Odvetnik za poškodbe pri delu

Odvetnik za poškodbe pri delu

Pravijo, da nesreča nikoli ne počiva. Le redkokdo pa se zaveda, kako pravilno ravnati v primeru, ko doživi poškodbo pri delu. Le dober in izkušen odvetnik za poškodbe pri delu vam lahko pomaga do primerne in visoke odškodnine za vašo poškodbo pri delu.

Nesreče pri delu lahko vključujejo širok spekter poškodb in pravnih vprašanj. Če vlagate zahtevek za odškodnino zaradi poškodbe na delovnem mestu, se obrnite na odvetnika za poškodbe pri delu. Vaš odvetnik vam bo pomagal pregledati vaš primer poškodbe pri delu in za vas vložil zahtevek za odškodnino zaradi poškodbe. V primeru pravnega spora vas lahko vaš odvetnik za poškodbe pri delu neposredno zastopa med pravnimi obravnavami in srečanji.

Odškodnina za poškodbo pri delu vam pripada pod pogojem, da krivda za nesrečo ni na vaši strani. Dejstvo, da niste bili krivi za nesrečo, pa je treba pisno in strokovno argumentirati. Priporočamo vam, da to strokovno delo prepustite odvetniku za poškodbe pri delu. On bo pri pravni argumentaciji upošteval obligacijski zakonik (objektivna in subjektivna odgovornost) ter pravilnike varstva pri delu za posamezna specifična dela.

Morebitni strah pred vašim delodajalcem pa je odveč, saj odvetnik za delovne poškodbe vlaga tožbe, ugovore, odškodninske zahtevke in pritožbe proti ZAVAROVALNICAM. Skoraj vsi delodajalci imajo sklenjeno kolektivno nezgodno zavarovanje in večina jih ima tudi zavarovanje odgovornosti za poškodbe pri delu. Posledično vam vašo odškodnino izplača zavarovalnica.

Pravica do odškodnine pripada vsakomur, ki je v procesu dela utrpel fizično ali psihično poškodbo. Če ste se poškodovali v službi kot zaposleni delavec, priložnostni delavec, pripravnik, praktikant, študent ipd., vam pripada visoka in primerna denarna odškodnina. Do nje pa najlažje pridete z odvetnikom za poškodbe pri delu. Poleg odškodnine za poškodbe pri delu lahko zahtevate še zavarovalnine (invalidnine, dnevne odškodnine itd.) iz svojih nezgodnih polic ter kolektivnega nezgodnega zavarovanja – vse to s pomočjo odvetnika za poškodbe pri delu.

Vsako poškodbo, nastalo v procesu dela, prištevamo med poškodbe na delu. Sem spadajo tudi poškodbe na službeni poti, pa tudi na poti z dela ter na delo – v primeru, da je prevoz organiziral delodajalec. Do poškodbe najpogosteje pride zaradi izgube nadzora nad delovno opremo, padca zaradi spolzkih površin oziroma zdrsa … Med najbolj tvegane sektorje za poškodbe pri delu štejemo gradbeni sektor ter sektorje, v katerih se obdeluje kovine ali proizvaja električne stroje in naprave. Najpogostejše delovne poškodbe so poškodbe prstov, dlani, hrbtenice in glave.

V postopku pridobivanja odškodnine so še posebej pomembni naslednji sestavni deli: izpolnjen odškodninski zahtevek, obrazec ER-8, ki ga izpolni delodajalec (ali policijski zapisnik), dokazilo o bolniškem staležu, izjave prič, zdravniška potrdila, izvidi, poškodbeni list, kopija pogodbe o zaposlitvi in dokazi o izpadu dobička ali dohodka. Ko je oškodovanec zaradi poškodbe pri delu z delovnega mesta odsoten tri dni ali več, je prijava poškodbe smiselna.

Sodelovanje z odvetnikom za poškodbe pri delu je še kako smiselno, saj oškodovanca vodi čez celoten postopek pridobitve odškodnine. Običajno se oškodovanec niti ne zaveda, kateri obrazci so potrebni za uveljavljanje odškodnine in že iz tega razloga je koristno sodelovati z odvetnikom z izkušnjami na tem področju. Odvetnik bo pravno argumentiral, da delovna poškodba ni nastala iz malomarnosti oškodovanca, kar je ključno za pridobitev odškodnine. Če se oškodovancu odmerjena odškodnina s strani zavarovalnice ne zdi dovolj visoka, lahko odvetnik na željo oškodovanca vloži odškodninsko tožbo in ga zastopa na sodišču.

Ocena

Related posts

Call Now ButtonPOKLIČITE