DARILNE POGODBE

Darilne pogodbe sodijo med najpogosteje sklenjene pogodbe v Sloveniji, in sicer jih je bilo v letu 2019 sklenjenih kar 16.775.

533. člen Obligacijskega zakona navaja, da se z darilno pogodbo ena oseba (darovalec) zaveže na drugo osebo (obdarjenca) prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja. Predmet darilne pogodbe je lahko premičnina ali nepremičnina, sklene pa se jo v pisni obliki (tako se izognemo naglemu, nesmiselnemu ali nepremišljenemu podarjanju).

Nemalo pa je tudi primerov, pri katerih darilne pogodbe postanejo predmet nesporazumov ter sporov na sodišču.

RAZLOGOV ZA PREKLIC DARILNE POGODBE JE VEČ, VENDAR MORAJO BITI TI ZAKONSKO OPREDELJENI, IN SICER:

  • preklic darilne pogodbe zaradi stiske (kadar se darovalec po sklenitvi darilne pogodbe znajde v situaciji, ko je ogroženo njegovo preživljanje);
  • preklic zaradi hude nehvaležnosti (če se obdarjenec po sklenitvi do darovalca ali njegovega bližnjega obnaša nedopustno ali neupravičeno);
  • preklic zaradi pozneje rojenih otrok (darovalec lahko prekliče pogodbo, če po sklenitvi dobi otroka, pred sklenitvijo pa jih ni imel).

POKLIČITE NAS

Če potrebujete našo pomoč ali imate kakšno vprašanje, nam pišite ali nas pokličite na spodnjo telefonsko številko.

Brez pritiskov se odločite ali smo prava izbira za vas.

Kontakt

Treba pa je poznati razliko med preklicem in izpodbijanjem darilne pogodbe!

Izpodbijanje darilne pogodbe je možno izključno tedaj, ko jo je zapustnik sklenil v trenutku poslovne nesposobnosti ali nerazsodnosti.

Za izpodbijanje darilne pogodbe je treba vložiti ustrezno tožbo na pristojno sodišče, za kar pa sta nujna ustrezna argumentacija in dokazno gradivo, ki mora biti utemeljeno in resnično.

Primer in razlog izpodbijanja darilne pogodbe je, kadar je darovalec istočasno dolžnik in se zaveda, da tovrstno dejanje (sklenjena darilna pogodba) na kakršenkoli način škoduje njenim upravičencem oziroma upnikom, vendar pod pogojem, da je upnik o situaciji obveščen ali bi moral zanjo vedeti.

Izpodbijanje darilne pogodbe se lahko zgodi tudi v primeru zmote o obdarjeni osebi, zmote v nagibu, poslovne nesposobnosti in drugo.

Ničnost darilne pogodbe lahko vsaka oseba zahteva kadarkoli tekom trajanja darilne pogodbe, saj ta ne zastara.

Izpodbijanje darilne pogodbe v končni fazi privede do razveljavitve darilne pogodbe in posledično do prenehanja njene veljave, obdarjenec pa je nato darovalcu dolžan vrniti predmet obdarovanja.

Razveljavitev darilne pogodbe se najpogosteje zgodi v primeru dedovanja. Dediči nemalokrat zahtevajo razveljavitev darilne pogodbe, v kateri je zapustnik svoje premoženje podaril tretji osebi. Predmet spora oziroma razveljavitve je najpogosteje nepremičnina, predvsem hiša ali stanovanje. Dediči, ki izpodbijajo darilno pogodbo zapustnika, se največkrat sklicujejo na njegovo neprištevnost, nerazsodnost oziroma njegovo psihično ali duševno stanje. Pogosti so primeri, ko želi zapustnik s svojo darilno pogodbo izključiti nujne dediče. Kadar obdarjenec ni vedel, da je tako sestavljena darilna pogodba škodljiva za nujne dediče, so ti ob njeni razveljavitvi obdarjencu dolžni nameniti določeno nadomestilo. Izrednega pomena je torej, da se sklene medsebojni dogovor in nobena stran ne ostane prikrajšana.

Če se dokaže, da je obdarjenec zapustnika namenoma in v svojo korist prepričal za sestavo in podpis darilne pogodbe, ob tem pa zapustnik ni bil poslovno sposoben, je obdarjenec dolžan povrniti škodo oziroma je zanjo odgovoren.

Izpodbijanje darilne pogodbe je izvršljivo v roku enega leta od trenutka, ko je oseba izvedela za razlog razveljavitve.

Pravna pomoč bo v primeru izpodbijanja darilne pogodbe še kako potrebna in vam jo toplo priporočamo. Dejanje je samo po sebi precej neprijetnega značaja, zato si zagotovo želite pravih odgovorov ter ustrezne strokovne pomoči nekoga, ki je izkušen, uveljavljen in razume vašo zgodbo. V naši odvetniški pisarni vam z največjim veseljem svetujemo in pomagamo.

Call Now ButtonPOKLIČITE