poslovno oziroma premoženjsko škodo in da boste z izplačanim zneskom maksimalno zadovoljni. Provizijo svojim strankam zaračunavamo le tedaj, ko dejansko dosežemo uspeh – torej takrat, ko je višina odškodnine točno takšna, da je pravična in da je oškodovanec z njo zadovoljen. Do tedaj pa skupaj z oškodovanem vztrajamo in se borimo, da bi dosegli pravično denarno nadomestilo za nastalo škodo. Če zavarovalnica ponudi prenizek znesek in oškodovanec z njim ni zadovoljen, naša pisarna za svoje storitve ne zaračunava nobene provizije.

Kakšen je eden izmed tipičnih primerov poslovne oziroma premoženjske škode?

Eden izmed primerov, ki smo ga v preteklosti imeli, je pri oškodovancu zaradi poplave prinesel negativne posledice in visoke stroške. Poplava na njegovi nepremičnini je povzročila uničenje vrat in dvig oziroma popolno uničenje parketa. Ko je oškodovanec podal odškodninski zahtevek na zavarovalnico, ta pri določanju zneska odškodnine ni upoštevala vseh stroškov – izključila je namreč ceno materiala in delovnih ur, ki so bile potrebne za obnovitev nastale premoženjske škode. Iz tega naslova je seveda zavarovalnica oškodovancu naredila krivico, saj mu ni ponudila pravične cene za nastalo škodo. Pomembno je namreč, da se pri izračunavanju višine denarnega nadomestila upošteva stroške celotne sanacije in stroške vrnitve uničenih stvari v normalno stanje. V tem dotičnem primeru so celotni stroški novega parketa znašali štiri tisoč evrov, medtem ko je zavarovalnica za povrnitev škode priznala le dva tisoč evrov, a vendar si oškodovanec s tem denarjem ni pokril celotnih stroškov, kar pomeni, da ni mogel vzpostaviti prvotnega stanja na svoji premoženjski škodi. V kolikor dotičnega materiala ni več na trgu, se stroški obračunavajo na podlagi primerljivih cen podobnih materialov. Sanacija škode namreč terja tudi ostale stroške, ki jih računajo izvajalci del in popravil. Ob definiciji škode je treba upoštevati tudi posredno škodo, ki je nastala kot posledica neposredne škode. V kolikor se določenega dela škode ne da popraviti, to šteje za trajno oziroma nepopravljivo škodo. Iz tega naslova celotna nepremičnina izgublja na vrednosti. To razliko, ki se odraža v obliki zmanjšanja vrednosti nepremičnine, zavarovalnica obračuna s pomočjo odškodnine za premoženjsko škodo. S pomočjo naših vrhunskih strokovnjakov boste z lahkoto dokazali vse posledice premoženjske škode in iz tega naslova dobili visoko in pravično odškodnino. S prejeto denarno odškodnino boste povrnili vse stroške, ki ste jih morali kriti zaradi škodnega dogodka.

Kako pa je definirana poslovna odškodninska odgovornost?

Lahko se tudi zgodi, da je bil oškodovanec del pogodbenega razmerja, iz naslova katerega je utrpel določeno škodo. Če je ena izmed strank kršila svojo pogodbeno obveznost, je drugi osebi v razmerju dolžna povrniti nastalo škodo v obliki odškodnine. Poslovna odškodninska odgovornost se sodno uveljavlja prek odškodninskega zahtevka. Da bi oškodovana stranka tudi prejela odškodnino, mora dokazati, da so bile kršene določene zakonske predpostavke odškodninske odgovornosti. Pomembno je tudi, da je bila s kršitvijo ene izmed strank kršena tudi pogodba med strankama. V kolikor je sama pogodba vsebovala del, ki jasno opredeljuje, da je dejanje možno, se oškodovanec v primeru škodnega dogodka ne mora sklicevati na pogodbo in njeno kršenje. Stranki se v primeru škodnega dogodka lahko tudi sami dogovorita, da bosta zadevo rešili sami prek nove pogodbe (to dovoljuje načelo avtonomije prava) in iz tega izključita poslovno odškodninsko odgovornost.

Tudi za dokazovanje poslovne odškodninske odgovornosti si stranke lahko poiščejo odškodninskega strokovnjaka, ki jim bo pomagal pridobiti kar se da visoko odškodnino. Naša ekipa strokovnjakov si vedno prizadeva, da bi dosegli skupni cilj in maksimalno zadovoljili svoje stranke. Na podlagi dolgoletnih izkušenj in znanja smo na sodiščih dosegli visoke zneske odškodnin in strankam povrnili vse stroške, ki so jih imele zaradi škodnega dogodka. Stranke lahko prejmejo odškodnino tudi iz naslova izgubljenega dobička. Tudi ta se šteje pod premoženjsko škodo. Če je škodni dogodek pripeljal do tega, da oškodovanec v prihodnosti ni zmožen opravljati svoje dejavnosti ali dela, iz tega naslova utrpi izgubo prihodnjih prilivov oziroma dobička. Tudi v tem primeru mu pripada odškodnina.

Za vsa dodatna vprašanja se lahko vedno obrnete na našo ekipo, ki vam bo z veseljem ponudila svoje strokovno mnenje, znanje in izkušnje.

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE